Mormonská církev

Aktualizováno 3. 4. 2020 7:00
Mormonskou církví je označována Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, v anglickém originále The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Joseph Smith - zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Joseph Smith - zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. | Foto: Wikipedia Commons

Poslání

Věřící používali Knihu Mormonovu, a proto se více vžilo označení následovníci Mormona, mormonisté či mormoni. Ovšem představitelé církve toto pojmenování považují za příliš neuctivé a nepoužívají jej. Jako neformální název prosazují svatí nebo svatí posledních dnů. Slovo mormoni akceptují, ale sami jej neužívají. Pojem svatí byl přejat z Nového zákona, jelikož zde byli první křesťané nazýváni svatými. Členové církve nesou toto označení, protože jejich premisou je žít čistý život a následovat učení Ježíše Krista. Církev je založena na učení proroků a apoštolů.

Zajímavosti

  • Od roku 1836 praktikovala církev mnohoženství, ovšem v roce 1890 od těchto praktik upustila.
  • Je registrováno přes 16 milionů věřících ve 177 zemích světa. V USA je přibližně 6,5 milionu členů. V České republice je členy 926 obyvatel (údaj ze sčítání lidu v roce 2011), ovšem samotná církev vede v evidenci 2549 členů.

Historie

Ve 14 letech Josephu Smithovi (1820) sdělili Bůh Otec a Ježíš Kristus, že ze současných církví žádná není ta pravá a on je dalším prorokem, který musí zahájit dispenzaci.

Dne 6. dubna 1830 Joseph Smith zaregistroval církev dle zákonů státu New York a založil opravdovou církev Ježíše Krista. V roce 1834 byl pozměněn název na základě prorockého zjevení na Církev svatých posledních dnů a od roku 1838 nese plný název Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

V Čechách se objevila již v 19. století, ale byla oficiálně uznána až v roce 1929, tedy v období založení československé misie v Praze. Během druhé světové války se členové dobrovolně shromažďovali, aby se v těžkých časech duchovně podpořili, ovšem tato shromáždění nebyla oficiální. V roce 1950 byla komunistickým režimem zakázána a obnovena byla až v roce 1990.

Nauka

Sama sebe považuje za jedinou církev, která má kněžskou pravomoc danou Bohem, a jako jediná církev na světě může na základě oprávnění Ježíše Krista vykonávat spásné obřady evangelia.

Učení je postaveno na čtyřech knihách, jež jsou považovány za standardní publikace a jsou inspirovány Bohem prostřednictvím proroka Josepha a zjevení v církvi. Mezi tyto čtyři publikace patří Bible, Kniha Mormonova (The Book of Mormon), Nauka a smlouvy (Doctrine and Covenants) a Drahocenná perla (The Pearl of Great Price).

V Knize Mormonově jsou vepsány osudy Izraelitů, kteří se kolem roku 600 př. n. l. přepravili pod vedením proroka Lehiho do Ameriky. Na americkém kontinentě vybudovali velkou civilizaci, a proto jsou původními obyvateli amerického kontinentu Židé, tedy potomci Izraelitů.

Kniha vykresluje boje dvou kmenů Lamanitů a Nephitů. Lamanité po dlouhých bojích Nephity vyvraždili. Ježíšovo učení bylo schované do schránky na hoře Cumorah a nalezl jej v 19. století Joseph Smith. Kristus odešel z Palestiny na americký kontinent a předal učení kmenu Nephitů. Učení Ježíše Krista je na světě zachováno pouze v jednom exempláři, a to v Knize Mormonů.

Organizační struktura

Hierarchie je odvozena od tradičních křesťanských stupňů. Muži mohou obdržet úřady kněžství v hodnostech jako: jáhen, učitel, kněz, biskup, starší, vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník a apoštol.

Nejvýše postaveným je prorok, následuje předsednictvo - tedy prezident církve a jeho dva rádci, Kvorum Dvanácti apoštolů. Apoštolové představují zvláštní svědky Ježíše Krista. Prezident misie vykonává svoji práci na plný úvazek, ovšem jeho dva rádci mají vyjma svého údělu také obyčejné civilní povolání. Celosvětové ústředí je umístěno z historických důvodů v Salt Lake City (Utah). V České republice je jedna misie, 13 odboček a dvě genealogická centra.

Vedení církve a adresa

  • Datum založení: 6. 4. 1830
  • Datum uznání v ČR: 1. 9. 1991
  • Česká republika: Milady Horákové 85/95, Praha 7-Holešovice
  • Současný patriarcha: James Wilson McConkie III, prezident
  • Svět: Salt Lake City, Utah, USA
  • Web: http://www.cirkev-jezise-krista.cz/, www.lds.org

Současné působení

Největší procento věřících je v americkém státě Utah, kde se 70 % všech věřících klaní právě k této církvi.

Mezi nejdůležitější hodnoty patří rodina, jelikož rodina je spolu nejen během života, ale také po smrti. Sňatky jsou tak uzavírány na věčnost.

Uznávají tzv. Slovo moudrosti, jež věřící nabádá k tomu, aby nekonzumovali škodlivé látky, které tělu neprospívají, a aby lidé zvýšili konzumaci ovoce a zeleniny. Věřící nepijí alkohol, kávu, černý a zelený čaj a nekouří.

Pokřtěno může být alespoň osmileté dítě. Je to z toho důvodu, aby učení církve porozumělo a samo se rozhodlo pro tuto víru.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Církev vede v patrnosti několik univerzit a mezi největší patří Univerzita Brighama Younga, která je největší soukromou univerzitou v USA. Další univerzity jsou ve státě Idaho, na Havaji a v Izraeli. Vybízí mladé muže ke dvouleté misii v církvi, stejně tak motivuje ženy. Činnost církve je financována díky desátkům. Členové odvádí 10 procent svého příjmu do církevního rozpočtu a z tohoto jsou následně financovány různé činnosti - stavba chrámů, provoz kaplí či misionářská činnost. Církev zavedla program sociální péče, podporuje školy a nemocnice.

 

Právě se děje

Další zprávy