Nemocnice Klatovy

24. 4. 2015 19:29
Druhé největší zdravotnické zařízení v Plzeňském kraji poskytuje zdravotnickou péči v jednom z největších okresů České republiky.
Město Klatovy
Město Klatovy | Foto: www.czechtourism.cz

Nemocnice pacientům nabízí velice specializovaná oddělení na pětadvaceti pracovištích. Nemocnice zaměstnává téměř 700 lidí, z čehož je 83 % zdravotnického personálu a představuje jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu Klatovy. Počet lůžek akutní péče je 285, na následnou péči připadá 20 lůžek a 13 lůžek na sociální péči. Ve zdravotnickém zařízení je ročně provedeno 145 000 ambulantních vyšetření a je hospitalizováno 11 000 pacientů. Akcionářem a zřizovatelem nemocnice je Plzeňský kraj. Nemocnice nabízí odborné stáže pro studenty, poskytuje akreditované vzdělávací kurzy pro lékaře a nelékaře.

Základní informace

Adresa: Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 569, 339 38 Klatovy
Telefon: +420 376 335 111
E-mail: [email protected]
Předseda představenstva: Ing. František Lešundák

Historie

V roce 1914 byla pod Křesťanským vrškem postavena jedna z nejmodernějších nemocnic v českých zemích. Prvním primářem klatovské nemocnice se stal chirurg MUDr. Bohumil Till. Za první republiky se zvyšoval počet primariátů a lůžek. Nemocnice zvyšovala počet pacientů, odborností a přijímala více specializovaných lékařů. Roku 1923 si zemský správní výbor v Praze vyžádal fotografie budov a interiérů klatovské nemocnice, na základě kterých měla být postavena nemocnice ve Štrasburku.

V roce 1938 čítala klatovská nemocnice 262 lůžek a postupně byla kapacita zvýšena na 340. Nemocnice neustále navyšovala počet primariátů a doplňovala modernější vybavení. Důkazem o úspěšnosti nemocnice svědčí také působení řady velice významných lékařů a chirurgů. Významným chirurgem a také primářem nemocnice byl MUDr. Karel Dobruský, který v nemocnici působil v období 1918-1954.

Oddělení nemocnice

Operační obory
Chirurgické oddělení
Gynekologicko-porodnické odd.
Oční oddělení
Ortopedické oddělení
ORL (ušní-nosní-krční)
Centrální operační sály a sterilizace

Interní obory
Interní oddělení
Dětské oddělení
Neurologické oddělení
Rehabilitační oddělení
TRN Oddělení (plicní)
Oddělení následné péče a sociální lůžka
Psychiatrické oddělení
Dialyzační jednotka

Operační obory
Chirurgické oddělení
Gynekologicko-porodnické odd.
Oční oddělení
Ortopedické oddělení
ORL (ušní-nosní-krční)
Centrální operační sály a sterilizace

Interní obory
Interní oddělení
Dětské oddělení
Neurologické oddělení
Rehabilitační oddělení
TRN Oddělení (plicní)
Oddělení následné péče a sociální lůžka
Psychiatrické oddělení
Dialyzační jednotka

Intenzivní péče
Anesteziologicko-resuscitační odd. (ARO)
Multioborová JIP
Následná intenzivní péče (NIP)

Komplement
Radiodiagnostické odd. (RDG)
Odd. nukleární medicíny (ONM)
Odbor klinických laboratoří (OKL)
- OKL - Transfuzní oddělení (TO)
- OKL - Odd. klinické biochemie a hematologie (OKBH)
- OKL - Odd. lékařské mikrobiologie (OLM)
- OKL - Odd. kostního metabolismu (OKM)
Patologicko-anatomické oddělení
Jiná pracoviště
Lékárna Klatovské nemocnice
Oddělení léčebné výživy (OLV)

V roce 2003 bylo v nemocnici celkem 382 lůžek a 12 odborných pracovišť, o osm let později se kapacita snížila na 376 lůžek. Na počátku 21. století bylo rozhodnuto, že zastaralá budova nemocnice musí být rekonstruována. Do roku 2008 se nemocnice zabývala spolu s vybranou projektovou kanceláří návrhy na rekonstrukci budovy.

Současnost

Od roku 2010 řídí nemocnici Zdravotnický holding Plzeňského kraje a.s., s cílem efektivně řídit krajské nemocnice, zajistit jednotné řízení a plánování a spolupracovat se zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v Plzeňském kraji. Kapacita lůžek je v současné době 376.

Nemocnice klade na své zaměstnance vysoké nároky v oblasti poskytování zdravotní péče. V roce 2008 byla započata výstavba velkého monobloku, která byla dokončena v roce 2012, a v říjnu téhož roku byli ošetřeni první pacienti. V prosinci roku 2014 obdržela nemocnice akreditaci od Spojené akreditační komise, o.p.s. Nemocnice se v roce 2015 zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Pozůstalým, pacientům a rodinám, které pečují o vážně nemocné pacienty, nabízí nemocnice spirituální služby, které mohou v těžkých chvílích jejich života pomoci jejich mysli.

Kauzy

Bývalý primář dětského oddělení MUDr. Jiří Havránek, který trpí bipolární afektivní poruchou, resp. maniodepresivní psychózou, prováděl mezi roky 2012-2013 v klatovské nemocnici neadekvátní bolestivé zákroky při léčbě nemocných dětských pacientů. Rodiče dětí si otevřeně vedení nemocnice stěžovali, že lékař vědomě dětem ubližoval, a vedení nemocnice lékaře okamžitě odvolalo z jeho funkce a zakázalo mu výkon činnosti v klatovské nemocnici. Rodiče dětí se odvolali k soudu a po nemocnici požadují vysoké odškodné za to, že jejich děti utrpěly újmu. Nemocný lékař za své činy nedostal žádný trest, jelikož jednal v nepříčetnosti. Nebezpečný primář působil také v nemocnici v Rakovníku.

 

Právě se děje

Další zprávy