Univerzita Palackého v Olomouci

1. 3. 2012 14:52
Univerzita Palackého v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. V současnosti má osm fakult, což je nejvyšší počet v její historii.
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci | Foto: Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice a nejstarší univerzitou na Moravě. Byla založena roku 1573. V současné době má osm fakult - Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Škola má přes 22 tisíc studentů. Jejím rektorem je od roku 2010 známý fyzik Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Podmínky o přijímacím řízení naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

Univerzita dnes

Novodobé dějiny Univerzity Palackého se nesou ve znamení dynamického rozvoje. Univerzita má nejvyšší počet fakult v její historii.Probíhá intenzivní výstavba nových budov, instaluje se moderní zařízení do laboratoří i učeben a funguje intenzivní spolupráce s univerzitami po celém světě na poli vědeckých výzkumů i při výměně studentů. Vznikají nová výzkumná centra a dochází ke stále intenzivnějšímu propojování vědeckého výzkumu s praxí. Vědci univerzity z nejrůznějších oborů, ale i studenti získávají každým rokem mnohá prestižní ocenění za vědeckou činnost. Univerzita je také partnerem nebo organizátorem množství kulturních akcí, prestiž si získaly zejména filmové festivaly Academia Film Olomouc a Přehlídka animovaného filmu. Intenzivní čerpání prostředků EU slibuje, že i v dalších letech bude rozvoj univerzity úspěšně pokračovat.

Tři stupně vzdělávání na Univerzitě Palackého

První stupeň

Každá z osmi fakult nabízí bakalářské studijní programy – studium trvá tři roky a po jeho zvládnutí získává absolvent titul „bakalář“ – Bc.

Druhý stupeň

Druhým stupněm vysokoškolského vzdělání na UP jsou magisterské studijní programy. Ve většině případů jsou pokračováním programů bakalářských (magisterské navazující studium) a trvají dva roky. Pokud jde o nestrukturovaný program navazující na středoškolské vzdělání, trvá magisterské studium čtyři až šest roků – takových programů však již olomoucká univerzita nenabízí mnoho, jedná se především o programy z oblasti lékařství a práva. Po splnění všech podmínek pro ukončení studia získává absolvent titul „magistr“ – Mgr., absolventi oboru Všeobecné lékařství získávají titul „doktor medicíny“ – MUDr. a absolventi Zubního lékařství titul „zubní lékař“ – MDDr.

Třetí stupeň

Vrcholem vzdělávací nabídky UP jsou doktorské studijní programy – ty jsou zaměřeny na vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje či v oblasti umění. Standardně trvá toto tzv. postgraduální studium tři roky a jeho absolvent získává titul „doktor“ – Ph.D., na naší Cyrilometodějské teologické fakultě také „doktor teologie“ – Th.D.

 

Právě se děje

Další zprávy