Scio

14. 2. 2012 21:48
Zkoušky Scio slouží jako přijímačky na několik desítek čtyřletých středních škol a víceletých gymnázií a Národní srovnávací zkoušky Scia jsou prostředkem, jak se dostat na některou vysokou školu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství od roku 1996. Scio není státem financovaná společnost. Do povědomí se dostala hlavně jako instituce zabývající se vývojem a organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně. Významným krokem na tomto poli byl test obecných studijních předpokladů, který společnost Scia do Česka v roce 1996 přinesla.

Scio a přijímací zkoušky na střední školy

Mezi nejdůležitější aktivity Scia patří spolupráce se středními a vysokými školami na přijímacím řízení. Střední školy vede ke spolupráci mj. to, že na základě testů jsou vybíráni uchazeči s obecně lepšími předpoklady ke studiu. Od zavedení více přihlášek na střední školu je motivací také sdílení výsledků uchazečů školami. Scio zajišťuje přijímací zkoušky na několik desítek čtyřletých středních škol a víceletých gymnázií. Přesný počet škol, které využijí ve školním roce 2011/2012 přijímací zkoušky Scio naleznete na internetu. Scio připravuje testy pro tři typy studia - čtyřleté střední školy, šestiletá a osmiletá gymnázia. Testy jsou koncipovány jako testy srovnávací. Smyslem testů není pouze ověřit, zda uchazeč testovanou látku umí či do jaké míry zvládá danou dovednost, ale zejména zjistit, jak je na tom ve srovnání s ostatními uchazeči na střední školu. Testy jsou z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Scio a přijímací zkoušky na vysoké školy

S vysokými školami společnost Scio zahájila spolupráci v minulých letech, kdy organizovala přijímací řízení pro jednotlivé fakulty nebo dodávala fakultám testy. Od roku 2006 se většina spolupráce s vysokými školami koncentruje v Národních srovnávacích zkouškách. Tyto zkoušky (NSZ) jsou prostředkem, jak se dostat na různé vysoké školy v Česku i na Slovensku. NSZ v roce 2012 proběhnou v šesti termínech během školního roku. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu, pro potřeby fakult se vám započte jen nejlepší dosažený výsledek. Pro některé fakulty je účast na NSZ povinná, jiné k dobrým výsledkům přihlíží. NSZ se skládají z několika testů, vždy záleží na konkrétních požadavcích fakulty a oboru. Součástí NSZ mohou být: obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, matematika, biologie, anglický a německý jazyk a na Slovensku všeobecné študijné predpoklady.

 

Právě se děje

Další zprávy