Finsko

22. 4. 2016 12:38
Oficiální název země je Republika Finsko. Finsko je sedmou největší zemí světa, je nazýváno Země tisíců jezer, čtvrtina země leží za polárním kruhem. Na jihozápadním pobřeží se nachází největší evropské souostroví, jehož součástí je samosprávná provincie Ålandy.
Foto: Aktuálně.cz

Historie

Území dnešního Finska bylo osídleno již v 8. tis. př. n l. kmeny mluvící jazykem ugrofinské větve přišly již v době kamenné. Rozvoj populace vždy závisel na oteplení a naopak k velkým úbytkům obyvatelstva docházelo v dobách ledových.

Základní údaje

Hlavní město: Helsinky
Rozloha: 338 432 km²
Nejvyšší bod: Haltitunturi (1328 m n. m.)
Časové pásmo: UTC+2
Světadíl: Evropa
Počet obyvatel: 5 518 000 (2019)
Hustota zalidnění: 16,04 ob./ km2
Jazyk: finština, švédština
Národnostní složení: Finové 93 %, Švédové 6 %, Laponci (Sámové)
Náboženství: evangelická luteránská církev 84 %, pravoslavní 1 %
Státní zřízení: parlamentní republika
Vznik: 6. prosince 1917 (nezávislost na Rusku)
Měna: euro (EUR)

Skoro sedm set let bylo Finsko součástí Švédského království. Švédština byla oficiálním jazykem, finsky se mluvilo jen mezi prostým lidem. Moderní historie se začíná psát v roce 1809, poté co vojska ruského cara Alexandra I. dobyla území. Finsko bylo odtrženo od Švédského království a připojeno k Rusku. Získalo tím oficiální autonomii s vlastním sněmem, měnou, trestním i občanským právem, svobodu vyznání, začala se prosazovat finština. Následovalo období „národního probuzení“, které souviselo s nacionalistickými hnutími po celé Evropě.

V roce 1833 vyšel poprvé národní epos Kalevala. K zrovnoprávnění finštiny se švédštinou došlo v roce 1892. 6. prosince 1917, krátce po VŘSR, vyhlásilo Finsko nezávislost na Rusku. V průběhu 30. let si získalo pověst malého hrdého národa, který jako jediný platil své dluhy USA. Roku 1939 vypukla Zimní válka, kterou po 100 dnech vyhrála mnohonásobná ruská přesila, a Finsko bylo nuceno postoupit Rusku požadovaná území (Karélii). Roku 1941 však s pomocí Německa Karélii získalo zpět, Finsko proto bojovalo ve 2. světové válce na straně Německa. Roku 1944 Finsko podepsalo mírovou smlouvu se Sověty. Některá území byla postoupena Sovětskému svazu, ale Finsko nebylo nikdy obsazeno a zachovává si svoji nezávislost a suverenitu.

Hospodářství

Finská cesta k industrializaci začala v 19. století využíváním lesního bohatství. Dřevo je stále finskou stěžejní surovinou, ačkoliv strojírenství a nové technologie jsou již dlouhou dobu vedoucími výrobními odvětvími. Nyní je papírenský průmysl jedním ze tří největších exportních odvětví, dalšími dvěma jsou elektronický průmysl a strojírenství. Na jeho mimořádném růstu v 90. letech se podílely převážně mobilní telefony a další telekomunikační zařízení. Co se týče celkové životní úrovně země, pohybuje se jmění finských domácností nad průměrem členských států Evropské unie. Stát aktivně podporuje začínající podnikatele, ale i velké firmy.

Zajímavosti

  • Ve Finsku je 187 888 jezer a 179 584 ostrovů.
  • Na severním konci Finska v létě Slunce nezapadá po 73 dnů a v zimě nevyjde 51 dnů.
  • Z Finska pochází Ježíšek, který se ve Finsku jmenuje Joulupukki a má dokonce oficiální adresu - Joulumaantie 1, FI-96930 Napapiiri.
  • Paavo Nurmi, legenda finského sportu a nejvýznamnější nositel tradice „létajících Finů“, držitel devíti zlatých olympijských medailí na středních a dlouhých tratích, je finskou obdobou Emila Zátopka.
  • Mezi světově proslulá umělecká odvětví patří finský design a architektura. Finský design se stal konceptem vytvářeným svými silnými tradicemi, originalitou, stylem, vysoce kvalitními materiály a erudovaným řemeslným zpracováním.
  • Vzdělávací systém zde patří k nejlepším na světě.

Finsko se spoléhá na jadernou energii. Jedna třetina veškeré spotřebované energie pochází právě z jádra. Jediný nový nukleární reaktor v Evropské unii se staví právě ve Finsku. Finsko plánuje i výstavbu dalších reaktorů na severu země. Teplejší voda v moři v okolí jaderných elektráren přitahuje ryby i rybáře. U jaderné elektrárny Olkiluoto dokonce na břehu moře vyrostla nejsevernější vinice na světě.

Obyvatelstvo a náboženství

Finsko je obýváno téměř výhradně Finy, pouhá 3,5 % obyvatel jsou cizinci. Oficiálním jazykem je finština, v některých oblastech se používá také laponština, karelština a místní dialekty. Přibližně 65 % Finů ovládá angličtinu a někteří také švédštinu, němčinu či francouzštinu. Většina obyvatel se hlásí ke státní luteránské církvi, víru však pravidelně praktikují pouhá 2 %. Muslimové, katolíci a ortodoxní křesťané tvoří necelá 2 % populace.

Politický systém

Finsko je demokratickou republikou s významným vlivem prezidenta. Republiku řídí jednokomorový parlament Eduskunta (200 poslanců) a vláda. Finsko má vlastní ústavu, ale nemá ústavní soud, dodržování ústavy kontroluje parlament a ústavní komise pouze vydává doporučení. Země je po reformě z roku 1997 administrativně rozdělena na 6 provincií.

Dovolená a cestování

Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů a nádherné přírody.  Na jihu země jsou překrásné národní parky, nekonečné lesy, několik příjemných měst, která stojí za návštěvu (Helsinky, Lahti, Kerimäki, Kuopio). V hlavním městě Helsinky se i z úplného centra metropole dá po všudypřítomných cyklostezkách vyjet za pár minut do městských parků, lesů a k nesčetným zálivům moře a rychle zapomenout na to, že jste ve městě s miliónem obyvatel. Množstvím zeleně asi nemá toto velkoměsto v Evropě konkurenci.

 

Právě se děje

Další zprávy