Říčany

15. 3. 2015 13:57
Říčany jsou město v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Mirekk

Říčany leží v těsné blízkosti hlavního města Prahy. Městem protéká říčka Rokytka a Říčanský potok.

Historie:

Strategické místo na křižovatce dvou významných zemských cest, jižní (linecké solné stezky) a východní, směřující na Moravu, do Polska a Uher, posloužilo v době šíření křesťanství za sídlo církevní správy a vznikl zde jeden z prvních děkanátů v Čechách. První písemná zmínka o Říčanech pochází z roku 1289.

Základní údaje

Rozloha: 25,80 km²

Počet obyvatel: 14 409

Kraj: Středočeský

Okres: Praha-východ

Starosta: Vladimír Kořen (Klidné město)

PSČ: 251 01

Ve druhé polovině 13. století zde Ondřej ze Všechrom nechal postavit hrad. Ondřej byl nejvyšším komořím krále Přemysla Otakara II. a po dostavění sídla se stal zakladatelem rodu pánů z Říčan. Později byl hrad předán pánům z Průhonic, kteří byli příbuzní říčanského rodu. Říčany patřily mezi vzkvétající středověká města. Tento příznivý vývoj však ukončily husitské války.

Majitel hradu Diviš z Průhonic patřil mezi odpůrce husitů. Říčanský hrad byl oblehnut husity z Prahy i Tábora a jeho posádka kapitulovala. Po husitských válkách vystřídalo říčanské panství řadu majitelů. Na konci 15. století jej získali Trčkové z Lípy, kteří panství vrátili hospodářskou prosperitu. V 16. století vlastnili Říčany Smiřičtí ze Smiřic, kteří roku 1575 od císaře Maxmiliána II. vymohli potvrzení městských práv, nový znak a pečeť. V této době doznalo město nového stavebního a hospodářského rozmachu. Po stavovském povstání v letech 1618 až 1620 městečko i celé panství opět změnilo majitele a hrad je v již v této době uváděn jako pustý.

Během třicetileté války (1618 až 1648) byly Říčany zničeny, řada obcí v okolí zcela zanikla. Lepší časy přišly až v 19. století. Význam starých zemských cest se znovu projevil při stavbě železnice roku 1869. Říčany se díky dráze staly opět hospodářským centrem oblasti. Výhodná komunikace podnítila i rozvoj nových podnikatelských činností. Blízkost Prahy podpořila stavební rozvoj v Říčanech a nedalekých Radošovicích, které později s městem splynuly.

Do osudu města pak negativně zasáhla první světová válka. Od roku 1918 byly Říčany díky železničnímu spojení stále těsněji spjaty s Prahou. Jednak řada říčanských obyvatel v hlavním městě pracovala, jednak se zde usazovali lidé z Prahy. V meziválečném období se Říčany dále rozrůstaly a pozvolna splývaly se sousedními Radošovicemi. Radošovice, kdysi jen nepatrná vesnička u Říčan, se po první světové válce staly vyhledávanou rekreační oblastí i místem, kde si stavěli domy příslušníci střední třídy, a vznikaly zde  tak vilové čtvrti. Nacistickou okupací a vznikem Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 byla výrazně zasažena místní židovská komunita. Ovšem i proti českému obyvatelstvu směřovaly záhy represe okupační moci. Rudá armáda osvobodila Říčany 9. května 1945.

Po roce 1948 komunisté začali vyvlastňovat majetek a zemědělce donutili ke vstupu do družstev. Kdo neuposlechl, byl nuceně vysídlen do pohraničí. V rámci likvidace selského stavu byla také odstraněna z náměstí socha Antonína Švehly, prvorepublikového předsedy vlády a předsedy agrární strany. Celých 40 let o jejím osudu nikdo nic nevěděl. Až po pádu komunistického režimu se přihlásila skupina starších občanů, kteří tehdy, ještě jako mladíci ze selských rodin, sochu tajně ukryli. Díky nim dnes může opt zdobit říčanské náměstí.

Kvalita životního prostředí, které odpovídá ve všech parametrech nejpřísnějším normám Evropské unie, blízkost lesů, půvab krajiny a příjemné prostředí dává v současnosti Říčanům naději na další rozvoj, zejména v oblasti turistiky a rekreace. Obyvatelé města i nadále těží z blízkosti hlavního města Prahy, kam dojíždějí hlavně za prací a studiem.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Miaow Miaow

V Říčanech se nachází zřícenina gotického hradu ze 13. století. Na Masarykově náměstí v centru města stojí sloup se sochou Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla, v jehož kapli jsou zachovány fresky z přelomu 14. a 15. století. Ranně gotická parcelace půdorysu nejstarší části města je předmětem památkové ochrany. Tradiční kulturní akcí Říčan je multižánrový hudební open-air festival Starák Fest, městské slavnosti Říčanský nos nebo Koloběžková Grand Prix, což jsou koloběžkové závody na Masarykově náměstí.

Instituce v Říčanech:

Městský úřad Říčany tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Říčany patří do obvodu Okresního soudu Praha-východ. Odvolacím soudem je Krajský soud v Praze.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Říčanech se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy