Nemocnice Kroměříž

24. 2. 2015 13:25
Spádovou oblastí nemocnice je zejména okres Kroměříž, ale ve vybraných případech přijímá také pacienty z dalších okresů Zlínského kraje.
Kroměříž
Kroměříž | Foto: České dědictví UNESCO

Nemocnice pojme ročně velké množství nemocných. Na chirurgickém oddělení bylo v průměru za rok ošetřeno 25 000 pacientů a hospitalizováno jich bylo 3 600. Onkologie za jeden rok ošetřila 4 150 pacientů a aplikovala téměř 900 cyklů chemoterapie, na ORL bylo ročně hospitalizováno 1 250-1 400 pacientů, z čehož bylo přibližně 60 % z jiných okresů. Průměrně bylo ve zdravotnickém zařízení za jeden rok hospitalizováno 1 800 dětí.

Základní informace

Adresa: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: +420 573 322 111
E-mail: [email protected]
Členka představenstva zodpovědná za řízení společnosti: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

Historie
Nemocnice slavnostně zahájila provoz 1. listopadu 1910 s celkovou kapacitou 121 lůžek. Prvním primářem se stal c.k. zdravotní rada MUDr. Jaroslav Elgart. Na chodu nemocnice se podílelo třicet lidí – tři sekundární lékaři, 16 řádových sester a dalších 10 pracovníků. Nemocnici navštěvoval dostatek pacientů a předpokladem pro úspěch byly také dobré výsledky hospodaření.

Během první světové války stoupl počet lůžek na 210. Lékařskou péči poskytoval primář, jedna lékařka a tři medici. V roce 1926 byla vystavěna laboratoř a v roce 1928 byl přistaven trakt pro ORL. V roce 1929 se zvýšila kapacita lůžek na 325. Mezi roky 1934-35 byla postavena nová hospodářská budova s kotelnou, kuchyní a ubytovacími prostory pro personál. S nástupem druhé světové války přišla nemocnice o své věhlasné jméno a skončila její zlatá éra.

Oddělení nemocnice

ARO
Centrální laboratorní služby
Dermatovenerologie (kožní)
Gynekologicko-porodnické (ženské)
Chirurgie
Interní
Neurologie
Ophtalmologie (oční)
Oční ortoptická ambulance a oddělení (oční škola)
ORL (ušní-nosní-krční, UNK)
Ortopedie
Pediatrie (dětské)
Pneumologicko-alergologické (plicní, TRN)
Radiodiagnostika
Rehabilitace
Urologie
Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace
Onkologie
Ordinace praktického lékaře

Zdravotnické zařízení bylo nadále rozšiřováno o nové prostory a v roce 1948 byla nemocnice znárodněna. Ve stejném roce byl otevřen chirurgický pavilon a nemocnice čítala na 452 lůžek. V 60. a 70. letech se v nemocnici rekonstruovalo rentgenové pracoviště, plicní oddělení, rehabilitační oddělení, a byly dokončovány rozestavěné budovy ze 40. let.

Další rozkvět zažila nemocnice až od počátku 90. let.

Současnost
Areál nemocnice prochází rekonstrukcí pozvolna a postupně – v roce 1999 se uskutečnila rekonstrukce ORL, v roce 2000 byla rekonstruována onkologie, ve stejném roce bylo zprovozněno nové oddělení neurologie.

Zdravotnické zařízení prošlo od roku 2006 významnými změnami – zejména v oblasti ekonomiky. Zmírnilo se velké mnohamilionové zadlužení a zároveň velký rozvoj zaznamenal areál nemocnice. V roce 2008 bylo za dvacet čtyři milionů korun zrekonstruováno dětské oddělení (investice Zlínského kraje) a nemocnice dále vynaložila bezmála osm milionů korun na přístrojové vybavení.

Nemocnice vlastní akreditaci na vzdělávací programy v oboru nefrologie, lékařská mikrobiologie, dětské lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, urologie, vnitřní lékařství (2. typ), rehabilitační a fyzikální medicína (1. typ), gastroenterologie, klinická biochemie, chirurgie (1. typ), radiologie a zobrazovací metody (1. typ), hematologie a transfúzní lékařství (1. typ), pneumologie a ftizeologie (2. typ). Dále nabízí kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Lékárna nabízí výdej léčiv a léčivých přípravků, u kterých není požadovaná sterilita a sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou. Dále provádí vstupní kontrolu léčivých a pomocných látek. V roce 2007 byla nemocnici udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví ČR na vzdělávání v oboru A+R.  Nemocnice je zapojena do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji.

Kauzy
V roce 2010 Nemocnice Kroměříž zveřejnila cenu jedné noci strávené v jejím zařízení. Cena se vyšplhala na 12 700 Kč. Přesto uvedla, že nemají o takového případy nouzi. Na záchytce se během jednoho roku ocitlo téměř 1000 osob.

V roce 2012 se nemocnice dotkla metanolová kauza. Nemocnice hospitalizovala šestašedesátiletou ženu s podezřením na otravu metanolem. Žena vypila alkoholu pouze malé množství, a nebyla proto v ohrožení života.

V roce 2014 ze zdravotnického zařízení utekla patnáctiletá dívka, po které musela pátrat policie. Na konci stejného roku utekl z psychiatrické léčebny nebezpečný pacient, kterého taktéž hledala policie.

 

Právě se děje

Další zprávy