reklama
 
 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

20. 3. 2015 19:47
Nemocnice Milosrdných bratří je nejstarším zdravotnickým zařízením na Moravě a druhou nejstarší nemocnicí v České republice.

Nemocnice si klade za cíl poskytovat standardní péči v maximální možné kvalitě, udržet zároveň vyrovnané hospodaření, držet v nemocnici přátelskou a rodinnou atmosféru a zároveň citlivě a profesionálně pečovat o seniory.

Nemocnice má kapacitu 510 lůžek, z čehož připadá 243 pro dlouhodobě nemocné pacienty a velká část lůžek připadá na ambulantní péči. V průměru nemocnice ročně hospitalizuje přes 13 500 pacientů a ambulantní vyšetření absolvuje 140 000 pacientů. Ve zdravotnickém zařízení je zaměstnáno téměř 600 zaměstnanců.

Základní informace

Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, 639 00 Brno
Telefon: +420 532 299 111–112
E-mail: info@nmbbrno.cz
Ředitel: MUDr. Josef Drbal

Historie

Nemocnice byla založena v roce 1747 moravským hrabětem Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteina. Dle původního plánu byla postavena velká budova s kapacitou 70 lůžek a s lékárnou. Bezprostředně vedle budovy nemocnice vyrostl o třicet let později kostel sv. Leopolda.

Prostor nemocnice se stal brzy nevyhovujícím a bylo rozhodnuto o jeho rozšíření. Ovšem to přišlo až o 150 let později od založení nemocnice. V roce 1895 byla dostavena budova v Polní ulici, která čítala kapacitu 160 lůžek. Další přístavba byla realizována v roce 1934. Nemocnice byla ve 30. letech 20. století jednou z nejmodernějších nemocnic v Československu.

Po skončení druhé světové války byla součástí Městského ústavu národního zdraví , následně přejmenováno na Sdružení zdravotnických zařízení Brno I, a svou samostatnost si opět získala až v roce 1993, kdy začala fungovat jako samostatná příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Brno.

Oddělení nemocnice

Lůžková oddělení
Oddělení ARIM (anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicíny)
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Novorozenecké oddělení
Léčebna dlouhodobě nemocných                     

Ambulantní oddělení
Chirurgická ambulance
Interní ambulance
Gynekologicko-porodní ambulance
Neurologická ambulance
EEG laboratoř
Radiodiagnostické oddělení – ambulance
Endoskopické centrum
Psychologická ambulance
Oddělení klinických laboratoří
Ambulance závodního a praktického lékaře
Klinická onkologie

V roce 2000 byla nemocnice rozšířena o již zavedený areál léčebny na Červeném kopci.

Současnost

Nemocnice Milosrdných bratří zavedla v roce 2002 úspěšný projekt na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných „dobrovolnictví v nemocnici“, jehož hlavním cílem je vytvoření nadstandardních podmínek pro pacienty. Dobrovolníci dochází za nemocnými pacienty jednou či dvakrát týdně a hlavním účelem jejich návštěvy je být pacientovi společníkem.

V roce 2005 byl v nemocnici nainstalován (až do roku 2012) babybox, do kterého bylo odloženo jedenáct dětí. V roce 2012 byl v nemocnici uveden do provozu babybox nového typu, který je vybaven samočinným otvíráním a bezpečnostní vaničkou s hmotnostním čidlem. Nemocnice je od roku 2005 držitelem certifikátu ISO 9001:2000.

V roce 2013 slavnostně otevřela zrekonstruované prostory porodních sálů, části chirurgie a lékárny Milosrdných bratří. Kompletně opraveno bylo přízemí s činností odborných ambulancí, v prvním patře byla vytvořena lůžková část pro chirurgické oddělení a ve druhém patře byly zbudovány čtyři nové porodní sály. Odborné ambulance jsou situovány kolem centrálního atria, kde bude v budoucnu vybudována centrální odběrová místnost.

Kauzy

V roce 2009 bylo obžalováno sedm lékařů, kteří neadekvátně léčili pooperační zánět v břiše pacienta, jenž následně zemřel. Celá kauza byla mediálně utajena a neinformovalo o ní ani vedení nemocnice.

Nemocnici v únoru 2011 opustilo osm lékařů (členů Lékařského odborového klubu), kteří nepřijali nového ředitele nemocnice Josefa Drbala. Bývalý ředitel nemocnice Daniel Rychnovský vedl nemocnici velice ztrátově a nemocnice dosahovala každoročně schodku 50 milionů korun. Načež propukl spor mezi novým ředitelem nemocnice a lékaři. Nemocnici vlastní Řád milosrdných bratří Čech a Moravy, který se do tohoto sporu vložil. Řád označil toto počínání za řízenou sabotáž, díky které bude nemocnice ovládnuta Lékařským odborovým klubem. Dále hovořil o nevkusné politizaci, ze které těží brněnští křesťanští demokraté. V nemocnici následně zkolabovala anesteziologická péče. Změna vedení měla zdravotnickému zařízení pomoci k tomu, aby eliminovalo obrovské ztráty, které se v uplynulých letech kumulovaly.

V roce 2015 si žena stěžovala na průběh porodu v nemocnici a na celkově špatné zacházení. Žena se obrátila na Ústavní soud a ve sporu zvítězila mimo jiné proto, že Městské státní zastupitelství v Brně a Policie České republiky neuskutečnily adekvátní vyšetřování trestního oznámení.

20. 3. 2015 19:47

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama