Evropské dotace

Aktualizováno 15. 3. 2012 21:31
Evropské dotace jsou druh subvencí, poskytovaných z fondů Evropské unie. Dotace slouží k vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy EU.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Evropské dotace jsou druh subvencí, poskytovaných z fondů Evropské unie (EU). EU má k dispozici dva, respektive tři základní fondy; Fond soudržnosti a takzvané strukturální fondy. K nim náleží Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).

Hlavně na základě těchto evropských fondů staví EU svou politiku hospodářského sjednocení. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky formou dotací, neboli takzvaných "eurodotací". Tyto evropské dotace jsou potom využity k vyrovnávání zejména ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy EU.

Z jednotlivých fondů jsou vyčleňovány prostředky pro každý členský stát na určité programové období. Aktuálně jde o období 2007 - 2013, během něhož může Česko čerpat téměř 27 miliard eur.

Čerpání dotací je administrativně komplikovaný proces, který klade vysoké nároky na kvalifikaci a edukaci úředníků a je svého druhu prověrkou efektivity úřadů. V ČR se opakovaně nedaří dotace dostatečně čerpat právě vinou špatné spolupráce až nekompetentnosti našich úředníků.

Přerozdělování těchto peněz na národní úrovni ponechala EU na právní úpravě členských zemí, a tedy zcela v rukou zákonodárců. Přijaté mechanismy však EU musí zchválit.

V ČR byla zavedena praxe rozdělování peněz z jednotlivých operačních programů ministerstvy, do jejichž sféry působnosti daný program zasahuje. Ta pak mají vlastní pravidla pro přerozdělování. Přes ně peníze také putují dále do krajů. Během této cesty je čerpána část prosředků určená na technické náklady ministerstva, případně krajského úřadu. ČR získala pro současné období 26 operačních programů.

Tento mechanismus bohužel ponechává poměrně velký prostor ke korupci při přidělování dotačního titulu. Rovněž nesprávné využívání těchto peněz, tedy v rozporu s deklarovaným záměrem, může být příčinou jejich odejmutí, a to i tehdy, kdy již byly spotřebovány.

Aby mohl soukromý subjekt žádat o dotaci, musí reagovat na takzvanou "výzvu" operačního programu. Výzvou se rozumí otevření operačního programu pro žádosti, obvykle na pár týdnů až měsíců. V některých případech může nastat nepoměr mezi administrativní náročností podání žádosti a množstvím času, který dá ministerstvo k dispozici. Existují agentury a firmy poskytující v této oblasti poradenství a schopné žadatele zastoupit. Pro zvládnutí celého procesu se vžilo označení dotační management.

 

Právě se děje

Další zprávy