Domažlice

22. 5. 2015 23:14
Domažlice jsou okresní město v Plzeňském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Caroig

Domažlice jsou pohraniční město, které patří k turisticky nejatraktivnějším místům západních Čech.

Historie:

V 10. století vznikla tržní osada Domažlice, která byla ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. povýšena na královské město.

Základní údaje

Rozloha: 24,61 km²

Počet obyvatel: 11 127

Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice

Starosta: Miroslav Mach

PSČ: 344 01

Tehdy se Domažlice spolu s dalšími vybranými příhraničními lokalitami staly součástí velkolepého hraničního opevnění proti Bavorsku a také jednou z důležitých opor Přemyslovy státnické politiky. Pod pravomoc královských purkrabí náležely také svobodné chodské vsi, o nichž se písemné prameny zmiňují výslovně až od roku 1325. Chodští sedláci bděli nad bezpečností hranic a za tuto výjimečnou službu si od krále vysloužili i výjimečné výsady.

V období husitských válek se město přidalo na stranu táboritů. K významnému momentu husitských válek došlo takřka před branami Domažlic v roce 1431. Právě zde se měla odehrát rozhodující bitva páté křížové výpravy. Křižácké kontingenty vyčkávající u Domažlic příchodu husitských vojsk však při pohledu na blížící se husity propadly panice a daly se na útěk k blízké hranici. Husité poté křižáky pronásledovali hluboko na německé území. Tradice této bitvy je dosud v okolí Domažlic velice živá. Po husitských válkách se začala rozvíjet řemesla a obchod. Domažlické pivo získalo proslulost dokonce i za hranicemi českých zemí.

Na počátku 17. století se Domažlice připojily ke stavovskému povstání a za to byla městu po bitvě na Bílé hoře zkonfiskována značná část majetku. Jednalo se o chodské vsi s velkou částí hraničního hvozdu a další poddanské vsi. Město v průběhu války opakovaně drancovala vojska, což vedlo k hospodářskému úpadku, ze kterého se začalo pomalu vzpamatovávat až na konci 17. století. K obnovení významu, kterého město v rámci českého království dosahovalo v raném a vrcholném středověku, však již nedošlo.

Ve stejnou dobu prohráli domažličtí Chodobé boj o udržení privilegií. Jejich středověká instituce již dávno pozbyla původního významu a ze svobodných sedláků se měli stát nevolníci. Po zmařeném chodském povstání byl roku 1695 v Plzni popraven jeden z vůdců odbojných sedláků, Jan Sladký Kozina. Chody i jejich popraveného vůdce později vyneslo na vrchol zájmu veřejnosti české národní obrození. Národopisná oblast Chodska se tehdy stala velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti společenského života.

Po staletí společná historie Domažlic a Chodska byla přetřžena připojením Chodska k nacistickému Německu v roce 1938. K opětovnému scelení regionu došlo po druhé světové válce. Uzavřením hranice a spuštěním železné opony však Domažlicko ztratilo své tradiční postavení obchodního i kulturního tranzitu mezi Německem a českými zeměmi. Domažlice, stejně jako jiná pohraniční města, proto pociťovaly změnu režimu po roce 1989 velmi výrazně. Město bylo napojené na staré přeshraniční komunikace a řada místních firem dokázala navázat spolupráci s německými protějšky. Domažlice také investovaly prostředky do rekonstrukce památek a historických domů, díky čemuž dnes patří mezi nejmalebnější česká města.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Rohud

Historické jádro města bylo v roce 1975 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Náměstí Míru vévodí 56 m vysoká nakloněná věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu a také budova radnice stojící přímo uprostřed náměstí. Dále se zde nachází architektonicky cenné měšťanské domy ze 14. až 16. století. Ve městě se dochovaly zbytky gotického opevnění, nejznámější je Dolní brána, která se nachází na dolním konci náměstí. Chodský hrad, založený králem Přemyslem Otakarem II., dnes slouží jako Muzeum Chodska, které návštěvníkům přibližuje historii regionu.

Mezi tradiční kulturní akce Domažlic patří hudební festival Chodrockfest nebo Chodské slavnosti.

Instituce v Domažlicích:

Městský úřad Domažlice tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Domažlicích se nachází v Paroubkově ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Plzni.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Domažlicích se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Domažlicích kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy