Jeseník

13. 4. 2015 13:56
Jeseník je okresní město v Olomouckém kraji.
Zdroj: Wikimedia Commons
Zdroj: Wikimedia Commons | Foto: Markéta Hálová

Jeseník, slezské město v severní části Olomouckého kraje, je známé především díky lázním. Město lěží na soutoku Bělé a Staříče.

Historie:

Jeseník spolu s vesnicemi v širším okolí vznikl plánovitou kolonizací vratislavských biskupů, kteří zdejší území získali roku 1199. První zmínka o Jeseníku pochází z roku 1267. Díky své strategické poloze na soutoku říček Staříče a Bělé, kde se rovněž větvila cesta vedoucí ze Slezska na Moravu, byl Jeseník brzy povýšen na město.

Základní údaje

Rozloha: 38,22 km²

Počet obyvatel: 11 579

Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

Starosta: Adam Kalous (ANO)

PSČ: 790 01

Pro město byla významná také naleziště železné rudy. Jeseník se brzy po založení hospodářsky rozvíjel. Již roku 1295 jsou připomínány první řemeslnické cechy, řeznický a pekařský. Z roku 1328 pochází první zmínka o těžbě a zpracování železa. Železná ruda z Jeseníku se prodávala až v Anglii. Po dočasném útlumu těžby nastal nový rozmach ve druhé polovině 15. století, vedle železa se navíc těžilo i zlato a stříbro. V té době byl Jeseník s okolím udělován vratislavskými biskupy v léno. Významné bylo udělení Jeseniku i s okolním panstvím roku 1506 Fuggerům, celoevropsky působícímu podnikatelskému rodu z Augšpurku, kteří zde rozvinuli důlní činnost. Fuggerové však brzy ztratili o panství zájem. Roku 1547 je vratislavský biskup Baltazar z Promnic odkoupil zpět a z Jeseníku bylo nadále spravováno okolní biskupské panství.

Těžba železa v okolí města pokračovala až do konce 18. století, ale nepředstavovala hlavní hospodářskou činnost. Naopak se ve městě rozvíjelo řemeslo, o čemž svědčí řada cechovních privilegií z přelomu 16. a 17. století. Z historie zdejšího panství jsou známy zejména čarodějnické procesy. Mezi lety 1622 až 1684 si jen v samotném Jeseníku vyžádaly kolem stovky obětí.

Jako město ležící na významném vojenském tahu byl Jeseník v průběhu třicetileté války (1618 až 1648) několikrát poškozen vojskem. Po skončení konfliktu přesto pokračoval hospodářský rozkvět města, zejména v textilních odvětvích (plátenictví). Ránu místní ekonomice přineslo rozdělení Slezska roku 1742 a související ztráta slezských trhů, které představovaly hlavní odběratele jesenické výroby.

Po určitém útlumu zaznamenal Jeseník počátkem 19. století nový hospodářský rozmach v souvislosti s rozvojem průmyslu. Roku 1822 založil místní podnikatel Adolf Rayman továrnu na jemné prádlo, která získala postavení na světových trzích a dominovala městskému hospodářství. Důležitým mezníkem se stal rok 1888, kdy byl Jeseník napojen na významný železniční tah z Hanušovic do Hlucholaz. V této době se o rozvoj města a kraje se zasloužily především lázně a první vodoléčebný ústav na světě, který založil Vincenz Priessnitz počátkem 20. let 19. století.

Po vzniku Československa patřil Jeseník mezi města s převahou německého obyvatelstva a podpisem mnichovské dohody byl připojen s nacistickému Německu. Po skončení druhé světové války došlo k odsunu Němců a do Jeseníku přišli noví obyvatelé. Během komunistické éry město ztratilo mnoho hodnotné historické zástavby, kterou nahradila panelová výstavba. Po roce 1989 však dochází k mnoha rekonstrukcím a město celoročně láká mnoho návštěvníků.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Foto: Marcin Szala

Jeseník má návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Město je obklopené horami, a tak slouží jako výchozí bod pro výlety do blízkého okolí. Díky cyklistickým a běžkařským trasám a lyžařským areálům je Jeseník rájem pro sportovní nadšence. Proslulost město získalo díky lázním, které založil Vincenz Priessnitz jako první vodoléčebné lázně na světě. Priessnitzovo sanatorium je hlavní lázeňská budova postavená v roce 1910 v secesním stylu, která dodnes tvoří dominantu širokého okolí. Leží v nadmořské výšce 650 metrů s výhledem na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. Ve městě se nachází lázeňská kolonáda a rodný dům Vincence Priessnitze s muzeem.

S lázněmi je spojena také tradiční kulturní akce Záhájení lázeňské sezóny s bohatým hudebním a sportovním programem. V Jeseníku se každoročně koná také Mezinárodní festival dechových hudeb.

Instituce v Jeseníku:

Městský úřad Jeseník tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Jeseníku se nachází v Dukelské ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Jeseníku se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Jeseníku kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

před 36 minutami

Vládní strany na Slovensku chtějí snížit penze představitelům komunismu

Vládní strany na Slovensku chtějí snížit penze představitelům někdejšího komunistického režimu a pracovníkům některých jeho bezpečnostních složek. Návrh příslušného zákona ve čtvrtek v prvním čtení schválila slovenská sněmovna. Podle poslankyně nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a spoluautorky předlohy Anny Andrejuvové by zákon mohl postihnout kolem 7000 lidí.

Podle návrhu se zákon bude vztahovat kromě jiných na poslance parlamentu a členy vlády v komunistickém Československu, dále na příslušníky komunistické tajné policie StB, některé řídící pracovníky v oblasti bezpečnostních služeb či členy a zaměstnance ústředního výboru Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska, a to do pádu komunismu v roce 1989.

"Má napravit hlavní nespravedlnost, že ti, kteří byli pronásledování, často umírají v chudobě a jejich pronásledovatelé z doby totality mají specifické výsady," řekl k zákonu slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj, který byl na podzim 1989 jedním z hlavních řečníků na protikomunistických mítincích v Bratislavě.

Zdroj: ČTK
Další zprávy