Český Krumlov

15. 3. 2015 14:01
Český Krumlov je okresní město v Jihočeském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Ondřej Koníček

Český Krumlov patří mezi nejkrásnější města v republice a je jedním z nejvýznamnějších turistických a kulturních center Česka. Středověké jádro Krumlova je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Městem protéká řeka Vltava.

Historie:

První písemná zmínka o Českém Krumlově pochází z roku 1253. Díky výhodné poloze podél Vltavy ležel Český Krumlov v místě, kudy procházely obchodní stezky.

Základní údaje

Rozloha: 22,16 km²

Počet obyvatel: 13 253

Kraj: Jihočeský

Okres: Český Krumlov

Starosta: Dalibor Carda (ČSSD)

PSČ: 381 01

Již od počátků byla mezi obyvatelstvem zastoupena jak česká, tak i německá národnost, sporadicky se vyskytovali i Italové. Ve 14. století se majiteli krumlovského panství stali Rožmberkové, kteří z Českého Krumlova učinili sídlo svého rodu. Za jejich vlády město zaznamenalo největší rozkvět. Rozvíjela se řemesla a obchod, stavěly se honosné měšťanské domy a Krumlov získal nejrůznější privilegia. V době husitských válek se majitel panstvá Oldřich II. z Rožmberka nejprve přiklonil na stranu husitů, později však svůj postoj radikálně přehodnotil a stal se jejich zarytým odpůrcem. Z Krumlova pak učinil centrum katolické opozice a inteligence v jižních Čechách. Díky svému významu a nulovým škodám během husitských válek představoval Český Krumlov významné středisko renesance v českých zemích.

Na konci 15. století byla zahájena těžba stříbra, po které následoval značný příliv horníků z německých oblastí. Hornická aktivita vyvrcholila v 16. století, kdy byla v provozu tavírna stříbra. Krumlov se dokonce nazýval svobodným horním městem. Tou dobou proběhla za vlády Viléma z Rožmberka velkolepá renesanční přestavba města a ze středověkého hradu bylo vybudováno honosné zámecké sídlo.

Petr Vok, následník Viléma z Rožmberka, byl kvůli finančním potížím nucen rodová sídla včetně sídelního Krumlova prodat. V roce 1601 tak Krumlov přešel do vlastnictví císaře Rudolfa II. Během třicetileté války (1618 až 1648) bylo město třikrát vypleněno. Roku 1622 daroval císař Ferdinand II. celé krumlovské panství rodu Eggenberků, kteří založili Krumlovské vévodství. To přešlo na počátku 18. století do vlastnictví Schwarzenbergů, kteří z Krumlova opět učinili hlavní sídelní město.

V 19. století byla vybudována železnice, která významně přispěla k hospodářskému rozmachu města. Průmysl se v Krumlově začal rozvíjet sice až na přelomu 19. a 20. století, ale krumlovská papírna se velmi brzy stala nejvýznamnější papírnou v Rakousku-Uhersku a po vzniku Československa největší v republice. Za první republiky patřil Český Krumlov mezi města s převahou německého obyvatelstva. Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 byl připojen k nacistickému Německu. Za druhé světové války neprobíhaly v Krumlově žádné výrazné boje, nedošlo ani k bombardování. Město bylo v roce 1945 osvobozeno americkými vojsky a hned po válce došlo k odsunu obyvatelstva německé národnosti.

Český Krumlov patří mezi několik málo měst, která měla to štěstí, že nebyla výrazněji zasažena socialistickou výstavbou. Od poloviny 60. let 20. století je naopak věnována péče o uchování památkové hodnoty města. Roku 1963 byla vyhlášena městská památková rezervace a od roku 1992 je historické centrum města zařazeno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Horakvlado

Středověké centrum města obklopuje meandry Vltavy a je oblíbenou zastávkou vodáků. Mezi nejvýznamnější památky patří krumlovský zámek, který je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším zámeckým areálem v České republice. K zámku patří také medvědi, kteří se tu chovají od dob posledních Rožmberků, lapidárium, Plášťový most a zámecká zahrada s unikátním přírodním divadlem s otáčivým hledištěm. Centrum Českého Krumlova tvoří malebné renesanční domy. Město také bývá nazýváno "Bránou Šumavy" a je výchozím bodem pro výlety do přírody.

Český Krumlov nabízí také mnoho kulturních akcí. Každoročně se zde koná Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a během letní sezóny se v otáčivém hledišti pravidelně hraji divadelní hry, opery i balet.

Instituce v Českém Krumlově:

Městský úřad Český Krumlov tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Českém Krumlově se nachází v Linecké ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Českém Krumlově se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Českém Krumlově kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy