reklama
 
 

Čelákovice

13. 4. 2015 13:57
Čelákovice leží v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji.

Čelákovice se rokládají na levém břehu Labe nedaleko Prahy. Jeho součástí jsou původně samostatné obce Sedlčánky a Záluží a také osada Císařská Kuchyně.

Historie:

Počátky osídlení nížiny kolem středního toku Labe byla osídlena se datují již od mladší doby kamenné, což dokládá množství archeologických nálezů.

Základní údaje

Rozloha: 15,87 km²

Počet obyvatel: 11 782

Kraj: Středočeský

Okres: Praha-východ

Starosta: Josef Pátek (ODS)

PSČ: 250 88

Již v raném středověku existovala na vyvýšené labské terase slovanská osídlení. Nejpozději ve 12. století zde vzniklo menší dřevěné opevněné sídlo a románský kostel. Nejstarší písemná zmínka, která mluví o Čelákovicích jako o královském městečku, pochází z roku 1290. Předpokládá se, že v této době měla zdejší osada za sebou již více než 200 let trvání. V držení města se vystřídala řada více či méně významných rodů. Posledním byl rod Krajířů z Krajku, kterým císař Ferdinand I. konfiskoval majetek, a tak se roku 1547 staly Čelákovice Královským komorním městem.

Důležitou složkou obživy obyvatel bylo od počátku rybářství a zemědělství. Pod tvrzí na Labi byl vybudován mlýn, uváděný již od 14. století. V 16. století patřil mlýn k největším a technicky nejdokonalejším v Čechách. Od poloviny 19. století se zde rozvinulo košíkářské řemeslo, které připomíná košíkářská expozice městského muzea v domku malíře Čeňka Jandy. Průmyslový rozvoj přišel do zemědělského města až po roce 1900. Vznikla zde továrna na zemědělské stroje, továrna na akumulátory, továrna na obráběcí stroje, později největší ve městě.

Po skončení první světové války se staly Čelákovice známé jako místo výletů a odpočinku, zejména díky říčním lázním Grádo na labském ostrově. V souvislosti s průmyslovýmm rozvojem v první polovině 20. století se žačala měnit také tvář města. Historické centrum bylo doplněno předměstím rodinných domků a vilek. V roce 1939 realizoval čelákovický stavitel Karel Bíbr projekt Jiřího Štursy a Karla Janů a vznikla cenná funkcionalistická stavba – Volmanova vila.

Během komunistické éry začala převažovat výstavba sídlišť, která si vynutila i demolici části staré zástavby ve středu města. Po roce 1989 naopak probíhají rekonstrukce historických domů.

Turistické zajímavosti:

Dominantou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 12. století. Původně románský kostel postavený na vyvýšené labské terase tvořil se sousední tvrzí a mlýnem tzv. "Hrádek". V letech 1708 až 1712 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen. Spolu s kostelem je nejstarší památkou kamenná tvrz, která roku 1579 prošla renesanční úpravou. Dnes v ní sídlí městské muzeum. Centru města vévodí novobarokní budova radnice z roku 1911. Čelákovice se mohou pochlubit jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb v zemi, kterou je Volmanova vila. Tento památkově chráněný objekt byl dlouhá léta v dezolátním stavu, v nedávné době však prošla rekonstrukcí.

Instituce v Čelákovicích:

Městský úřad Čelákovice tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Čelákovice patří do obvodu Okresního soudu Praha-východ. Odvolacím soudem je Krajský soud v Praze.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

13. 4. 2015 13:57

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama