reklama
 
 

Čáslav

24. 6. 2015 20:32
Čáslav je město v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji.

Čáslav leží uprostřed širokého výběžku Polabské nížiny a je ohraničená pásmem Železných hor a Hornosázavskou pahorkatinou.

Historie:

Královské město Čáslav vzniklo v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a bylo vystavěno na jedné z klíčových obchodních stezek spojujících Čechy s Moravou.

Základní údaje

Rozloha:  26,46 km²

Počet obyvatel: 10 295

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Starosta: Jaromír Strnad (ČSSD)

PSČ: 286 01

Po vypuknutí hustitských válek se Čáslav postavila na stranu Zikmunda, v roce 1421 ji však dobyla husitská vojska a město přešlo ke kališníkům. Do historie husitského hnutí se Čáslav zapsala zejména tím, že zde krátce po jejím přechodu do rukou husitů proběhl tzv. čáslavský sněm, který se konal ve zdejším kostele sv. Petra a Pavla. Jednání se týkalo prosazování čtyř artikul (husitský program, který si kladl za cíl prosadit nápravu církve) a uznání Zikmunda Lucemburského českým králem. Sněmu se účastnili husité, vyšší i nižší šlechta, zástupci měst, moravské šlechty i krále Zikmunda. Poprvé v českých dějinách nebyli na sněmu přítomni zástupci církve. Sněm přijal umírněnou podobou čtyř artikulů pražských za zemský zákon, prohlásil Zikmunda za zbaveného práv k české Koruně a jmenoval prozatímní zemskou vládu, která měla vládnout až do přijetí nového krále. Praktické výsledky však byly mizivé, jelikož moravská šlechta od husitů odpadla a prozatímní vláda v podstatě nikdy nefungovala.

V 15. a 16. století postihly (převážně dřevěné) město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 bylo zničeno skoro celé město. Poté opět došlo ke kulturnímu a hospodářskému rozmachu a k rozvoji stavební činnosti. Toto příznivé období přerušila až třicetiletá válka (1618 až 1648). Především dva švédské vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc do 18. století silně zadluženým.

V 18. století byla Čáslav významným správním centrem, sídlem krajského úřadu (1715), pošty, vojenské posádky. Novodbým stavebním ruchem na začátku 19. století byl do značné míry setřen původní renesanční a barokní charakter města. V polovině 19. století získala Čáslav postupně také úřady s okresní působností a začaly zde vznikat i některé vyšší vzdělávací ústavy (gymnázium, odborné školy).

Ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy, dále elektrárna, plynárna a řada dalších. Došlo i k nové výstavbě ve městě, a to především budov pro správní a školské účely.

Roku 1960 přestala být Čáslav okresním městem, zůstala však přirozeným spádovým centrem. V roce 2003 se stala Čáslav obcí s rozšířenou působností což znamená, že se určité pravomoce bývalého Okresního úřadu v Kutné Hoře opět přenesly do Čáslavi.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Historické centrum Čáslavi bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou a je obklopeno středověkými hradbami, které se dochovaly v jedné třetině jejich délky. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Nejstarší dochovanou památkou je románský kostelík sv. Michala z roku 1130, který je dnes součástí chrámu sv. Petra a Pavla. V roce 1910 se v tomto chrámu našly ostatky husitského vejevůdce Jana Žižky z Trocnova. Mezi další památky patří barokní mariánský sloup, kašna, barokní radnice z 18. století a synagoga z 19. století. Čáslav bývá také nazývaná branou k cestám do Železných hor a nabízí výlety do přírody.

Tradiční kulturní akcí v Čáslavi je bluegrassový festival BANJO JAMBOREE. Novinkou je Rockový festival Čáslav, který si klade za cíl představit kapely z Čáslavi a okolí.

Instituce v Čáslavi:

Městský úřad Čáslav tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Čáslav patří do obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře. Odvolavím soudem je Krajský soud v Praze.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Čáslavi se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Čáslavi kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

24. 6. 2015 20:32

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama