reklama
 
 

Vojenská policie

12. 3. 2011 22:36
Vojenská policie vykonává policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu ve správě Ministerstva obrany.

Vojenská policie vykonává policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu ve správě Ministerstva obrany.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost se řídí zákonem č. 124/1992 Sb. a dále předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem a zákonem o přestupcích. V jejím čele je náčelník VP přímo podřízený ministru obrany. Jednotlivá velitelství jsou umístěna v posádkách v Praze (zde sídlí Hlavní velitelství Vojenské policie a Velitelství ochranné služby VP Praha), Staré Boleslavi, Táboře a Olomouci.

Vojenská policie působí v současnosti také na zahraničních misích Armády České republiky v zahraničí - v Afghánistánu, Kosovu a ve strukturách NATO, v minulosti též v Kuvajtu, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a Iráku.

12. 3. 2011 22:36

reklama
Pokračujte dál
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama