Biomasa

25. 8. 2010 14:19
Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který vzniká z biologicky rozložitelných částí odpadů.
Ekologické pelety
Ekologické pelety | Foto: Ekowatt

Jedná se o obnovitelný zdroj energie, který vzniká z biologicky rozložitelných částí odpadů, (dřevní odpad, sláma atd.) zemědělských zbytků, ať už rostlinného či živočišného původu (exkrementy užitkových zvířat), sinic, bakterií a hub. Základní rozdělení biomasy je na zbytkovou (odpadní) a cíleně pěstovanou.

Pro běžné využití v domácnostech se využívá biomasa dřevní (štěpka, piliny, kůra) zpracovávána do formy pelet, což jsou granule, které se získávají vysokotlakovým lisováním dřevního odpadu (piliny, sláma, atd.) Pro spalování biomasy jsou určeny speciální kotle, jejichž pořízení je nákladnější než u běžných plynových kotlů, je zde však možné získat státní dotaci.

Při spalování pelet dochází k procesu fotosyntézy, která pomáhá pohlcovat emise CO2, díky tomu nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů. Odpad z takto spálených pelet se dá opětovně použít jako hnojivo, jedná se tedy o koloběh plně obnovitelného zdroje energie.

V Česku funguje několik biostanic na přeměňování biomasy v bioplyn. Zde se zpracovávají také ostatní biomasy, především živočišného či rostlinného původu. Výsledkem produkce takových biostanic je nejen elektrická energie, ale také např. teplo pro ohřev vody a vytápění rodinných domků.

Biomasa je považována za palivo budoucnosti, také z ekonomického hlediska se využití biomasy vyplácí, roční výdaje při běžném využití v domácnosti jsou zhruba o polovinu nižší než při vytápění zemním plynem a téměř třikrát levnější než při vytápění elektrickými přímotopy.

Základní druhy biomasy běžně využívané pro anaerobní výrobu bioplynu jsou (*) :

•Biodegradabilní(vytříděný)odpad z domácností
•Jiný biodegradabilní odpad
•Odpad z jídelen a vyvařoven
•Uhynulá zvířata-drůbež
•Uhynulá zvířata-prasata
•Uhynulá zvířata-ostatní
•Odpady ze zpracování masa
•Zvlášť vnitřnosti(bachory apod.)
•Odpady ze zpracování mléka
•Odpady z pekáren
•Odpady ze zpracování rostlin
•Zvlášť uvést:
mláto
výpalky
výlisky
řepné řízky
bramboráky
•Odpady zeleniny a ovoce
•Odpadní tuk rostlinný
•Odpadní tuk živočišný
•Zelená tráva z luk a pastvin včetně nedopasků
•Zelená tráva z veřejných ploch
•Shrabané listí
•Seno nebo senáž
•Sláma po kukuřici na zrno
•Zelená kukuřice(+čirok,hyso)
•Silážovaná hmota
•Sláma obilovin
•Vojtěška(+ostatní jeteloviny)
•Ostatní sklizňové zbytky
•Prasečí kejda
•Hnůj od prasat
•Chlévská mrva z ustájení skotu
•Kejda z ustájení skotu
•Podestýlka z chovů drůbeže
•Koňský hnůj
•Králičí hnůj
•Jiné odpady z chovů zvířat
•Odpadní vody-žumpy
•Kaly z ČOV
•Ostatní odpadní vody
•Jiné suroviny

*zdroj: www.biostanice.cz

 

Právě se děje

Další zprávy