reklama
 
 

Nemocnice Čáslav

31. 5. 2015 10:44
Nemocnice se snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a zvyšovat komfort nabízený pacientům.

Spádovou oblastí nemocnice je část okresu Kutná Hora, Chrudim, Pardubice a Havlíčkův Brod. Celkem čítá 38 000-45 000 obyvatel, v závislosti na sezóně. Nemocnice poskytuje také lékařskou péči domovu důchodců, které má 60 ošetřovatelských lůžek a aktivně celoročně podporuje dárce krve. Zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní péči v oblasti dětského lékařství, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, hematologie a transfúzního lékařství, kardiologie, paliativní medicíny a léčby bolesti.

Základní informace

Adresa: Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 28601 Čáslav
Telefon: +420 327 305 166
E-mail: [email protected]
Ředitel: MUDr. Martin Novák

Dále pacientům nabízí služby rehabilitační a fyzikální medicíny, revmatologii, vnitřní lékařství, klinickou biochemii, anesteziologii a intenzivní medicínu. Lůžková péče je k dispozici pro chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí a také v rámci vnitřního lékařství. Nemocnice ve vybraných oborech nabízí akutní lůžkovou péči.

Historie
Nemocnice byla založena v roce 1894. Od roku 1951 spadala pod Okresní ústav národního zdraví, jehož součástí byla až do roku 1992. Kvalita zdravotní péče v celém uvedeném období nebyla příliš uspokojivá. Celý okres měl k dispozici pouze čtyři lůžková oddělení, která poskytovala základní péči. Pacienti nemohli navštěvovat, v případě zdravotních obtíží, dokonce ani neurologické oddělení a ortopedické lůžkové oddělení. Veškerou péči, zejména specializovanou, museli nemocní hledat v Praze.

Oddělení nemocnice

Interní oddělení
Chirurgie
Gynekologie a porodnictví
Dětské oddělení
Geriatrie
Anesteziologie
RDG oddělení
Hematolgie a transfuzní oddělení
Biochemie
Rehabilitace
Sociální lůžka
Psychiatrická ambulance

V roce 1975 byla v čáslavské nemocnici založena odborná knihovna, jejíž fond osahoval přes 2000 knih. Nemocnice byla dlouhodobě zanedbávána, neposkytovala pacientům kvalitní a odbornou péči, a to zejména z důvodu, že vždy byla upřednostňována v rámci OÚNZ nemocnice v Kutné Hoře.

Současnost
V nemocnici Čáslav byla rekonstruována léčebna dlouhodobě nemocných, byl pořízen počítačový tomograf a vznikla propojovací chodba mezi LDN a hlavní budovou nemocnice. Projekt na vytvoření propojovací chodby získal od Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci 15,3 milionů Kč.

Dle zákona 95/2004 Sb. je v nemocnici akreditováno pět oborů, mezi které patří dětské lékařství, hematologie a transfuzní lékařství, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví a chirurgie.

V roce 2006 se nemocnice v rámci průzkumu „Nemocnice očima pacientů“, který pořádá HealthCare Institute, umístila na prvním místě v rámci Středočeského kraje a celkově obsadila druhé místo v České Republice.

Kauzy
V roce 2008 se Čáslavská nemocnice ohradila proti postupování v oblasti zdravotních poplatků, které prováděla nemocnice v Kolíně. Kolínská nemocnice od pacientů poplatky nevybírala, a to stavělo Čáslavskou nemocnici do znevýhodněné pozice. Do opozice proti kolínské nemocnici se postavily i další nemocnice ve Středočeském kraji. Místopředseda Čáslavi pan Jaromír Strnad se na adresu zdravotnických poplatků vyjádřil tak, že není pro jejich zrušení, ale na druhou stranu udělá vše pro to, aby nebyla čáslavská nemocnice znevýhodněna. Jeho návrhem bylo, aby poplatky městům ve Středočeském kraji proplácel sám Kraj, nikoli pacienti.

31. 5. 2015 10:44

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama