Daňové přiznání 2021 - daně za rok 2020: Odpočty, bonusy, pojistné a termíny

Aktuálně.cz Aktuálně.cz
1. 2. 2021 17:15
V daňových termínech a povinnostech byl loni chaos kvůli pandemii koronaviru. Neplatily běžné termíny, řada věcí byla jinak. Letos se zdá, že budou lidé podávat daňová přiznání podobně jako před “covidem”. Přesto je čeká několik novinek.
Foto: iStock

Asi největší novinkou je letos úspora na pojistném. Z důvodu epidemie koronaviru bylo totiž osobám samostatně výdělečně činným formou státní pomoci prominuto sociální a zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020 v minimální výši. Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost dojde k souhrnné úspoře 29 376 Kč.

Konkrétně bylo prominuto za každý měsíc 2544 Kč na sociálním pojištění (u vedlejší činnosti pak 1018 Kč) a 2352 Kč na zdravotním pojištění. Takže za šest měsíců to je 15 264 Kč na sociálním a 14 112 Kč na zdravotním pojištění. "Při vedlejší činnosti nebyla u zdravotního pojištění stanovena minimální hranice a platba je závislá na výsledku přehledu," říká daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. 

Polepší si letos také zaměstnanci s malými dětmi. Dostanou vyšší daňovou vratku než loni díky vyššímu školkovnému. Jde o slevu na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Vždy však jen do nuly. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

"Za uplynulý kalendářní rok 2020 je možné uplatnit školkovné na každé dítě až do výše 14 600 Kč, což je o 1250 Kč víc než za rok 2019. Rodiče uplatňující školkovné v maximální výši na dvě děti tedy ušetří na dani z příjmu o 2500 Kč více. Nárok na školkovné je nutné doložit příslušným dokladem od školky," doplňuje Ivanco. 

Výhodu mají letos i bohatí. Limit pro platbu solidární daně se zvýšil za rok 2020 na 1 672 080 korun, za rok 2019 činil 1 569 552 korun. Při stejném rozhodném příjmu nad limit se tedy zaplatí na 7% solidární dani méně než za rok 2019.

Solidární daň přitom přijetím daňového balíčku na sklonku minulého roku už nyní neplatí, byla nahrazena vyšším daňovým pásmem pro příjmy nad zhruba 150 tisíc korun.  

Na daňovou úsporu je potřeba mít vyšší příjem

"Nepříjemnou novinkou pro některé rodiče s dětmi je zvýšení limitu nutných vlastních příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti pro čerpání daňového zvýhodnění na děti, takzvaného daňového bonusu," upozorňuje Gabriela Ivanco.

Pro čerpání daňového bonusu za celý rok 2020 je nutné mít příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 87 600 Kč. Za rok 2019 stačilo mít rozhodné příjmy 80 100 Kč. 

Pokud tedy máte příjmy nad limit, můžete si odečíst slevu na první dítě ve výši 15 204 korun, na druhé ve výši 19 404 koruny a na třetí a každé další dítě 24 204 koruny. U daňového bonusu platí, že pokud je vyšší než vypočtená daň, stát peníze vrátí. 

Další slevy už nejsou daňovým bonusem, takže se nevrací. Zůstávají na stejných částkách jako v minulosti. Jedná se o slevu na poplatníka, která je za loňský rok ve výši 24 840 Kč. Vláda sice schválila daňový balíček, ve kterém je od letošního roku sleva na poplatníka vyšší o tři tisíce korun, ale vyšší sleva se odečte z daní až v příštím roce.

Dále je možné letos uplatnit slevu na manželku/manžela opět ve výši 24 840 tisíc, pokud mají příjem nižší než 68 tisíc za rok. Existuje ještě daňová sleva z titulu pobírání invalidního důchodu, ta je u I. a II. stupně 210 Kč za každý měsíc a 420 korun za měsíc při pobírání invalidního důchodu III. stupně. Je možné také uplatnit slevu držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč na rok a slevu pro studenta ve výši 4020 za rok. 

Termínů je víc

Při podání osobně nebo písemně se daňové přiznání za rok 2020 podává ve standardní lhůtě, a to nejpozději do 1. dubna 2021. Nově lze podat daňové přiznání až do 1. května, respektive 3. května 2021, pokud je daňové přiznání podáno elektronicky. V případě podání přiznání daňovým poradcem pak zůstává zachována lhůta do 1. července 2021. 

Pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020 platí pro většinu OSVČ termín do 3. května 2021. Do 8. dubna 2021 musí podat přehled ty OSVČ, které nepodávají daňové přiznání. A do 2. srpna 2021 OSVČ s daňovým poradcem.

Přehled pro příslušnou správu sociálního zabezpečení (OSSZ) musí OSVČ, které podají daňové přiznání osobně nebo písemně, podat do 3. května 2021. Pro ty, kteří podají daňové přiznání elektronicky v prodloužené lhůtě, je pak termín 1. června a pro OSVČ s daňovým poradcem 2. srpna 2021.

Posunutí termínů pro daň silniční a daň z nabytí nemovitých věcí 

"Pro všechny daňové subjekty se posouvá podání daňového přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí z 1. února na 1. dubna 2021. Pokud bude daňové přiznání podáno a daň silniční uhrazena do 1. dubna, žádné sankce ani úroky z prodlení nebudou finančním úřadem požadovány. Ministryně financí tak rozhodla kvůli omezení osobních návštěv finančního úřadu. Navíc lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je prodloužena až do 1. června 2021," říká Michal Jelínek, partner V4 Group.

Doplňuje, že firmy i podnikatelé, kteří budou chtít využít prominutí úroku z prodlení v případě úhrady daně silniční za zdaňovací období roku 2020 i po 1. dubnu 2021, musejí tuto daň uhradit nejpozději do 16. srpna 2021.

"K pozdějšímu zaplacení daně je nutné oznámit skutečnost, že převažující část příjmů pocházela z činností, které jsou zakázány či omezeny usnesením vlády," upřesňuje Michal Jelínek.

Kdo musí podávat daňové přiznání za rok 2020

Daňové přiznání je povinen podat každý:

  • kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšující 15 tisíc korun, anebo i ten, jehož příjmy byly sice nižší, ale vykazuje ztrátu.

Většina zaměstnanců daňové přiznání nepodává, zpravidla jim roční zúčtování daně připravuje zaměstnavatel. I přesto se však jako zaměstnanec můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat, a to když:

  • Měli jste kromě platu nebo mzdy také další zdanitelné příjmy (například z podnikání, pronájmu, prodeje majetku/akcií a příležitostných činností), které jsou vyšší než 6 tisíc korun.
  • Za rok 2020 jste dosáhli hrubé mzdy vyšší než 1 672 080 korun, a vaše příjmy jsou tedy předmětem solidárního zvýšení daně.
  • Nestihnete do 15. února u svého zaměstnavatele podepsat za uplynulý rok "Prohlášení poplatníka k dani".
  • Pracovali jste během roku postupně pro více zaměstnavatelů a u některého z nich jste nepodepsali "Prohlášení poplatníka k dani". 
  • V Česku jste považováni za daňového nerezidenta, měli jste pouze příjmy ze zdrojů na území Česka a chcete uplatňovat slevy na dani mimo slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
  • Dlužíte na dani nebo vám byl neoprávněně vyplacen daňový bonus a váš zaměstnavatel tuto skutečnost oznámil finančnímu úřadu a předal mu potřebné doklady.
  • Jako odčitatelnou položku si chcete uplatnit dar do zahraničí.
  • Mimo příjmu od svého českého zaměstnavatele jste měli také příjmy od zaměstnavatele v cizině.
  • Došlo u vás k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, kvůli kterým došlo ke vzniku povinnosti zdanit příspěvky zaměstnavatele na toto pojistné poskytnuté v období předchozích 10 let jako příjem ze závislé činnosti.
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 23 minutami

Ondra a Adamovská jsou mistry republiky v boulderingu

Olympionik Adam Ondra a Eliška Adamovská vyhráli mistrovství republiky v boulderingu. Oba favorizovaní sportovní lezci ve finále šampionátu ve Slaném pokořili jako jediní všechny čtyři cesty.

Za bývalým mistrem světa v boulderingu i v lezení na obtížnost Ondrou, který v Tokiu nenaplnil medailové ambice a v olympijském finále skončil šestý, skončil hlavní soupeř Martin Stráník. Ten měl "topy" tři. Bronz získal Štěpán Volf.

Adamovská, jež v červenci vyhrála v Brianconu závod Světového poháru v obtížnosti, dnes ve Slaném zvítězila před Michaelou Smetanovou a Markétou Janošovou.

Další zprávy