Vsetín

7. 7. 2014 16:24
Vsetín je okresní město Zlínského kraje
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons

Vsetín se nachází na Valašsku při úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů a leží na řece Vsetínská Bečva.

Historie:

První historické zmínky o Vsetínu pochází z přelomu 13. a 14. století. Hlavní kolonizační vlny území přišly ve 14. a 15. století. O století později se na území Valašska rozšířil ze slovenských hor chov koz, který později nahradil chov ovcí. Tuto činnost vykonávali čeledíni, kterým se říkalo valaši. Tento název pak dal jméno celému regionu.

Základní údaje

Rozloha: 57,61 km²

Počet obyvatel: 26 817

Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Starostka: Iveta Táborská (ODS)

PSČ: 755 01

V polovině 15. století byla na pravém břehu řeky Vsetínské Bečvy, v lokalitě dnešního Horního náměstí vystavěna tvrz, jež byla v 17. století přestavěna na zámek. Roku 1609 získal vsetínské panství Albrecht z Valdštejna, který později proslul jako významný císařský vojevůdce. Na Vsetínsko povolal za účelem rekatolizace místního obyvatelstva jezuity. Evangelické obyvatelstvo této oblasti se však nebálo proti náboženskému a souvisejícímu hospodářskému útlaku protestovat. Během třicetileté války se Vsetín stal centrem valašských rebélií. Vzpoury vyvrcholily v roce 1644 popravou asi dvou set vzbouřenců. Bouře pokračovaly ještě dlouho po válce a jejich ukončení přinesl až toleranční patent roku 1781. Na konci 17. století bylo město zasaženo vpádem Turků a Tatarů a později uherských povstalců.

Ještě před polovinou 19. století zasáhla okolí Vsetína průmyslová revoluce, jež přinesla využití obrovských zásob dřeva v bukovo-jedlových lesích. K prvním vsetínským továrnám patřil cukrovar, parní pily, továrna na sirky, roku 1868 byly založeny sklárny. Od počátku 70. let devatenáctého století se stal Vsetín významným střediskem průmyslové výroby nábytku z ohýbaného dřeva. Hospodářský význam města umocnilo vybudování železnice v roce 1885.

V meziválečném období Vsetín zasáhla hospodářská krize, která vedla k útlumu průmyslové výroby a nárůstu nezaměstnanosti. V roce 1937 byl založen závod Zbrojovka, který se stal během druhé světové války důležitým centrem zbrojní výroby. Vsetín byl osvobozen 4. května 1945 oddíly 1. čs. armádního sboru pod velením generála Karla Klapálka.

Po roce 1948 došlo ve Vsetíně k masivní výstavbě panelových sídlišť. V letech 1960 - 1990 se počet obyvatel města zdvojnásobil, v současné době žije ve Vsetíně téměř 30 tisíc obyvatel.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Dominantou města je renesanční zámek s vyhlídkovou věží z počátku 17. století, kde v současné době sídlí Muzeum regionu Valašska. Na zámku se konají významné společenské akce, jako jsou koncerty, divadelní představení nebo plesy. Mezi další památky patří evangelický kostel Dolního sboru a evangelický kostel Horního sboru, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo bývalý panský dvůr Maštaliska.

Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Michal Kmínek
Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Michal Kmínek

Ve Vsetíně se každoročně koná řada festivalů, jako je mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, mezinárodní fotografická soutěž Interfotoklub Vsetín, Vsetínský jazzový festival Josefa Audese nebo kulturně společenská akce s názvem Valašské záření.

Vsetín se nachází na úpatí Beskyd a Javorníků v údolí Vsetínské Bečvy. Město a jeho okolí láká své návštěvníky zejména krásnou přírodou. Mezi nejoblíbenější formu turistiky patří pěší turistika a cykloturistika.

Instituce ve Vsetíně:

Městský úřad Vsetín tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud ve Vsetíně se nachází na Horním náměstí. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Ve Vsetíně se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má ve Vsetíně kontaktní pracoviště.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy