reklama
 
 

Hlinsko

24. 6. 2015 20:36
Hlinsko je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji.

Hlinsko leží v povodí řeky Chrudimky na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí - Žďárské vrchy a Železné hory.

Historie:

Název Hlinsko je odvozen od slova hlína, jelikož na místě dnešního města existovala od 11. století hrnčířská osada. První historická zmínka o Hlinsku pochází ze 14. století.

Základní údaje

Rozloha: 24,27 km²

Počet obyvatel: 9 895

Kraj: Pardubický

Okres: Chrudim

Starosta: Miroslav Krčil

Od této doby patřilo Hlinsko pod panství Rychmburk. Na městečko bylo povýšeno zřejmě za vlády Václava IV. Městem procházela významná kupecká stezka, která byla zakreslena v Klaudiánově mapě z roku 1518. V 18. století přešlo rychmburské panství do rukou Kinských. Hlinsko a okolí v této době postihl hlad a mor. Velké změny a rozkvět nastaly až v 19. století. Roku 1834 se Hlinsko stalo městem nezávislým na vrchnosti a o 16 let později byl v Hlinsku zřízen okres. S rozvojem průmyslu a řemesel souvisí stavba železnice, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1871 a zahájil se provoz na trase mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. V této době zaniká původně rozšířené hrnčířství, které nahradilo zpracování lnu. Ve 20. století se v Hlinsku rozvíjel textilní průmysl a zpracování kožešin.

Během první světové války zde fungoval vojenský lazaret. Občanům, kteří padli v bojích, byl postaven pomník v roce 1925. V období Protektorátu vznikaly v Hlinsku nové průmyslové podniky.

V novodobé historii bylo Hlinsko okresním městem v letech 1949-1960, ve městě se nacházel okresní soud, archiv, vojenská správa. Po roce 1960 město o výsadu okresu přišlo a bylo začleněno do okresu chrudimského. Od roku 2003 patří Hlinsko mezi obce s rozšířenou působností.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Mezi významné památky Hlinska se řadí radnice z 18. století, Ježdíkův dům pokrytý malbami znázorňujícími výjevy z české a hlinecké historie, středověká tvrz, která je považována za nejstarší stavbu města, nebo barokní kostel Narození Panny Marie. Nedaleko kostela se dochoval ojedinělý soubor roubených domků, zvaný Betlém, který je od roku 1995 památkovou rezervací lidové architektury. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout, jak lidé žili, jaké měli zvyky. Konají se zde i pravidelné výstavy.

Tradiční kulturní akcí Hlinska je Léto s Rychtářem, což je série koncertů, které se během léta konají v amfiteátru Rychtář, nebo festival Hlinecký folkový Špekáček.

Instituce v Hlinsku:

Městský úřad Hlinsko tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Hlinsko patří do obvodu Okresního soudu v Chrudimi. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Hlinsku se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Hlinsku kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

24. 6. 2015 20:36

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama