Šumperk

7. 7. 2014 15:35
Šumperk je okresní město Olomouckého kraje.
Zdroj: Wikimedia Commons, Rostislav Šubert
Zdroj: Wikimedia Commons, Rostislav Šubert

Šumperk se nachází na jihozápadním okraji Jeseníků a leží na na řece Desná.

Historie:

Město bylo založeno ve 13. století. Šumperk se již od svých prvopočátků spojených s těžbou kovů poměrně rychle rozvíjel. Ve 14. století získal šumperský statek horní právo a výzamná privilegia, která šumperským řemeslníkům zajistila výrobní monopol a stálý odbyt zboží.

Základní údaje

Rozloha: 27,91 km²

Počet obyvatel: 26 870

Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Primátor: Zdeněk Brož

PSČ: 787 01

Počátkem 16. století přešel Šumperk do vlastnictví jedné z větví Žerotínů, kteří si zdejší zámek zvolili za rodové sídlo. Již v roce 1562 se však měšťané vykoupili a ze Šumperka se stalo svobodné královské komorní město. Krátké období svobody a prosperity však bylo přerušeno třicetiletou válkou (1618 až 1648). Šumperk za aktivní podporu českých stavů upadl roku 1622 do lichtenštejnského poddanství se všemi důsledky rekatolizace. Boje se města dotkly až na konci třicetileté války, kdy ho vyplenila švédská vojska. Hrůzy 17. století poté dovršily čarodějnické procesy z let 1679 až 1694, kterým padlo za oběť celkem 25 obyvatel města.

V 18. století se v Šumperku rozvíjela textilní výroba a v roce 1785 zde vznikla první manufaktura na výrobu manšestru v habsburské monarchii. S rozvojem průmyslu se v Šumperku trvale usadili bohatí a významní vídeňští obchodníci a podnikatelé, kteří na předměstí zakládali početné textilní továrny. Nová honosná výstavba dala v 19. století Šumperku označení "malá Vídeň".

V meziválečném období město zasáhla hospodářská krize. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 připadl Šumperk jako součást Sudet německé Třetí říši. Německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé většiny Němců.

Během komunistického režimu historické jádro města chátralo. Počet obyvatel se za tu dobu téměř zdvojnásobil a v současné době dosahuje téměř 30 tisíc obyvatel. Šumperk je důležitým hospodářským, správním a kulturním centrem severozápadní Moravy. Po roce 1989 bylo historické centrum prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Nejvýznamnější šumperské památky se nacházejí v historickém jádru města, kde se dochovaly zbytky středověkých hradeb. K dominantám města patří bývalý barokně a klasicistně přestavěný dominikánský klášter s barokním kostelem Zvěstování Panny Marie, evropský dům setkávání a řada dalších. Neodmyslitelnou součástí šumperského náměstí je Mariánský sloup z roku 1720 a novorenesanční budova radnice.

Zdroj: Wikimedia Commons, Miloš Miličevič
Zdroj: Wikimedia Commons, Miloš Miličevič

Šumperk je nazýván "Živou branou Jeseníků", jelikož představuje výchozí bod turistů při cestách do blízkých hor, a nabízí tak možnost užít si letní i zimní sporty. V Šumperku se každoročně koná řada kulturních akcí, jako je například Blues Alive, Mezinárodní folklorní festival, Slavnosti města Šumperka a další.

Instituce v Šumperku:

Městský úřad Šumperk tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Šumperku se nachází v ulici Milana Rastislava Štefánika. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě, který má pobočku v Olomouci.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Šumperku se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Šumperku kontaktní pracoviště.

Odkaz na oficiální stránky a kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy