Havířov

17. 5. 2014 22:01
Statutární město Moravskoslezského kraje má téměř 80 tisíc obyvatel. Havířov je největší město České republiky, které není okresní ani krajské.
Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons | Foto:

Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín.

Historie:

První zmínky o obcích na území Havířova pochází z konce 13. století. Samotný Havířov je však nejmladší město České republiky, které vzniklo v roce 1955 z okrajových částí katastrálních území okolních obcí na základě usnesení vlády ČSR a usnesení krajského národního výboru v Ostravě. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po druhé světové válce.

Základní údaje

Rozloha: 32,07 km²

Počet obyvatel: 77 371

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Karviná

Primátor: Zdeněk Osmanczyk (ČSSD)

PSČ: 736 01

Charakter "socialistického města" a rychlost jeho výstavby ovlivnily i jeho zcela výjimečné postavení mezi českými městy. V Havířově je méně průmyslových závodů a podniků než v tradičních městech a škála výrobních odvětví také není příliš široká. Podoba města dosud odpovídá účelu, pro který byl založen, neboť stále značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací.

V současné době si v rámci ostravské sídelní aglomerace Havířov udržuje pověst města s nejkvalitnějším bydlením a ve srovnání s jinými městy regionu s dobrou kvalitou životního prostředí a rekreačním zázemím.

Zajímavosti a kulturní akce:

Jádro města, které bylo postaveno v 50. letech ve stylu socialistického realismu, bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou a nazváno podle tohoto stylu Sorela. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením.

Foto: Kirk, Wikimedia Commons
Foto: Kirk, Wikimedia Commons | Foto:

Její součástí je Kulturní dům Petra Bezruče nebo kino Radost. Památník protifašistického odboje je významnou památkou, která připomíná tragickou událost ze 6. srpna 1944, kdy gestapo zavraždilo 36 obyvatel okolních obcí, z jejichž částí později vznikl Havířov. Z původních památek můžeme jmenovat empírový zámek s parkem, roubenou chalupu z 18. století a řadu historických kostelů.

V září se v Havířově každoročně konají Havířovské (dříve Hornické) slavnosti.

Od roku 1967 ve městě funguje kino Centrum Havířov.

Instituce v Havířově:

Okresní soud v Karviné má pobočku v Havířově, odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkaz na kontakty.

Magistrát města Havířov tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu.

Odkaz na oficiální stránky.

V Havířově se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Havířově kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy