reklama
 
 

Hořice

28. 11. 2015 11:12
Město Hořice leží asi 25 km jihovýchodně od okresního města Jičín a 25 km severozápadně od svého krajského města Hradce Králové. Město je známe pro svoji kamenickou tradici, nebo pro slavné Hořické trubičky.

Historie

První středověká osada s tvrzí je doložena na vrchu Gothard (352 m), na němž pražští premonstráti založili v polovině 12. století kostelík zasvěcený sv. Gothardovi. První písemná zmínka o Hořicích je z poloviny 12. století v zakládací listině Strahovského kláštera; o dvě století později byly označeny již jako městečko.

Základní údaje

Rozloha: 21,46 km2

Počet obyvatel: 8 625

Kraj: Královehradecký

Okres: Jičín

Starosta: Alex Svoboda (Šance pro rozvoj)

PSČ: 508 01

Za husitských válek r. 1423 zvítězil u Hořic Jan Žižka nad vojsky panské jednoty. V té době patřily Hořice pánům ze Smiřic, po bitvě na Bílé hoře v 17. století je ale získal císař a daroval je Albrechtu z Valdštejna. Po jeho zavraždění dostal zdejší statky císařský komoří a podmaršálek Jakub Strozzi, jako odměnu za odvahu v bojích proti Turkům. Jeho syn Petr Strozzi zemřel během bojů s Osmany bez dědiců, a proto v odkazu zřídil nadaci pro vojenské invalidy císařských vojsk. Z výnosů Hořického panství měla být tato nadace financována, od poloviny 18. století převzal její správu stát.

Od 19. století se rozvíjel obchod a průmysl. K rozvoji těžby kamene vedl paradoxně největší požár města z r. 1846, kdy během chvíle lehla celá východní strana náměstí. K obnově staveb se začalo užívat právě hořického kamene. Původní domácí dílny tkalců byly v druhé polovině 19. století nahrazeny několika mechanickými tkalcovnami, založenými místními židovskými podnikateli. Celkový rozvoj města byl podpořen r. 1882 zahájením železniční dopravy.

V Prusko-rakouské válce ležel v Hořicích vrchní štáb pruské armády a velký válečný lazaret. Roku 1866 byla v blízké obci Sadová svedena známá bitva. Z té doby se dochovalo v okolní krajině množství hrobů a pomníčků.

Město navštívil také prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V sobotu 10. července 1926 po slavnostním uvítání navštívil místní školu a sokolovnu. Nedaleko stojí dnes zvaná Masarykova věž samostatnosti, budovaná v letech 1928-36 na počest prvního československého prezidenta. V současnosti jde o oblíbenou rozhlednu.
Dnes jsou Hořice také známé již téměř 200 letou výrobou oblíbených Hořických trubiček.

Turistické zajímavosti
Mezi nejvýznamnější historické památky ve městě patří barokní kostel Narození Panny Marie, postavený podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera v letech 1738 - 48. Dále na hřbitově na vrchu Gorhard stojí kostel sv. Gotharda a barokní zámeček. Původně románský kostel založený strahovskými řeholníky ve 12. století byl v 18. století barokně přestavěn. Na jeho nádvoří se nachází zbytky gotické tvrze. Zajímavá je také barokní synagoga a židovský hřbitov v severní části města. Dnes je využívaná jako kostel Církve československé husitské.
V r. 1900 byly na úpatí Gothardu založeny Smetanovy sady, r. 1903 tam byl umístěn první pomník Bedřicha Smetany,  r. 1910 pomník Antonína Dvořáka a později  pomníky dalších významných osobností — Petra Maixnera, Mikoláše Alše a  r. 1919  pomník  Jury Jánošíka.

Mnohá díla rovněž ukazují na bohatou kamenickou tradici města. Jmenujme unikátní Riegrův obelisk, odhalený r. 1907. Jde o pískovcový monolit, vysoký 12,4 metru a je dokladem mistrovství zdejších kameníků.

Před sochařskou školou stojí Kociánův Mrtvý Ábel a Probuzení od Štursy, před Obchodní akademií stojí Šalounův Mistr Jan Hus, z  r. 1824 pochází mariánský sloup na hořickém náměstí, dílo Josefa Rychtery. 1908 byla založena Galerie plastik, kam se soustřeďují umělecká díla místních mistrů. Symbolem Hořic se stala plastika Krakonoše od Ladislava Šalouna.

Kulturní akce
Hořice jsou nazývané městem kamenné krásy. Roku 1884 byla ve městě založena odborná škola na zpracování tzv. hořického pískovce. Je to nejstarší škola tohoto typu v Evropě. Její význam podtrhují každoroční sochařská symposia. Kameníci z celého světa se setkávají v přírodním prostředí lomu U sv. Josefa a plastiky i sochy jsou pak umístěné na cestě k lomu i jeho okolí.

Sportovní veřejnost sleduje každoroční motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla, které se jezdí od 30. let 20. století.

Instituce v Hořicích

Městský úřad Hořice tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Hořice patří do obvodu Okresního soudu v Jičíně. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.
Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Hořicích se nachází územní pracoviště Finančního úřadu. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.
Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Hořicích kontaktní pracoviště.
Odkaz na kontakty.

28. 11. 2015 11:12

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama