Apoštolská církev

17. 11. 2014 12:40
Jedna z nejmladších církví v České republice se přiklání k tzv. letničnímu hnutí, které má své kořeny na počátku 20. století ve Spojených státech amerických.
Církev odporuje v provádění eutanazie, potratů a zakazuje mezináboženský dialog.
Církev odporuje v provádění eutanazie, potratů a zakazuje mezináboženský dialog. | Foto: Thinkstock

Poslání

Jedinou věroučnou základnou je Písmo svaté, navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Je vyzdvižena osoba Ducha Svatého, který hraje podstatnou úlohu v životě církve a jednotlivce. Hlavním cílem je hlásat Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Ti, kteří v Ježíše Krista uvěřili, jsou následovníky Ježíše a považují se za Kristovu církev, jsou pokládáni za bratry a sestry. Všechny, kteří uctívají Ježíše Krista, spojuje víra v Ducha Svatého a Slovo Boží.

Zajímavosti

  • Datum založení: 1901(svět)
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice: 4 934
  • Vychází z principu církev v církvi.
  • Členové jsou sdruženi do Letničního evropského společenství.
  • Je zrovnoprávněna s dalšími křesťanskými církvemi v České republice.

Historie

Řadí se k letničnímu hnutí (zastává zvláštní důraz na přímou osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu Duchem Svatým, jak ji ukazuje biblický záznam dne Letnic), které vzniklo v roce 1901 ve městě Topeca ve státě Kansas (USA) a dále se odtud rozšířilo do Kalifornie a Arkansasu. Letniční hnutí se v rámci Evropy velice dobře ujalo v Norsku, Německu, Švédsku a Velké Británii (resp. v Anglii).

Historie církve v České republice, resp. v Československu, sahá až do roku 1910, v této době se shlukovaly první letniční sbory v oblasti Těšínska. V roce 1951 byly tyto spolky zrušeny jako státem neuznaná uskupení, a proto se musely náboženské skupiny scházet tajně. Musely se začlenit do Jednoty Českobratrské (v současné době Církev bratrská). Legalizace církve se uskutečnila až v roce 1989. Od této doby zaznamenala Apoštolská církev dynamický nárůst věřících. Odporuje v provádění eutanázie, potratů a zakazuje mezináboženský dialog.

Charakteristika

Věří, že Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přišel na svět proto, aby zachránil člověka, zjevil Boha Otce a člověku naznačil cestu spasení. Hříchy lidské přejal na svá bedra, zbavil lidstvo od smrti a hříchu a zmařil vliv Satana. Jeho smrt na kříži a následné z mrtvých vstání ukazuje na všechny, kteří v něj věřili. Prostřednictvím Ducha Svatého, duchovní slovo a duchovního správce Ježíš zaštiťuje církev a udílí služebnosti, křtí Duchem Svatým, přimlouvá se a zachraňuje. Kristus je zároveň Bůh i člověk.

Člověk se sám spasit nemůže, protože je nedokonalý a odvrátit se od Boha je hřích. Církev uznává dva obřady, kterými jsou křest ve vodě a Večeře Páně. Slovo Boží je chápáno bez Apokryfů.

Slaví památku Večeře Páně na počest Ježíše Krista, kdy podává chléb a víno. Večeři Páně mohou přijímat pouze ti, co jsou vykoupeni a očištěni Kristovou krví a tím jsou připojeni k církvi.

Organizační struktura

Církev je uskupena do sborů a ty jsou zařazeny do správních oblastí. Vznik sboru je podmíněn tam, kde existuje společenství věřících v rámci mravní a duchovní autonomní stránky. Sbor má právní subjektivitu a je hospodářsky soběstačný. Spravuje jej a zastupuje pastor. Ve sboru je Rada starších, která dohlíží na jeho chod a nese za něj zodpovědnost. U sborů vznikají misijní stanice.  V případě, že se členové církve shlukují a sdružují mimo stanici či sbor, vzniká diaspora.

Vedení církve a adresa

Současné působení

Církev vychází od poloviny devadesátých let z modelu, který je používán ve Švýcarsku. Každý sbor má svého pastora a vedoucí a poradci v každém sboru přenáší pastorovy vize členům sboru. Tento model začal být na počátku nového tisíciletí měněn Torontským požehnáním.  Apoštolská církev sklízí kritiku veřejnosti zejména za to, že si nárokovala přibližně miliardu korun z církevních restitucí a to i přesto, že jí nemohou patřit, jelikož oficiálně byla registrována až v roce 1991.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Spolupracuje s Vyšší odbornou misijně teologickou školou v Kolíně. Je založena Diakonie Apoštolské církve, jež se zabývá charitativní a misijní činností stejně tak jako pomocí v sociální oblasti. Zaměřuje se na občany, kteří trpí AIDS. Šíří mezi lidi informace o této nemoci a snaží se o její prevenci. Prostřednictvím mezinárodní křesťanské vzdělávací organizace Royal Rangers se snaží vychovávat děti a mládež a zamezit tomu, aby se dostal k něčemu nepřístojnému. Publikace s náboženskou tematikou vydává v nakladatelství Křesťanský život.

 

Právě se děje

Další zprávy