Charles Dickens

16. 4. 2015 13:43
Charles Dickens patří mezi největší spisovatele 19. století. Je autorem románů Oliver Twist nebo Kronika Pickwickova klubu.
Charles Dickens
Charles Dickens | Foto: Wikipedia

Životopis

Charles John Huffam Dickens se narodil v roce 1812 v anglickém Landportu jako druhé z osmi dětí Johna a Elizabeth Dickensových. Otec pracoval jako úředník pro námořnictvo. V roce 1815 povolali otce do Londýna, a tak se rodina přestěhovala.

Když byli Charlesovi čtyři, přestěhovali se do Sheernessu a poté do Chathamu v Kentu, kde bydleli do chlapcových 11 let. Hodně času trávil venku, byl však také vášnivým čtenářem pikareskních románů, ale i dobrodružných knih jako Robinson Crusoe. Díky otcově práci mohl chlapec několik let studovat na soukromé základní škole.

Základní údaje

Narození: 7. února 1812, Portsmouth

Úmrtí: 9. června 1870, Gadshill

Rodina: manželka Catherine Hogarthová, 10 dětí

V roce 1822 se Dickensovi museli přemístit kvůli otcově práci opět do Londýna. Rodina si však žila nad poměry, a když opouštěla Kent, měla již vysoké dluhy. Otec tak v roce 1824 musel jít do vězení, kam ho následovala i manželka a děti, jak bylo tehdy běžné. Charles se však s rodinou nepřestěhoval kvůli škole, takže do vězení nešel. Bylo mu 12 let a bydlel u rodinné přítelkyně Elizabeth na půdě.

Aby finančně pomohl rodině, opustil školu a pracoval denně 10 hodin ve skladu nedaleko nádraží Charing Cross. Těžké pracovní podmínky v něm zanechaly nepříjemné vzpomínky, které později využil ve svých dílech. Rodina se po několika měsících z vězení dostala díky dědictví a přistěhovala se k Elizabeth.

Charles byl poslán na dva roky do školy v Camdenu, kde studoval do roku 1827. Na studium vzpomínal jako na špatné období, kterému vládl násilnický ředitel, výuka byla povrchní a na škole panovala špatná atmosféra, což se otisklo v jeho díle David Copperfield.

Poté pracoval jako úředník pro právnickou kancelář. Tu po roce opustil, aby pracoval jako nezávislý reportér informující o byrokracii právního systému, což trvalo čtyři roky. V roce 1830 se poprvé zamiloval, ale rodiče dívky vztah neschvalovali a poslali ji studovat do Paříže.

V roce 1833 začal svou literární dráhu prvními povídkami a črtami pro různá periodika. Psal také politické zpravodajství pro list Morning Chronicle, a to pod pseudonymem Boz. Texty měly úspěch – a díky tomu dostal nabídku, aby psal humoristický seriál na pokračování, ze kterého později vznikla Kronika Pickwickova klubu.

Roku 1836 se oženil s Catherine Thompson Hogarthovou, se kterou měli deset dětí. Během let se vypracoval a stal se úspěšným spisovatelem, jehož díla měla v oblibě i tehdejší královna Viktorie. Dodnes je považován za jednoho z nejlepších spisovatelů realistické literatury.  Zemřel v červnu 1870 na mrtvici.

Dílo Charlese Dickense

Kronika Pickwickova klubu vyšla poprvé jako celek v roce 1837. Jde o humoristický román zachycující vyprávění z cest členů londýnského klubu. Hlavní čtyři postavy od 10. kapitoly doprovází sluha pana Pickwicka Samuel Weller.

Přehled nejdůležitějších děl

Kronika Pickwickova klubu, Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky, Vánoční koleda

Příběhy získaly značný čtenářský ohlas už jako jednotlivé sešity s ilustracemi Roberta Seymoura, které vycházely od dubna 1836. Román se dramatizoval na jevištích, vznikaly nelegální kopie, knihy vtipů Wellera a různé další produkty.

Kniha byla oblíbenou pro svůj humor, plastický popis prostředí, bohatý jazyk a množství komicky popsaných postav. V díle se prolínají dobrodružné příběhy s kritikou sociálních poměrů či anglických zákonů, což jsou prvky, které se objevovaly i v dalších Dickensových knihách. Román se dočkal filmových, televizních a rozhlasových adaptací.

Mnoho dní zůstal Oliver v židově světnici, pilně páral monogramy z kapesníků (jichž chlapci přinášel domů velký počet) a občas se účastnil hry již dříve popsané, kterou žid hrával s oběma hochy pravidelně každé ráno. Nakonec se mu začalo stýskat po čerstvém vzduchu, a tu pak mnohou úpěnlivou prosbou žadonil na starém pánovi, aby mu dovolil jít s oběma kamarády ven na práci. Oliverovu touhu po činorodém zaměstnání ještě zvyšovaly známky přísně mravního založení, které u starého pána viděl. Kdykoli se Lišák nebo Čódl Bates vrátili večer domů s prázdnou, vedl starý pán dlouhé a velmi vášnivé výklady o tom, jak hanebný je zlozvyk zahálky a lenosti, a vštěpoval jim nutnost pracovitého života tím, že je poslal spát bez večeře. úryvek z románu Oliver Twist

Charles Dickens

Těžkou práci v dětství a chudobu, které autor zažil, se otiskly do románů, které zachycovaly životy těch nejchudších. Oliver Twist původně vycházel také jako časopisecký seriál, a to mezi lety 1837–1839. Vypráví o sirotkovi, který se po vyhození ze sirotčince stane učedníkem majitele pohřebního ústavu. Později chlapec uteče do Londýna, kde se připojí k partě mladých zlodějů.

Kniha je společenským románem, ve kterém Dickens kritizuje tehdejší dětskou práci nebo život dětí na ulici. Oliver Twist byl několikrát zfilmován, naposledy Romanem Polanským v roce 2005. Příběh byl také předlohou pro úspěšný muzikál, který měl premiéru v roce 1960 v divadle West End.

Romány David Copperfield (1850) a Malá Dorritka (1857) také líčí osudy osiřelých dětí v těžkých situacích. Mezi jeho další romány patří Ponurý dům (1853), Nadějné vyhlídky (1861) nebo Náš vzájemný přítel (1861). Dickens napsal také Vánoční koledu (1843), což je povídka o lakomém lichváři Skružovi, která se dočkala řady adaptací, a to včetně filmů, muzikálů i oper. Kromě románů a povídek napsal také několik divadelních her, básní, esejí nebo cestopisů.

 

Právě se děje

Další zprávy