reklama
 
 

Nemocnice Turnov

23. 6. 2015 11:52
Spádovou oblastí nemocnice je okres Turnov a nemocnice od roku 2014 patří pod Krajskou nemocnici Liberec, a.s.

Nemocnice pacientům nabízí základní a intenzivní péči v interních oborech a také v oborech chirurgických. Kapacita lůžek v nemocnici dosahuje přibližně 230. Počet lůžek na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je osm a tato lůžka jsou určena zejména pro ty pacienty, kterým selhávají základní životní funkce. Průměrný počet pacientů se mění každým rokem. Přijato je přibližně 6 100 pacientů ročně a nemocnice zajištuje také následnou zdravotní péči. V případě, že ošetřovaný vyžaduje specializovanou péči, kterou není nemocnice schopna z hlediska svého rozsahu působnosti poskytnout, spojí se se svým nadřazeným pracovištěm v Liberci.

Základní informace

Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Panochova nemocnice Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov
Telefon: +420 481 446 111
E-mail: [email protected]
Náměstek: MUDr. Martin Hrubý

Historie
Nemocnice v Turnově byla postavena za druhé světové války v roce 1942. Po jejím skončení se stala součástí Okresního ústavu národního zdraví a v tomto uskupení setrvala až do počátku devadesátých let. Od devadesátých let byla vedena jako Městská nemocnice Turnov a v roce 2008 došlo k transformaci na Panochovu nemocnici Turnov s.r.o. V uvedeném uskupení nehospodařila nemocnice efektivně s rozpočtem, a to i přesto, že v této době, tedy od roku 2008 až do roku 2012, dostávala vysoké dotace od Evropské unie.

V roce 1998 byly opraveny operační sály a nemocnice začala poskytovat pacientům kvalitní zdravotní péči. Ve stejném období byl slavnostně otevřen ambulantní pavilon. V roce 2001 byly rekonstruovány prostory gynekologického oddělení a byly zakoupeny dva sonografické přístroje typu ALOKA.

Oddělení nemocnice

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Gynekologie
Chirurgie
Bariatrická chirurgie
Interna
Následná ošetřovatelská péče
Rodinné pokoje
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Operační sály
Ortopedie
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitace
Sterilizace
Ostatní ambulance

V roce 2009 byly velice razantně modernizovány operační sály a rozsáhlý projekt byl hrazen z dotací Evropské unie. Operační sály byly vybaveny prvotřídními přístroji, prostory byly zrekonstruovány a byl vybudován vstupní filtr sloužící pro vstup na operační sál.

Současnost
Na podzim roku 2013 bylo rozhodnuto, že se Panochova nemocnice Turnov připojí ke Krajské nemocnice Liberec, a.s., a tedy od 1. ledna 2014 je trutnovská nemocnice součástí nemocnice liberecké. Nemocnice i nadále poskytuje péči ve svém původním rozsahu a sloučení s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. jí prospělo zejména z hlediska lepšího hospodaření se svým rozpočtem a také zlepšila kvalitu poskytovaných služeb.

Z hlediska podílové struktury vlastní město Turnov akcie v celkové jmenovité hodnotě 7 352 328 tisíc korun, a tato suma představuje přibližně 10 procent základního kapitálu společnosti. Město Liberec má 16 procentní podíl a majoritním akcionářem je Liberecký kraj s více než 74 procentním podílem. Společnost má dvanáct členů dozorčí rady.

Úspěchy
Po roce intenzivních příprav získala nemocnice certifikát kvality ISO 9001:2001, který představuje nejvyšší ocenění poskytovaných služeb. Certifikát poskytuje záruku kvalitní péče. Nemocnice obdržela certifikáty kvality ISO 9001 a ISO 13485 a od roku 2009 je držitelem norem kvality. Samotnou kvalitu zdravotní péče sleduje od roku 2000.

Mezi roky 2010-2012 realizovala projekt, který byl zaměřen zvýšení vědomostí žáků v oblasti nemocničních informačních systémů a vedení zdravotnické dokumentace.

Kauzy
V roce 2013 hrozila turnovské nemocnici ztráta čtyř důležitých oddělení ‒ ortopedie, rehabilitace, gynekologie a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Stoprocentním vlastníkem nemocnice bylo město Turnov, které zdravotnické zařízení přivedlo do značných finančních obtíží. V roce 2013 činila ztráta nemocnice 26,9 milionů korun. V nemocnici chybělo oddělení, které by bylo schopno generovat zisk a dotovat ostatní ztrátová oddělení. Nabízelo se tedy nejsnazší řešení, které představovalo sloučení s Krajskou nemocnicí Liberec. Tohoto se ovšem bála drtivá většina zdravotnického personálu. Sloučení s sebou mohlo přinést propouštění lékařů a sester. Naštěstí je s odstupem času vidět, že změna vlastníka nemocnici zásadně prospěla, oddělení zrušena nebyla a dramatické propouštění se taktéž neuskutečnilo.

23. 6. 2015 11:52

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama