Bílina

27. 1. 2015 23:38
Bílina se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Miaow Miaow

Bílina leží na stejnojmenné řece Bílině mezi Mostem a Teplicemi.

Historie:

Oblast Bíliny byla obydlena slovanskými kmeny již v 6. století. Za vlády Přemyslovců se bílinské hradiště stalo důležitým správním střediskem, jímž přemyslovská moc zasahovala do českosaského pomezí.

Základní údaje

Rozloha: 32,39 km²

Počet obyvatel: 16 703

Kraj: Ústecký

Okres: Teplice

Starosta: Josef Horáček

PSČ: 418 01

Bílina ležela na strategicky významné cestě vedoucí z Nakléřova přes Louny na Prahu. Důležitost bílinského opevnění se ukázala v době války knížete Břetislava I. s císařem Jindřichem III. v roce 1040. Do severních Čech se pokusil dostat míšeňský markrabí Ekkehard. Tehdejší bílinský kastelán Prkoš mohl postupu Sasů zabránit. Ekkehard však Prkoše podplatil a jeho vojsko prošlo bez nesnází zemskou branou u Chlumce. Po vítězství nad Jindřichem III. v bitvě u Brůdku (u Domažlic) přitáhl na sever kníže Břetislav. Ekkehard rychle uzavřel mír a odtáhl. Kastelán Prkoš byl jako zrádce krutě mučen, popraven a vhozen do řeky Bíliny.

Bílina si postavení cetra provincie udržela ještě do počátku 13.století. Potom se působiště správního střediska přesunulo do královského města Mostu. Výhodná poloha Bíliny na významné stezce vedoucí ze Saska na Prahu pomohla hospodářskému rozkvětu města. Konaly se zde pravidelné výroční trhy. Od roku 1237 do začátku 15. století patřila Bílina výhradně německým držitelům, teprve v roce 1407 připadlo panství Koldicům z Krupky, kteří se postupně počešťovali.

Bílinské panství bylo tedy v době předhusitské převážně německé a katolické. Když v roce 1421 táhli pražané spolu s lounskými a žateckými do severozápadních Čech, zaútočili také na opevněnou Bílinu. V dalším průběhu husitských válek zde probíhaly četné boje mezi místní převážně německou a katolickou šlechtou podporovanou ze Saska a husity, kteří se pokoušeli celou oblast plně ovládnout. V průběhu těchto bojů získal Bílinu husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic.

V 16. století následoval hospodářský rozvoj města, který zpomalilo několik požárů. Velkou pohromu pak pro Bílinu znamenala třicetiletá válka (1618 až 1648). Město bylo několikrát napadeno švédskými vojsky. Většina obyvatel za války zemřela nebo odešla do emigrace. Noví osadníci přicházeli většinou ze Saska nebo z jiných částí Německa, a tak Bílina začala nabývat německého rázu.

V 18. století se v Bílině začalo rozvíjet lázeňství. Bílinské lázně Kyselka se v průběhu 19. století rozrůstaly, avšak vždy stály ve stínu sousedních Teplic. Přesto je navštívila řada významných osobností (Goethe, Beethoven, Borovský a mnoho dalších). V téže době zažila Bílina také rozvoj průmyslu. Roku 1872 získalo město železniční spojení na trati Ústí - Chomutov. Pro Bílinu a okolí se stala klíčovou těžba uhlí.

První světová válka přerušila hospodářský rozvoj města. Po vzniku Československa zde Němci tvořili významnou část místního obyvatelstva a v roce 1938 byla Bílina jako součást Sudet připojena k nacistickému Německu. Po druhé světové válce došlo k odsunu Němců a do Bíliny přicházeli noví obyvatelé.

Po roce 1948 přetrvala orientace na těžbu uhlí. Velké změny Bílina zaznamenala především v šedesátých letech, kdy došlo k výstavbě panelových sídlišť a dalším přestavbám. Tvář města se tak nadobro změnila.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Martin Šlapák

Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Mezi nejcennější pamětihodonosti obce patří zámek Bílina, který byl přestavěn z gotického hradu v letech 1675-1682. Husitská bašta je pozůstatek hradební bašty z konce 15. století (s husity má tedy společné pouze jméno). Nachází se zde také několik kostelů. Lázně Kyselka jsou bohužel mimo provoz, v současnosti funguje pouze stáčírna minerálních vod Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda. Poloha Bíliny nabízí také výlety do nedalekých Krušných hor a Českého středohoří.

Bílina nabízí také kulturní akce. V roce 2013 se zde poprvé uskutečnil festival TRACK BRACK OPEN AIR, který navazuje na předchozích pět ročníků festivalů Doupov Mysteria a Bořeň Mysteria, které se v letech 2007 - 2012 konaly nejprve ve Vroutku u Podbořan a posléze v Bílině.

Instituce v Bílině:

Městský úřad Bílina tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Bílina patří do obvodu Okresního soudu v Teplicích. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Bílině se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 14 minutami

Klíčový svědek v kauze letounů CASA dostane odškodné 312 tisíc korun

Klíčový svědek v kauze letounů CASA Karel Daňhel dostane od Národního bezpečnostního úřadu a ministerstva financí 312 500 korun za odebrání prověrky a zničení profesní kariéry. Původně u soudu žádal o 400 tisíc.

před 32 minutami

Nový Zéland odmítl propustit z vězení Čecha, který pašoval drogy

Novozélandské úřady odmítly žádost českého občana Karla Šroubka o podmínečné propuštění z vězení, kde si odpykává šestiletý trest za pašování drog. Informoval o tom ve středu novozélandský list The New Zealand Herald. Podle výboru, který o podmínečném propuštění rozhoduje, představuje Šroubek nadále příliš velké riziko pro společnost a na svobodu by se teď dostat neměl.

"Má na kontě řadu ilegálních aktivit jak v České republice, tak na Novém Zélandu. Některé jsou spojeny s násilím, jiné s drogami a další s podvody," konstatoval výbor. Poukázal i na Šroubkovo "spojení se zločinci v Česku a s motorkářským gangem Hells Angels na Novém Zélandu".

Zdroj: ČTK
Další zprávy