Jarmila Glazarová

3. 5. 2015 14:36
česká spisovatelka - prozaička a publicistka
Z filmu Vlčí jáma
Z filmu Vlčí jáma | Foto: FDb.cz

Životopis

Narodila se 7. 9. 1901 v Malé Skále u Turnova v rodině správce velkostatku, kde rodina žila do roku 1910. Otec musel ze zdravotních důvodů odejít do penze, a proto se odstěhovali do Prahy. Do roku 1916, kdy zemřela její matka, navštěvovala Glazarová německou měšťanskou školu. S otcem a sestrou se v roce 1917 odstěhovali do Hořovic, kde otec ještě v tomtéž roce zemřel. Sestry se dostaly do lazaretu ve slezských Klimkovicích, který byl za války zřízen v hospodyňské škole. Po skončení války Jarmila tuto školu dochodila.

Základní údaje - J. Glazarová

Narození: 7. 9. 1901 Malá Skála u Turnova
Úmrtí: 20. 2. 1977 Praha
Rodina: manžel MUDr. J. Podivínský

Po ukončení školní docházky se provdala za o 29 let staršího lékaře MUDr. Podivínského, s nímž žila v pěkném vztahu v letech 1922 -1934. Po jeho smrti odešla k sestře do Prahy. Začala pracovat jako telefonistka a písařka. V nelehkém období jí bylo útěchou psaní, a tak vznikla její prvotina Roky v kruhu, kde se vrací ke vzpomínkám na šťastné manželství. Ke svému velkému překvapení získala za román ocenění v soutěži Družstevní práce a v soutěži Evropského literárního klubu a stala se pak spisovatelkou z povolání. Dalšími romány byly Vlčí jáma, Advent a Chudá přadlena. Během války sbírala na Valašsku v Horní Bečvě materiál pro svůj autobiografický román Navlékač korálů, dílo ale za jejího života nevyšlo, po smrti jenom úryvek v Tvaru.

"Uhaduje a cítí, jak osudově zasáhla do otčímova života, jak nechtíc a nevědouc otřásla jeho základy a osvobodila proudy ponorých řek. Že na ni myslí s láskou a touhou. Že by chtěl na kusy rozbít ten starý život a začínat znova, milovat, vzývat, v bezmezné něžnosti hýčkat a chránit ten starý sen, který přichází pozdě, ale přichází přec, závratný a nádherný. Otčíme můj drahý a nešťastný člověče, vždyť i mé srdce je tě plno! Jakou k tobě cítím něžnost a jak bych ti chtěla pomoci! Ale jen jak! Jak? Jsi spoután na rukou i na nohou, nepatříš sám sobě. J. Glazarová, Vlčí jáma

Po válce se Jarmila Glazarová politicky angažovala, v letech 1946-48 působila jako diplomatka v Moskvě, 1954-56 byla poslankyní Národního shromáždění. V té době více cestovala a věnovala se publicistice. Přispívala do řady novin a časopisů - Lidové noviny, Rudé právo, Tvorba, Literární noviny, Plamen aj. Na konci života se vrátila do svého rodiště, aby pečovala o sestru. Napsala v té době sborník Místopis srdce. Zemřela v Praze 20. února 1977.

Dílo

Jarmila Glazarová sice netoužila být spisovatelkou, ale její jazykový cit a rozsáhlé čtenářské i životní zkušenosti ji dovedly k psaní a ke vzniku prozaického díla vysoké úrovně. Její literární prvotinou, jíž se snažila vypsat ze svého stesku po manželovi, byl román Roky v kruhu (1936). V autobiografické knize se vrací ke svému dvanáctiletému manželství s o mnoho starším mužem (lékařem), kromě toho zobrazuje svůj život na vesnici, vesnické zvyky, lidské povahy lidí, kteří se pohybovali okolo ní, svoje pocity.

Přehled nejdůležitějších děl

Roky v kruhu, Vlčí jáma, Advent, Chudá přadlena, Místopis srdce

Glazarová se stala představitelkou předválečné psychologické prózy. Ve své druhé knize Vlčí jáma (1938) vytvořila obraz manželství tyranské, stárnoucí, lakomé a egoistické Kláry a jejího mladšího muže Roberta, k nimž přichází schovanka Jana. Autorka perfektně vykresluje tyto tři hlavní postavy i prostředí, v němž se odehrává skryté drama. Jazykem pak dokresluje dobu a místo, postavy mluví nářečím i německy.

Za nejlepší knihu Glazarové je považován Advent (1939). Nádherně smutný a krutý příběh svobodné matky se odehrává na samotě v beskydských horách. Františka Plesníková se poté, co byl otec jejího syna zabit padajícím stromem při kácení, provdá za mnohem staršího vdovce Podešvu. Zpočátku je mu vděčná za to, že ji vytrhl z chudoby a učinil svou ženou, ale brzo se dostaví rozčarování. Kniha nás nutí přemýšlet v úplně odlišných rovinách, než jsme dnes zvyklí.

Chudá přadlena (1940) je půvabná knížka, národopisná a sociologická studie, díky níž se čtenář dozví mnoho zajímavého o životě beskydských horalů v polovině 20. století.

Podle jejích knih byly natočeny v roce 1957 dva filmy – Vlčí jáma a Advent.

 

Právě se děje

Další zprávy