Kroměříž

7. 7. 2014 14:22
Kroměříž patří mezi nejkrásnější města České republiky, které si v 19. století vysloužilo díky vysoké míře vzdělanosti označení Hanácké Athény.
Kroměříž
Kroměříž | Foto: České dědictví UNESCO

Kroměříž je okresní město Zlínského kraje. Město leží na řece Moravě v jižním cípu úrodné Hané.

Historie:

První písemná zmínka o Kroměříži pochází z počátku 12. století. Díky své výhodné poloze se brzy stala centrem obchodu. Ve středověku se město nacházelo na Jantarové a Solné stezce a stalo se sídlem olomouckého biskupa. Ve 13. století nechalo olomocké biskupství v Kroměříži vybudovat hrad, který byl později renesančně a barokně přestaven, čímž získal dnešní Arcibiskupský zámek svou současnou podobu.

Základní údaje

Rozloha: 50,97 km²

Počet obyvatel: 28 926

Kraj: Zlínský

Okres: Kroměříž

Starostka: Daniela Hebnarová (ODS)

PSČ: 767 01

Během třicetileté války (1618 až 1648) město značně utrpělo, jelikož bylo dvakrát obleženo a zničeno švédskými vojsky. Zkázu města po válce dokonal mor a požár. V šedesátých letech 17. století zahájil rozsáhlou obnovu Kroměříže olomoucký biskup Karel II. Lichtenštejn-Kastelkorn. Rokvět města zarazila další morová rána a pruští vojáci, kteří během války o dědictví rakouské (1740 až 1748) Kroměříž vydrancovali.

V roce 1777 se město po povýšení olomouckého biskupství na arcibiskukpství stalo rezidencí olomouckých arcibiskupů. Na počátku 19. století zde začala fungovat první manufaktura na sukno. Napoleonské války Kroměříž významně nezasáhly, pouze po bitvě u Slavkova v roce 1805 byla nakrátko obsazena francouzským vojskem. Klidný život maloměsta rozčeřily události revolučních let 1848 - 1849, kdy bylo z Vídně do Kroměříže přeloženo zasedání ústavodárného sněmu rakouských národů. V 19. století se v Kroměříži rychle rozvíjel kulturní a společenský život a vznikla řada vzdělávacích institucí, čímž si vysloužila lichotivou přezdívku Hanácké Athény.

Rozvoj města zarazila až první světová válka. Za první republiky pokračoval veřejný a kulturní život, vznikaly zde školy a Kroměříž byla i nadále centrem vzdělanosti a kultury na střední Moravě. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byly zakázány místní české organizace a zatýkáni nepohodlní občané. V roce 1942 došlo k deportacím místních Židů a byla zničena nádherná židovská synagoga spolu s židovským hřbitovem. Osvobození se Kroměříž dočkala ve dnech 4.-6.5. 1945, kdy se do města probojovala Královská rumunská armáda. Na ústupu však Němci ještě stačili zapálit věž zámku, která byla v roce 1947 opravena.

Na počátku 60. let byl historický střed vyhlášen městskou památkovou rezervací. Po revoluci v roce 1989 byla Kroměříži udělena ještě další ocenění. Roku 1995 se zámek se zahradami stal národní kulturní památkou a v roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky. O rok později byly kroměřížské památky dokonce zapsány na listinu památek UNESCO.

Turistické zajímavosti a kulturní akce:

Hlavním turistickým cílem v Kroměříži je Arcibiskupský zámek se sněmovním sálem, ve kterém je k vidění 22 křišťálových lustrů, nástropní malby a bohatá štukatura. Zdaleka největší turistický magnet kroměřížského zámku představuje zámecká obrazárna, která obsahuje po Národní galerii v Praze druhý nejcennější soubor výtvarných děl v ČR. O zápis Kroměříže na seznam UNESCO se zasloužily především dvě krásné zahrady - Podzámecká a Květná. Sepětí olomouckého arcibiskupství s Kroměříží dnes asi nejvíce připomínají Arcibiskupské vinné sklepy ze 13. století.

Foto: F. Zahradníček/Město Kroměříž

Kroměříž je dějištěm hudebních  festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů. Ve městě se tradičně pořádá mezinárodní festival vojenských dechových hudeb a mezinárodní festival duchovní hudby FORFEST.

Instituce v Kroměříži:

Městský úřad Kroměříž tvoří starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

Okresní soud v Kroměřiži se nachází v Soudní ulici. Odvolacím soudem je Krajský soud v Brně.

Odkazy na oficiální stránky a kontakty.

V Kroměříži se nachází územní pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Jedná se o organizační složku státu, která vykonává správu daní.

Odkaz na kontakty.

Úřad práce České republiky má v Kroměříži kontaktní pracoviště.

Odkaz na kontakty.

 

Právě se děje

Další zprávy