Konkurenční doložka

Aktualizováno 12. 2. 2020 11:54
Konkurenční doložka je ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci vzniká závazek po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru nevykonávat výdělečnou činnost, jež by byla shodná s předmětem činnosti původního zaměstnavatele či měla směrem k němu konkurenční povahu. Závazek ovšem vzniká i zaměstnavateli.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Deutsche Bank AG

Konkurenční doložku definuje paragraf 310 zákoníku práce.

Podle platného zákoníku práce se může zaměstnanec v konkurenční doložce zavázat, že určitou dobu po skončení pracovního poměru "nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti (předchozího) zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu."

Takovou dohodu lze uzavřít, jestliže to je možné od zaměstnance "spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal (získá) v tomto zaměstnání a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost".

Konkurenční doložku lze sjednat ihned na začátku pracovního poměru (změna platná od ledna 2012). Dřívější omezení, které dovolovalo sjednat konkurenční doložku až po skončení zkušební doby, bylo zrušeno. Zaměstnavatelům se tak umožnilo lépe chránit své know-how před jeho případným zneužitím ze strany potenciální konkurence, která mu může vzniknout z řad nebo za pomoci jeho bývalých zaměstnanců.

Maximální doba, na kterou lze zaměstnance po skončení předchozí práce takto vázat, je podle zákona jeden rok.

Pokud zaměstnanec tento závazek poruší, musí zaplatit smluvní pokutu. Jejím zaplacením pak závazek zanikne. Výše pokuty musí být přiměřená povaze a významu konkurenční doložky, podrobnosti zákoník práce neuvádí.

Naopak za dodržování zákazu musí předchozí zaměstnavatel platit každý měsíc určitou kompenzaci - podle zákona nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku bývalého zaměstnance. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se obě strany nedohodly na jiné době splatnosti.

Zaměstnanec může doložku vypovědět, jestliže mu (bývalý) zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Doložka pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

Právě se děje

před 24 minutami

Obhajoba ani obžaloba v procesu s expolicistou obviněným v USA z vraždy černocha Floyda nebudou volat další svědky. V pondělí zazní závěrečné řeči

Další zprávy