Životní minimum 2021

Aktualizováno 3. 3. 2021 9:40
Částky životního minima se naposledy měnily v dubnu 2020. Životní minimum pro rok 2021 zatím zůstává stejné.
Foto: Thinkstock

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Nezahrnuje ale nezbytné náklady na bydlení (ty má řešit příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení).

Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Platné částky stanoví nařízení vlády č. 409/2011 Sb. , naposledy se měnily od ledna 2012. Ke zvýšení životního a existenčního minima došlo naposledy v dubnu 2020 tím, že vláda přijala návrh ministryně Maláčové.

Částky životního minima

pro jednotlivce: 3 860 Kč za měsíc
pro první osobu v domácnosti: 3 550 Kč za měsíc
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 3 200 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 970 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 2 420 Kč za měsíc
pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2 770 Kč za měsíc

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Příklady:
jednotlivec: 3 860 Kč
dva dospělí: 3 550 + 3 200 = 6 750 Kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let: 3 550 + 1 970 = 5 520 Kč
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let: 3 550 + 3 200 + 1 970 = 8 720 Kč
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let: 3 550 + 3 200 + 2 420 + 2 770 = 11 940 Kč
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let: 3 550 + 3 200 + 1 970 + 2 420 + 2 770 = 13 910 Kč

Společně posuzované osoby:
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
manželé nebo registrovaní partneři
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy:
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:
- příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
- příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
- náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
- peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
- sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
- podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
- stipendií,
- odměn za darování krve a odběr jiných biologických materiálů z lidského organismu,
- daňového bonusu,
- příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
- části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
- příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
- zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
- příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Částka existenčního minima od dubna 2020 činí 2490 korun za měsíc.

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Informace o životním a existenčním minimu na stránkách MPSV

 

Právě se děje

před 4 minutami

V Praze Kbelích dnes večer přistál první ze dvou nových letounů CASA pro českou armádu. Modernizovaný model doplní nynější flotilu čtyř letounů

Zdroj: ČTK
Další zprávy