Autonomní sociální centrum klinika

24. 5. 2016 22:41
Autonomní sociální centrum Klinika je sociální a kulturní centrum v Praze na Žižkově, které vzniklo nelegálním obsazením nevyužívané budovy bývalé kliniky v Jeseniově ulici. Přes počáteční odpor Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je pověřen správnou této budovy, nakonec došlo k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou a dočasné legalizaci jejich aktivit. V současné době opět hrozí její vystěhování.
Sociální centrum Klinika při pátečním zásahu policie
Sociální centrum Klinika při pátečním zásahu policie | Foto: Lukáš Prchal

Objekt bývalé plicní ambulance byl nevyužívaný od roku 2009 a postupně chátral, mimo jiné i kvůli tomu, že jej obývali bezdomovci a narkomani. Vlastníkem nemovitosti je Česká republika, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle původních plánů mělo být v této budově zřízeno pražské sídlo Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), k čemuž ale fakticky nikdy nedošlo.

Aktivisté budovu nejprve vyklidili od odpadků a následně nabídli stávajícímu vlastníkovi, že budou budovu spravovat alespoň do té doby, než dojde k převodu. Zároveň požadovali, aby vlastník objektu ÚZSVM zveřejnil smlouvy o převodu na GIBS. 3. prosince vyhlásila tato iniciativa sousedský den s přednáškou sochaře Pavla Karouse, zveřejnila petici na svou podporu a chtěla o podporu požádat také Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zakladatelé sociálního centra Klinika

Za iniciátory projektu Klinika jsou považováni:

mediální vědec a ekolog Arnošt Novák,
sociální pracovnice Anna Hausnerová,
politoložka Tereza Virtová,
fotografka Martina Sosnová a
výtvarný a hudební umělec Ivo Mathé.

Podle původního záměru měla Klinika zahrnovat kavárnu, kavárnu, vegetariánskou lidovou jídelnu vařící z plodů komunitní zahrady, knihovnu, čítárnu, komunální dílnu a tzv. Lidovou žižkovskou univerzitu, která měla podle plánů pořádat přednášky, semináře, debaty a workshopy. Celý projekt byl koncipován na bázi komunitní podpory bez dotací a finanční podpory státu či města.

prvnímu vyklizení budovy policií došlo 9. prosince. O 4 dny později 13. prosince proběhla demonstrace a pochod na podporu Kliniky, které se účastnilo asi 700 lidí a během které se aktivisté marně pokusili kliniku znovu obsadit. Další demonstrace proběhla v lednu 2015. Iniciativu od začátku podporoval tehdejší náměstek primátorky hlavního města Prahy za Stranu zelených Matěj Stropnický, který navrhl, aby si budovu pronajalo město. Podporu zpočátku vyjádřil i ministr financí Andrej Babiš, který ale později obrátil a uvedl, že squateři musejí dle zákona objekt opustit.

Po intervenci Andreje Babiše nakonec nabídl na počátku února 2015 ÚZSVM bezplatnou výpůjčku budovy na dobu, než ji GIBS převezme a začne využívat. Vyhlásil výběrové řízení, do něhož se přihlásili tři zájemci, jednoho pro formální nedostatky vyřadil a druhý (občanské sdružení Alternativa II) sám odstoupil. V druhé polovině února úřad podepsal s fyzickou osobou zastupující projekt Autonomní sociální centrum Klinika smlouvu na dobu nejdéle jednoho roku, kterou bylo možno až sedmkrát prodloužit. Od začátku března iniciativa objekt převzala do užívání a uvedla, že by do dvou měsíců mohla zahájit plnohodnotný provoz.

Dne 6. února 2016 zapálili centrum Klinika zřejmě účastníci pražské demonstrace proti islámu zápalnými lahvemi. Útok rozdmýchal vášně na obou stranách názorového spektra, tj. jak mezi příznivci, tak mezi odpůrci. Ke kritice se na komunální úrovni přidali zejména představitelé pražské ODS a TOP 09, včetně starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové, kteří Kliniku začali označovat za sídlo levicových extrémistů.

V druhé polovině února 2016 oznámil, že podle Stavebního úřadu Prahy 3 je stavba zkolaudovaná jako zdravotnické zařízení; její využívání k jiným účelům je protiprávní a v případě prodloužení výpůjčky by mohla následovat sankce. Oznámil také, že budovu opět nabídne jiné státní instituci a případně vyhlásí výběrové řízení na její prodej. Původní zájemce, Generální inspekce bezpečnostních sborů, už od záměru využití budovy upustil. Na podporu setrvání Kliniky se 20. února uskutečnil v Praze i dalších městech druhý ročník Dne pro Kliniku.

K datu 2. března, kdy končila roční nájemní smlouva, vyzval ÚZSVM k vyklizení kliniky do půlnoci téhož dne, k jejímu opuštění však ze strany squaterů nedošlo s argumentem občanské neposlušnosti. Osazenstvo kliniky neopustilo budovu ani v náhradním termínu 3. března do 14 hodin. Od 3. března 2016 tak aktivisté obývají budovu Kliniky a přilehlý pozemek opět nelegálně.

Na konci března došlo k jednání o klinice na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Aktivisté chtěli, aby budovu od úřadu převzala Praha, zastupitelé ale žádné stanovisko nepřijali. Ještě předtím, 17. března, požádalo o objekt Ministerstvo práce a sociálních věcí a vládní komise souhlasila s převodem jemu. Náměstek primátorky pro školství Petr Dolínek nabídl aktivistům náhradou budovu bývalých jeslí ve Znojemské ulici v Praze 4, což však odmítli.

V odpoledních hodinách dne 20. května 2016 byla Klinika evakuována policií z důvodu nahlášení bomby v objektu, která ale nebyla nalezena. Po skončení akce byla zpočátku budova předána vlastníkovi, tj. ÚZSVM, ovšem ještě téhož večera policie i úředníci z ÚZSVM objekt opustili. Areál byl následně opět obsazen.

V dubnu udělila Nadace Charty 77 sociálnímu centru Klinika Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost pro rok 2016. Nadace se rozhodla udělit cenu za odvahu dokazovat, že v dnešní době je pomoc lidem v jakékoli nouzi správnou cestou pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem.

 

Právě se děje

Další zprávy