Přeprava dětí v Evropě

Aktualizováno 11. 2. 2023 13:13
Jaká jsou pravidla pro přepravu dětí v jednotlivých evropských zemích? Kam bez autosedačky nejezdit a jak staré dítě může usednout vedle řidiče.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Besip

Přeprava dětí ve většině zemí se neobejde bez autosedačky a věkových či výškových limitů na jízdu vedle řidiče. V každé zemi k tomu však přistupují trochu jinak.

Belgie. Pokud pojedete do Belgie, je dětská autosedačka nebo zádržné zařízení nutné pro dítě do 135 cm. Bez nich může být převáženo pouze vzadu za použití bezpečnostních pásů. Děti do 3 let na předním i zadním sedadle mohou být přepravovány v autosedačky odpovídající hmotnosti dítěte.

Bulharsko. Bulharská legislativa stanovuje pouze věkové omezení, a to 12 let na cestování na předních sedačkách. Autosedačky nutné nejsou.

Česká republika. Děti menší než 150 cm a lehčí než 36 kg musí být přepravovány v autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a výšce. Děti přesahující alespoň jeden z uvedených limitů lze vozit za použití bezpečnostních pásů. Uvedené povinnosti se vztahují na jízdu osobními automobily pro maximálně devět osob a nákladními automobily všech skupin. Je-li novorozenec přepravován v sedačce, ve které je umístěn proti směru jízdy, nesmí být na této sedačce aktivní airbag. Dítě je povoleno přepravovat na zadních sedačkách i na přední sedačce (od roku 2006 neplatí hranice 12 let pro jízdu vpředu), ve vozidlech bez zádržného bezpečnostního systému nesmějí být přepravovány děti mladší tří let a menší než 150 cm (na přední sedačce).

Dánsko. Mladší než tříletí pasažéři v Dánsku musí sedět v autosedačce, přizpůsobené jejich velikosti. Děti starší 3 let a do 135 cm musí použít dětský bezpečnostní systém přizpůsobený jejich velikosti. Použití bezpečnostních pásů může být kombinováno s podsedákem a bezpečnostním pásem nebo dětskou autosedačkou.

Finsko. V další skandinávské zemi musí děti menší než 135 cm sedět v dětském zádržném systému (autosedačka) vhodném pro jejich výšku a hmotnost.

Francie. Zákony země galského kohouta zakazují jízdu na přední sedačce dětem mladším 10 let. Děti do 13 kg musí být v sedačce, ve které sedí proti směru jízdy.

Chorvatsko. Děti mladší 12 let nesmí sedět vedle řidiče na přední sedačce. Pro děti do pěti let je nutná autosedačka, malí cestující mezi pátým a dvanáctým rokem věku musejí mít bezpečnostní pásy (a podsedák).

Irsko. Stejné opatření platí i v Irsku, kde děti na předním sedadle mohou sedět, jen pokud mají vhodný speciální bezpečnostní systém upravený na jejich velikost.

Island. Děti musí být chráněny buď bezpečnostními pásy, nebo bezpečnostní sedačkou. Pravidla jsou stejná jako v Česku: v autosedačce musí sedět každé dítě, které měří méně než metr a půl a je lehčí než 36 kilogramů.

Itálie. Na Apeninském poloostrově musí děti do 12 let a do 150 cm výšky používat ochranný systém (bezpečnostní pás nebo sedačku). Děti mladší 3 let mohou cestovat v zadní části automobilu bez ochranného systému pouze v případě, že v autě nejsou nebo vedle nich sedí osoba starší 16 let.

Litva. Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí při jízdě sedět v dětské autosedačce, naopak nesmí sedět vpředu vedle řidiče, pouze pod podmínkou, že sedadlo spolujezdce je s pomocí dětské autosedačky uzpůsobené pro přepravu na předním sedadle.

Lotyšsko. Děti nižší než 150 cm a mladší 12 let musí sedět v dětské sedačce, zvolené podle velikosti dítěte, nebo na podsedáku s bezpečnostním pásem.

Lucembursko. Na předním sedadle mohou děti do 12 let nebo osoby menší než 1,50 m sedět, pouze pokud jsou umístěny ve speciálním bezpečnostním systému, upraveném na jejich velikost. Na zadních sedadlech musí, pokud není vybaven speciálním bezpečnostním systémem, používat bezpečnostní pásy.

Maďarsko. Taktéž v Maďarsku nemohou děti mladší 12 let a osoby menší 150 cm při jízdě sedět na předních sedadlech, pokud vozidlo není vybaveno speciálním bezpečnostním systémem pro tyto účely. Na takovémto sedadle potom nesmí být airbag.

Německo. U našich západních sousedů musejí děti menší než 150 cm používat dětský zádržný systém. V případě, že takový systém není ve vozidle instalován, nesmí vozidlo převážet děti do 3 let a starší děti nesmějí sedět na předním sedadle. Na zadních sedadlech mohou děti sedět bez zádržného systému, pokud by všechny pásy již byly použity. Tato pravidla platí také pro vozidla registrovaná v cizině, tedy i pro naše řidiče. Povinnost dovybavit vozidlo speciálním zádržným systémem pro děti sice pro české motoristy jedoucí do Německa neplatí, je-li však tento systém k dispozici, musí být použit.

Nizozemsko. Na předních sedadlech nesmí sedět děti do 12 let a osoby menší než 150 cm, což platí v případech, že přední sedačka není vybavena upravenou a schválenou sedačku na velikost osoby. Neexistuje výjimka ani u vozidel, která nemají zadní sedadla. Děti do 3 let musí mít speciální autosedačku na zadních sedadlech, děti od 3 do 12 let musejí mít vhodný bezpečnostní systém odpovídající jejich velikosti. Pokud jej auto nemá, musejí používat bezpečnostní pásy.

Norsko. Děti do 4 let musí být zabezpečeny ve speciálním bezpečnostním systému odpovídajícím jejich věku, starší děti musí používat dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pásy.

Polsko. Děti do 12 let věku a menší než 150 cm musí být v osobním automobilu převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému; po překročení tohoto věku a výškového limitu musí použít bezpečnostní pás pro dospělé.

Portugalsko. Na předním sedadle nesmí cestovat děti do 12 let a 150 cm, a to v případě, že nemají speciální bezpečnostní sedačku pro tyto účely a pokud vozidlo nemá pouze dvě sedadla. Od 3 let mohou děti cestovat na předním sedadle, pokud mají připoutanou bezpečnostní sedačku, ve které je dítě uloženo v protisměru a pokud je vypnutý airbag.

Rakousko. Každé dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být u našich jižních sousedů zajištěno svým vlastním bezpečnostním zařízením, a to i na zadních sedadlech. Pro osobu starší 14 let, ale menší než 150 cm platí v tomto případě doporučení. Pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, musí být použit dětský zádržný systém i v tomto případě. Osoba mladší než 14 let, ale větší než 150 cm smí použít bezpečnostní pásy pro dospělé. Platí přitom pravidlo, že na jednom sedadle smí být přepravováno pouze jedno dítě. Tříbodové bezpečnostní pásy může být výjimečně použito pro dospělou osobu, která je vyšší než 135 cm a pás jí nejde přes krk.

Rumunsko. Děti do 12 let nesmějí během jízdy sedět na předním sedadle.

Řecko. Dětem do 3 let a do 150 cm je zakázáno sedět při jízdě na předním sedadle a musí používat dětský zádržný systém.

Slovensko. Děti do 12 let a osoby menší než 150 cm nesmí sedět při jízdě na předních sedadlech. Na podsedáku navíc smí sedět pouze děti, které měří více než 125 centimetrů a váží přes 22 kilogramů. Menší patří do autosedačky.

Slovinsko. Děti do dvanácti let a menší než 150 cm musí mít speciální zádržný systém. Na předním sedadle nesmějí sedět děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm, a taktéž nesmějí být převáženy na motocyklech. Na zadních sedadlech jsou dětské sedačky povinné.

Srbsko. Děti do 12 let nesmí sedět na předním sedadle automobilu. Podobně jako v Bulharsku žádné sedačky nepotřebujete.

Španělsko. Děti do 12 let a 135 cm musí používat dětský zádržný systém.

Švédsko. Dítě do 7 let musí mít speciální dětský zádržný systém.

Švýcarsko. Do 7 let musí dítě používat dětský zádržný systém, mezi 7 a 12 lety pak speciální dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pás.

Ukrajina autosedačky pro děti nevyžaduje.

Velká Británie a Severní Irsko. Děti do 3 let věku musí být zajištěny ve speciálním dětském zádržném systému. Od 3 do 14 let věku a pro osoby menší než 135 cm platí povinnost být zajištěn buď v dětském zádržném systému, nebo použít pásy (na místech, kde je jimi vůz vybaven). Děti od 14 let a osoby větší než 135 cm musí používat bezpečnostní pásy, což neplatí v případech, že sedí na místech nevybavených bezpečnostními pásy, že jsou všechny bezpečnostní pásy využívány jinými osobami či pokud jsou osvobozeni od nošení bezpečnostních pásů.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy