Trestní zákoník

7. 5. 2013 22:59
Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. Parlamentem ČR byl schválen v roce 2009, účinnosti nabyl 1. ledna 2010 a nahradil trestní zákon z roku 1961.
Trestní zákoník
Trestní zákoník | Foto: Tomáš Adamec

Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. Parlamentem ČR byl schválen v roce 2009, účinnosti nabyl 1. ledna 2010 a nahradil trestní zákon z roku 1961.

Trestní zákoník je rozdělen na obecnou a zvláštní část a obsahuje celkem 421 paragrafů. Část první v rozmezí paragrafů 1 až 139 definuje časovou a místní působnost trestních zákonů, základy trestní odpovědnosti, účastníky trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost činu, zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce, zahlazení odsouzení, zvláštní ustanovení o některých pachatelích (např. mladiství) a výkladová ustanovení.

Zvláštní část (paragrafy 140 až 418) popisuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů včetně těch proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, proti životnímu prostředí či hospodářské trestné činy. Poslední tři paragrafy tvoří přechodná a závěrečná ustanovení.

 

Právě se děje

Další zprávy