Frýdlant nad Ostravicí

9. 7. 2015 23:39
Frýdlant nad Ostravicí je město v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Daniel Baránek

Frýdlant nad Ostravicí leží na moravsko-slezské zemské hranici v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Přímo nad městem se tyčí Lysá hora, nejvyšší hora tohoto pohoří. Městem protéká řeka Ostravice.

Historie:

První písemná zmínka o Frýdlantu nad Ostravicí pochází ze 14. století. Název  města je odvozen od Frýdlantu v Čechách, odkud pocházel rod Ronovců, který založil stejnojmenné sídlo v severovýchodním cípu Moravy.

Základní údaje

Rozloha: 21,88 km²

Počet obyvatel: 9 874

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Starostka: Helena Pešatová

PSČ: 739 11

Na konci 14. století přešlo místecké léno, jehož součástí byl Frýdlant nad Ostravicí, do rukou pánů z Kravař, kteří jej pak prodali těšínskému knížeti Přemyslovi. Moravské místecké léno se tak na téměř dvě následující století stalo součástí slezského těšínského knížectví, přičemž hranicí mezi oběma zeměmi byla již od 12. století řeka Ostravice. Místecko však v rámci těšínského knížectví představovalo pouze okrajovou oblast, a tak došlo k jeho postupnému úpadku. Negativně se na místní řemeslné výrobě a obchodu podepsaly také husitské války. Těšínská knížata se v průběhu 16. století vysoce zadlužila, a byla proto nucena Místecko prodat. Staronovými majiteli se stali olomoučtí biskupové, kteří území již od 13. století propůjčovali v léno. Nyní se rozhodli oblast spravovat sami, a tak biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic připojil roku 1581 Místecko, včetně Frýdlantu n. O., k sousednímu biskupskému panství Hukvaldy. V rámci tohoto rozlehlého dominia se následně v obci znovu probudila řemeslná výroba, neboť se jí otevřely nové odbytové možnosti.

Slibný rozvoj však přerušila třicetiletá válka (1618 až 1648), která měla na celý region negativní dopad. Frýdlant byl sužován průjezdy vojsk, která jej drancovala. V polovině 17. století se obyvatelstvo začalo z válečných útrap pomalu vzpamatovávat. Právě v této době byly ve Frýdlantu vystaveny hamry na zpracování železné rudy. Frýdlantské železo brzy získalo značný věhlas a stalo se hlavním odvětvím místního hospodářství. Období po třicetileté válce a celé 18. století jsou ve Frýdlantu n. O. spojeny s odporem proti vrchnosti a robotním povinnostem. Frýdlantští poddaní se několikrát aktivně zapojili do stávek a vzpour, které jim přinesly alespoň částečné úlevy. Frýdlant n. O. díky ekonomickému rozvoji nabýval na významu a roku 1775 byl povýšen na městečko. Další rozmach byl spojen s výstavbou železnice (1871). Na konci 19. století změnily tvář Frýdlantu n. O. dva velké požáry.

První světová válka zasáhla i do života tohoto rozvíjejícího se městečka. Na frontách první světové války padlo více než sedm desítek frýdlantských občanů. Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938, kterou byly připojeny Sudety k nacistickému Německu a Těšínsko k Polsku, zamířilo české obyvatelstvo vyhnané z pohraničních oblastí také do nedalekého Frýdlantu n. O. Během druhé světové války trpěli frýdlantští obyvatelé pod útiskem okupantů. Nelítostný osud potkal místní Židy. Osvobození Rudou armádou se Frýdlant n. O. dočkal dne 5. května 1945. O tři roky později byl Frýdlant n. O. povýšen na město.

V podmínkách socialistického státu se postupně radikálně proměnila tvář původního Frýdlantu n. O., z něhož zůstalo do dnešních dnů zachováno jen velmi málo. K nejvýraznější proměně města došlo ve druhé polovině šedesátých let, kdy starou přízemní zástavbu v centru města postupně nahradily výškové obytné budovy. Po roce 1989 se do města vrátilo podnikání a došlo k rekonstrukci mnoha historických budov.

Turistické zajímavosti a společenské akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Caroig

Frýdlant nad Ostravicí je díky své poloze nazýván "bránou Beskyd" a návštěvníci města mohou vyrazit i na výlety do přírody. Na své si přijdou zejména cyklisté a milovníci zimních sportů. Nedaleko města se nachází cyklotrasy i několik lyžařských areálů. Z frýdlantského letiště také startují vyhlídkové lety nad nejvyšší vrcholy Beskyd. Mezi nejvýznamnější historické památky města patří kostel sv. Bartoloměje, barokní sochy Panny Marie Karmelské a sv. Jana Nepomuckého nebo Frýdlantské železárny, založené v 17. století, které jsou úzce spjaty s rozvojem těžebního průmyslu na Ostravsku.  

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se každoročně koná řada sportovních akcí, jako jsou například Frýdlantské sportovní hry, Adrenalin Grand Prix nebo Beskydský pohár v parašutismu.

Instituce ve Frýdlantu nad Ostravicí:

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Frýdlant nad Ostravicí patří do obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Frýdlantu nad Ostravicí kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy