reklama
 
 

Mormoni

16. 1. 2012 18:17
Příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ta byla založena Josephem Smithem v roce 1830 v USA.

Mormony bývají označováni příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD). Pojmenování je odvozeno od základního náboženského spisu - Knihy Mormonovy.

Součástí učení je, že jejím autorem je jeden z dávných proroků zaniklé křesťanské civilizace na severoamerickém kontinentě, jež byla odvozena od uprchlých Izraelitů. Ti měli do nové domoviny dorazit přibližně 600 let před příchodem Krista.

Mormoni věří, že text knihy přeložil zakladatel církve Joseph Smith ze zlatých desek, jejichž úkryt mu ve zjevení prozradil anděl Moroni. Desky pak byly andělovi vráceny.

Učení se kromě této knihy opírá též o Bibli a spisy Nauka a smlouvy a Drahocenná perla. Příslušníci CJKSPD věří, že jsou pokračovateli původní Kristovy církve, jež zanikla po smrti apoštolů, a jejíž obnova byla slíbena před Ježíšovým návratem.

Slovo "Svatých" v názvu odkazuje právě na členy. Ve vedení je dvanáct apoštolů a prezidentem církve je žijící prorok. Ostatní křesťanské církve Mormoni neuznávají.

K mormonům se hlásí v celém světě kolem 14 milionů lidí. V České republice čítají asi tisícovku věřících. Řídí se přísnými pravidly ohledně intimního života a životního stylu, s důrazem na rodinu a manželství. Nesmí kouřit a pít alkohol.

CJKSPD založil v USA, ve státě New York, v roce 1830 Joseph Smith. Její členové praktikovali polygamní manželství do roku 1890. Ta byla důvodem nátlaku federálních úřadů a často byla zdrojem zášti a konfliktů. Po smrti Josepha Smitha se vedení ujal Brigham Young, který odvedl Mormony roku 1847 do Utahu, kde založili Salt Lake City. To je dodnes ústředím této ve Spojených státech čtvrté nejpočetnější církve.

16. 1. 2012 18:17

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama