Jindřichův Hradec

15. 9. 2014 16:05
Jindřichův Hradec je okresní město v Jihočeském kraji.
Jindřichohradecká radnice (ilustrační foto).
Jindřichohradecká radnice (ilustrační foto). | Foto: Město Jindřichův Hradech

Jindřichův Hradec leží 43 km severovýchodně od Českých Budějovic na řece Nežárka.

Historie:

Jindřichův Hradec patří mezi nejstarší česká města. Poprvé je jako město zmiňován roku 1293. V první třetině 14. století přicházejí do města minorité, kteří zakládají kostel sv. Jana Křtitele a následně přilehlý klášter.

Základní údaje

Rozloha: 74,27 km²

Počet obyvatel: 21 824

Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Starosta: Stanislav Mrvka

PSČ: 377 01

Ve 14. století získávali ve městě na významu obchodníci a řemeslníci, hlavně pak soukeníci. Právě soukenictví se na mnoho staletí stalo klíčovým odvětvím. Jindřichohradečtí soukeníci vyváželi své zboží nejen do ostatních měst v Čechách, ale i do zahraničí. Druhým důležitým odvětvím bylo pivovarnictví, jehož počátky můžeme najít rovněž ve 14. století. Zdejší panský pivovar se stal v 16. století největším pivovarem v jižních Čechách. Rozkvět města plynule pokračoval v 15. století a vrcholu dosáhl v 16. století, v době vlády Jindřicha IV. z Hradce a jeho syna Adama.

Jindřichův Hradec se v této době dostal do desítky největších měst v Čechách, z poddanských měst byl největší. Zlatý věk města skončil na počátku 17. století. Třicetiletá válka (1618 až 1648) byla počátkem úpadku Jindřichova Hradce, byť byl v té době dokonce druhým největším městem celého Království českého. Následující století znamenalo pro město útlum. Na konci 18. a na počátku 19. století navíc město zasáhl ničivý požár.

V první polovině 19. století se Jindřichův Hradec stal centrem národního obrození. Následná krize soukenictví a nerealizovaná stavba železniční tratě z Prahy do Vídně zpomalily rozvoj města. Železnice byla vybudována až v roce 1887. V témže roce došlo k zavedení provizorního elektrického osvětlení. 1. dubna následujícího roku se rozsvítilo elektrické světlo ve městě natrvalo. Jindřichův Hradec byl prvním městem v Rakousku - Uhersku, kde bylo zavedeno elektrické osvětlení i do soukromých domů.

Pohnuté události 20. století - dvě světové války a hospodářská krize - se na městě negativně podepsaly. Po komunistickém převratu v roce 1948 byly obdobně jako v celé republice znárodněny také místní podniky. Hospodářství se stále opíralo o textilní průmysl (bavlnářské závody), nový strojírenský závod Lada vyráběl šicí a pletací stroje, podnik Fruta převzal výrobu sirupů a lihovin]. Významným podnikem se stala velkokapacitní mlékárna.

Po roce 1989 se situace radikálně změnila. Celé historické jádro včetně zámku bylo postupně rekonstruováno a město se začalo orientovat na cestovní ruch. V roce 1994 byla otevřena Fakulta managementu Jihočeské univerzity – dnes Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Historické jádro Jindřichova Hradce je městskou památkovou rezervací.

Zámek Jindřichův Hradec
Zámek Jindřichův Hradec | Foto: Jihočeská univerzita

Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a zámku stojící na skalnatém ostrohu mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. V centru města se nachází náměstí Míru s renesanční radnicí a morovým sloupem. Mezi další památky patří minoritský klášter a mnoho církevních staveb. Dochovalo se také původní městské opevnění.

Jindřichův Hradec nabízí vedle historických zajímavostí také kulturní akce. Každoročně se zde koná festival Folková růže, kde vystupují jak domácí, tak zahraniční interpreti, nebo Folklorní festival Jindřichův Hradec, kterého se účastní folklorní soubory z jižních Čech.

Instituce v Jindřichově Hradci:

Městský úřad Jindřichův Hradec tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Jindřichově Hradci se nachází v Klášterské ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Českých Budějovcích.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Jindřichově Hradci se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkazy na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Jindřichově Hradci kontaktní pracoviště.

Odkazy na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy