reklama
 
 

Nemocnice Kadaň

23. 6. 2015 11:25
Nemocnice poskytuje zdravotnické služby občanům, kteří žijí ve spádové oblasti Kadaně, Vejprt, Radonicka, Klášterce nad Ohří, Žatecka a Podbořanska.

Pacientům poskytuje v oblasti odborných ambulantních služeb péči na interně (všeobecná interna, kardiologie, diabetologie), chirurgické ambulanci, ortopedické a traumatologické ambulanci. Dále nabízí ošetření v ordinaci praktického lékaře, závodních lékařů, pediatrické ošetření či vyšetření na urologické ambulanci. Je v ní zprovozněno také rehabilitační oddělení a pacienti mohou využít stomatologických služeb. Lékárna je situována v areálu polikliniky. Kapacita lůžek v nemocnici dosahuje počtu 230, z toho je 30 lůžek následné péče, která je součástí léčebny dlouhodobě nemocných, 12 lůžek spadá pod intenzivní péči na interní JIP a na JIP chirurgických oborů.

Základní informace

Adresa: Nemocnice Kadaň s.r.o., Golovinova 1559, 43201 Kadaň
Telefon: +420 474 944 111
E-mail: [email protected]
Ředitel: MUDr. Josef Mašek

Historie
Nemocnice byla poprvé otevřena veřejnosti v roce 1978 a představovala na svou dobu velice moderní stavbu zbudovanou do podoby monobloku. Po otevření v ní vypomáhala řada lékařů z nedaleké Nemocnice Chomutov. Díky zprovoznění nemocniční budovy se v Kadani velice významně zlepšila zdravotní péče. V monobloku bylo umístěno 17 hlavních částí. Od svého vzniku byla nemocnice součástí Okresního ústavu národního zdraví, a to až do počátku 90. let 20. století.

V roce 2004 bylo otevřeno transfúzní centrum, jehož hlavním cílem je zajistit dostatečné množství transfúzních přípravků pro pacienty místní nemocnice.

Oddělení nemocnice

Lůžkové odd.
Gynekologie -porodnice
Chirurgie
Interna
Léčebna dlouhodobě nemocných
Ortopedie
Pediatrie
Urologie

Nelůžková odd.
Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Operační sály
Radiodiagnostika

Ambulance
Praktický lékař
Lékařská služba první pomoci
Interní a cévní
Diabetologie
Gastroenterologie
Kardiologie
Pediatrie
Chirurgie
Gynekologie
Ortopedie
Urologie

Současnost
Zdravotnické zařízení pokrývá v současnosti lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM. Po vyčlenění z Okresního ústavu národního zdraví byla oddělení modernizována a jsou vybavena nadstandardními přístroji. Nemocnice disponuje kvalitním personálem, který pacientům zajišťuje vynikající lékařskou péči. Každé oddělení má k dispozici nadstandardní pokoje pro případ, že si pacienti za příplatek přejí těchto prvotřídních služeb využívat.

Nadstandardní pokoje převažují zejména na porodním oddělení, kde se pacientky cítí komfortně a jako v domácím prostředí. Díky tomu je porodnice, která je označována jako Centrum aktivního porodu, vyhledávána i pacientkami mimo spádovou oblast.

V klimatizovaném bloku centrálních operačních sálů se soustředí veškerá operativa ze všech oborů. Je kladen důraz na moderní metody, jsou hojně prováděny laparoskopické výkony a komplexní ortopedická operativa. Nemocnice pacientům nabízí vyšetření CT přístrojem, komplexní RTG diagnostiku a má endoskopickou ambulanci.

V případě, že nemocnice není schopna v rámci svého rozsahu působnosti zajistit pacientovi komplexní péči, spolupracuje s kompetentními zdravotnickými zařízeními, které jsou schopny vysoce specializovanou péči poskytnout.

Významnými sponzory nemocnice jsou ČEZ Elektrárny Prunéřov a ČEZ Elektrárny Tušimice, Město Kadaň nebo Severočeská energetika Děčín.

Úspěchy
Porodnické oddělení, jehož součástí je Centrum aktivního porodu, obdrželo certifikát od společnosti UNICEF „Baby Friendly Hospital“. Významným aspektem pro udělení tohoto certifikátu je pobyt novorozence s matkou na porodním sále v rámci čtvrté doby porodní. Novorozenec je přikládán často k prsu, a toto představuje podmínku pro úspěšné a dlouhodobé kojení.

Oddělení se zapojilo do spolupráce s Národním centrem tkání a buněk a Cord Blood Center CZ umožňující odběr pupečníkové krve matkám, které jsou u těchto společností registrovány. Odběry jsou zcela zdarma.

Kauzy
V roce 2012 vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna seznam malých nemocnic, se kterými neplánovala od roku 2013 obnovit smlouvu. Nemocnice v Kadani byla dotčena z části, jelikož pojišťovna plánovala proplácet pouze lůžka na chirurgickém oddělení. Návrh VZP byl ostře kritizován.

Od roku 2014 čelí zdravotnické zařízení výpadku přibližně 4,4 milionu korun ročně z důvodu zrušení hospitalizačních poplatků. Nemocnice tuto mezeru hradí prozatím z finančních rezerv, které vznikly příznivým hospodařením z minulých let. Situaci je ovšem třeba v dlouhodobém časovém horizontu vyřešit.

23. 6. 2015 11:25

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama