Poděbrady

10. 2. 2015 13:21
Poděbrady jsou město v okrese Nymburk ve Středočeském kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Zdeněk Fiedler

Poděbrady leží v rovinaté polabské nížině a rozkládají se na obou březích Labe. Poděbrady jsou vyhledávaným lázeňským městem.

Historie:

V písemných materiálech se název Poděbrady objevuje zhruba od poloviny 12. století, avšak historie zdejšího osídlení sahá až do pravěku.

Základní údaje

Rozloha: 33,70 km²

Počet obyvatel: 13 986

Kraj: Středočeský

Okres: Nymburk

Starosta: Ladislav Langr

PSČ: 290 01

Ve druhé polovině 13. stol. získal Poděbrady jako odúmrť král Přemysl Otakar II., který v letech 1262–1268 vybudoval v místě staršího opevněného sídla na strategickém místě nad Labem kamenný vodní hrad. Největšího rozkvětu doznalo poděbradské panství za pánů z Kunštátu, kteří je získali od Karla IV. Nejvýznamnější postavou tohoto rodu se stal Jiří z Poděbrad, který byl roku 1458 zvolen českým králem. Z jeho poručení byly Poděbrady povýšeny v roce 1472 na město a obdařeny důležitými právy, výsadami a městským znakem.

Během třicetileté války (1618 až 1648) utrpěly Poděbrady stejně jako jiná česká města značné škody. Město několikrát vyplenila saská a švédská vojska. Po třicetileté válce navíc Poděbrady zničil v roce 1681 velký požár. Z těchto útrap se město vzpamatovávalo ještě poměrně dlouho a zažilo ohromný úpadek obchodu a řemesel. Poděbrady tak postupně získávaly zemědělský charakter.

Zlom přišel až počátkem 19. století, kdy se město stalo důležitou křižovatkou císařských silnic. Ve druhé polovině století byla vybudována železnice a vzniklo i několik průmyslových podniků. Městu však i nadále dominovalo zemědělství. Historickým mezníkem v životě Poděbrad byl objev uhličité minerální vody v roce 1905. Již o tři roky později zde byla zahájena lázeňská sezóna. Poděbrady se po skončení první světové války rychle měnily v lázeňské město. Lázně se od roku 1926 specializovaly na léčení srdečních a cévních onemocnění. Poděbrady rychle získaly věhlas nejen u nás, ale i daleko v zahraničí.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Cheva

Historické jádro města a přilehlá lázeňská čtvrť byly v roce 1992 vyhlášeny městskou památkovou zónou. Dominantu Poděbrad tvoří zámek, který vznikl přestavbami původního hradu postaveného Přemyslem Otakarem II. V centru města se na Jiřího náměstí nachází novorenesanční socha krále Jiřího z Poděbrad z 19. století. Renesanční stará radnice je dnes sídlem městské knihovny, zatímco současná radnice byla vystavěna v roce 1906 v novorenesančním stylu. Poděbrady jsou také vyhledávaným lázeňským městem. Ve zrekonstruovaném lázeňském parku se nachází unikátní Libenského kolonáda ze 30. let dvacátého století.

Mezi tradiční kulturní akce v Poděbradech patří hudební festival Barvy léta, který se koná u poděbradského jezera.

Instituce v Poděbradech:

Městský úřad Poděbrady tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Poděbrady patří do obvodu Okresního soudu v Nymburce. Odvolacím soudem je Krajský soud v Praze.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Poděbradech se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Poděbradech kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy