reklama
 
 

František Hrubín

30. 6. 2014 12:57
Básník František Hrubý se ve svém díle inspiroval pobytem v Posázaví, pražských Holešovicích a na Třeboňsku. Je autorem Romance pro křídlovku.

Životopis


František Hrubín se narodil v září 1910. Během první světové války otec sloužil v armádě, rodina tak bydlela u dědečka Františka Hrubína v Lešanech v Posázaví. V roce 1922 začal navštěvovat pražská gymnázia a ve třicátých letech pokračoval kurzem při obchodní akademii a na fakultách právnické a filosofické Univerzity Karlovy. Zde však vzdělávání nedokončil.

Základní údaje

Narození: 17. září 1910, Praha

Úmrtí: 1. března 1971, České Budějovice

Rodina: manželka Jarmila (rozená Holá), dcera Jitka, syn Vít

Od roku 1934 nalézá zaměstnání v pražské ústřední knihovně a v roce začátku druhé světové války se oženil. Zkušenost s vlastními dětmi ho přivedla k tvorbě časopisů pro děti. Nejprve redigoval Malého čtenáře na začátku čtyřicátých let a v letech 1946-1948 dohlížel na vznik Mateřídoušky.

Tak slunný, rozlehlý život před sebou mít jako tvá hladina, na níž prostíráš klid oblohy slavnostně vzdutí, blankytu plný rybníku, na kterém vítr čeřívá vlny! z dramatu Srpnová neděle

František Hrubín

Po skončení války se dostal k funkci na Ministerstvu informací, které vedl Václav Kopecký a on dozoroval jeden kulturní úsek. Přestěhoval se do Holešovic. V roce 1946 se potom stává spisovatelem z povolání.

František Hrubín se v pozdějším věku potýkal se smrtelnou chorobou. zemřel v březnu 1971.


Dílo Františka Hrubína

Hrubín se neomezoval jednou literární formou, přesto mu byl básnický jazyk nejbližší. Vytvořil přes deset básnických sbírek. První publikoval v roce 1933 - Zpíváno z dálky a do skončení druhé světové války vytvořil osm dalších. Cílil hlavně na milostnou a přírodní lyriku, ale právě do poválečného období se datuje vznik některých protiválečných děl. Jde o poému Jobova noc, Chléb s ocelí a Hirošima.

Přehled nejdůležitějších děl

Básnické sbírky a útvary: Romance pro křídlovku, Hirošima, Chléb s ocelí

Dramata: Srpnová neděle

Próza: Zlatá reneta

Své nejslavnější dílo publikoval v roce 1962 pod názvem Romance pro křídlovku. V této poemě (tedy poezie v próze, která se vyznačuje absencí rýmu) reflektuje vlastní osobu a vypráví romantický příběh letní lásky z Lešan, které nepřál rozdílný kulturní původ, protože milovanou osobou se mu stala dívka Terina od kolotočářů. Křídlovka z názvu díla představuje hudební nástroj příbuzný trubce, na který kolotočáři hrávají při slavnostních i smutečních událostech. Místo svatby je jí ale určena přítomnost na pohřbu vysněné dívky.

Terina. Vím jenom, že je jí patnáct. Chci si ji vypodobnit, je však nevypodobnitelná. Je všechno, co mých dvacet let do mne nanosilo z vůní a tvarů a z čeho si dnes ona jak z pláství vybrala strašné sladkosti. Je všechno, co naráz zastavuje srdce, a přece to není smrt. A je všechno, čím vždycky člověk poprvé vydechne." z díla Romance pro křídlovku

František Hrubín

Hrubínova práce pro dětské časopisy se odráží i v literární tvorbě, vytvořil tři poetické knihy pro děti - Říkejte si se mnou (1943), Špalíček veršů a pohádek (1957) a Běží, ovce běží (1957). V beletrii je autorem dvou knih - U stolu (1958) a Zlatá reneta (1964). Druhá zmíněná kniha se spolu s Romancí pro křídlovku stala námětem pro filmové zpracování v režii Otakara Vávry. I Zlatá reneta vychází z básníkových zkušeností, vystupuje v ní postava knihovníka, který se vrací do vesnice svého mládí a hloubá nad snadností a prázdnotou svého života a vzpomíná ne jedinou upřímnou lásku, na kterou narazil právě zde a nechal si ji utéct.

Otakar Vávra rovněž převedl na filmové plátno první Hrubínovu divadelní hru nazvanou Srpnová neděle. Spletité vyprávění s mnoha postavami a zasazené do prostého časového úseku jednoho dne u jihočeského rybníku pracuje s nejednoznačnými postavami, které jsou si navzájem odcizené.

30. 6. 2014 12:57

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama