reklama
 
 

Nová Paka

11. 8. 2015 0:34
Nová Paka je město v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji.

Nová Paka leží mezi významnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš.

Historie:

První historická zmínka o Nové Pace pochází z roku 1357 v souvislosti s dosazením faráře ke kostelu svatého Mikuláše. Tehdy bylo město nazýváno Paka Mladá.

Základní údaje

Rozloha: 28,68 km²

Počet obyvatel: 9 201

Kraj: Královéhradecký

Okres: Jičín

Starosta: Josef Cogan

PSČ: 509 01

Nová Paka byla po staletí spojena s osudy hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil i známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obyvatelé Novopacka se živili především tkalcovstvím a punčochářstvím, ale také ševcovstvím, hrnčířstvím či perníkářstvím. Město bylo vystavené ze dřeva, a tak jeho výstavba mnohokrát podlehla ničivým požárům. Vedle této katastrofy čelilo město také morové epidemii a během třicetileté války (1618 až 1648) ho vyplenila švédská armáda. První kamennou stavbou ve městě byl klášter paulánů. Jeho základy byly položeny v polovině 17. století. Obytná budova byla dokončena roku 1701 a v první polovině 18. století byl vysvěcen klášterní kostel. Za autora je považován jeden ze žáků významného barokního architekta Kryštofa Dienzenhofera. Kostel poté sloužil přicházejícím poutníkům. V rámci josefínských reforem byl klášter zrušen. Do konventu byl na počátku 19. století přemístěn z Jičína vojenský vychovávací ústav pro děti. Od roku 1872 sloužila budova jako nemocnice.

V 19. století se město rozrostlo a stalo se centrem národního obrození v Podkrkonoší. V této době se také rozšířila průmyslová textilní výroba, která navázala na starší tradice.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Výhodná poloha Nové Paky mezi dvěma významnými turistickými oblastmi (Český ráj, Krkonoše) pomáhá rozvoji turistického ruchu ve městě, které má rozhodně co nabídnout. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie patřící k paulánskému klášteru. Další zajímavou církevní stavbou je dřevěný řeckokatolický kostel přenesený v roce 1930 z tehdejší Podkarpatské Rusi. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice v Městském muzeu Nová Paka, jehož součástí je také novorenesanční Suchardův dům. Rod Suchardů je významným uměleckým rodem Nejznámější je jistě Stanislav Sucharda (1866-1916), tvůrce pomníku Palackého v Praze a jeho bratr Vojta Sucharda (1884 -1968), autor dřevořezeb apoštolů na Staroměstském orloji. Nedaleko Suchardova domu se narodil spolutvůrce výzdoby Národního divadla Josef Tulka a akademický sochař Bohumil Kafka – autor největší jezdecké sochy (Jan Žižka na Vítkově v Praze). Ve městě se také nachází jeden z významných pivovarů Podkrkonoší založený v roce 1871. Pivovar Nová Paka pořádá exkurze pro veřejnost.

V Nové Pace se každoročně koná multižánrový benefiční festival Klášter žije!, který pořádá občanské sdružení Život bez bariér.

Instituce v Nové Pace:

Městský úřad Nová Paka tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Nová Paka patří do obvodu Okresního soudu v Jičíně. Odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Nové Pace se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkazy na kontakt.

Úřad práce České republiky má v Nové Pace kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

11. 8. 2015 0:34

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama