Změny v českých silničních předpisech 2012

12. 12. 2011 11:47
Co čeká na české řidiče v roce 2012?
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Reuters

Jak se dotknou českých řidičů změny pravidel silničního provozu v roce 2012?

Kromě zdražení dálničních známek dochází k aplikaci několika směrnic Evropské unie a pak změnám při udělování a odebírání řidičských průkazů. Konec institutu osoby blízké či zvýšení věku pro řízení silných motorek začne platit až od 19. ledna 2013.

Změny týkající se udělování a odebírání řidičských průkazů

První ze změn pro rok 2012 má zabránit tzv. řidičákové turistice, a to přesnější definicí obvyklého bydliště, místa studia a doplnění výčtu povinných příloh k žádosti o řidičské oprávnění a o řidičský průkaz o doklad prokazující obvyklé bydliště na území České republiky v případě žadatele, který zde nemá trvalý pobyt. Nově také bude stanoven výslovný zákaz udělení řidičského oprávnění osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto.

Zákon také obsahuje nový důvod pro odnětí řidičského oprávnění, který spočívá v povinném odnětí řidičského oprávnění, vyjde-li najevo, že žadatel při jeho udělení podmínky pro jeho udělení nesplňoval.

Nové ustanovení přináší §89a zákona o silničním provozu, podle kterého každý lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý, bude povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia takové osoby.

Kromě toho již nebudou muset podstupovat pravidelná dopravně psychologická vyšetření o řidiči vozidel Vězeňské služby České republiky a zpravodajských služeb České republiky.

Další změny

Další změny se každodenních řidičů dotknou jen nepatrně. Jde v nich například o formální změny, reagující na novou terminologii v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, či opatření směrem k nově zřízené Generální inspekci bezpečnostních sborů. Její příslušníci budou moci překračovat nejvyšší povolenou rychlost, používat modrých výstražných světel, zastavovat vozidla a nově dostanou přístup do centrálního registru řidičů.

 

Právě se děje

Další zprávy