Nemocnice Děčín

24. 4. 2015 19:09
Zdravotnické zařízení zabezpečuje akutní lůžkovou zdravotní péči pro spádovou oblast města Děčína a ve vybraných oborech také pro celý okres.
Nemocnice se nachází v městské části Děčín II.
Nemocnice se nachází v městské části Děčín II. | Foto: Aktuálně.cz

Spádovou oblastí celé nemocnice je 80 000 až 130 000 obyvatel. Zdravotní péče je pacientům poskytována na komplexní a profesionální úrovni. Díky restrukturalizaci počtu lůžek, která se uskutečnila již v devadesátých letech, disponuje nemocnice výrazně nižším počtem akutních lůžek, než je tomu v jiných adekvátně stejných zdravotnických zařízeních. Pacientům poskytuje péči na devíti lůžkových odděleních (chirurgické, interní, dětské a novorozenecké oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, ARO, oddělení neurologické, rehabilitační, ORL a oční oddělení). Počet lůžek v nemocnici dosahuje 329. Současným majitelem nemocnice je Krajská zdravotní, a.s.

Základní informace

Adresa: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Telefon: +420 412 705 111
E-mail: [email protected]
Ředitelka: MUDr. Anna Briestenská

Historie
První nemocnice byla v Děčíně slavnostně otevřena 18. srpna 1900 při oslavě císařových narozenin. Ve své době byla moderním zdravotnickým zařízením. V roce 1931 se k dvoupatrové budově nemocnice přistavěla nová velká čtyřpodlažní budova, ve které byl situován chirurgický pavilon. Nemocnice až do konce 2. světové války zaměstnávala pouze německy mluvící pracovníky a po jejím skončení se poprvé na straně zdravotnického personálu objevili čeští zaměstnanci. V roce 1946 čítala 15 lékařů, 60 ošetřovatelek a 22 pomocnic.

Na konci sedmdesátých let nemocnice přestala dostačovat poptávce po zdravotnických službách a její kapacita se jevila jako značně nedostatečná. V roce 1978 započala stavba objektu, který byl situován mezi chirurgický pavilon a nejstarší nemocniční budovu. Celá stavba byla zakončena o čtyři roky později, v roce 1982. Do nové budovy bylo umístěno ARO, bylo rozšířeno interní a gynekologicko-porodnické oddělení. V sedmdesátých letech byly dále postaveny tři přízemní montované objekty.

Oddělení nemocnice

Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost
Ambulantní pohotovostní péče pro dospělé
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Dětské oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Hematologicko-transfuzní oddělení a klinická biochemie
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Lékárna Nemocnice Děčín, o.z.
Neurologické oddělení
Oční oddělení
Oddělení nukleární medicíny
ORL oddělení
Patologické oddělení
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační oddělení

Kapacita dále nedostačovala i během osmdesátých let, a proto započala další výstavba, tentokráte byl postaven komplex budov, který měl doplňovat doposud velice malý areál nemocnice. Na realizaci celého plánu nedošlo z důvodu privatizace, a byla tak dokončena pouze stavba výškového objektu.

Současnost
Od devadesátých let je nemocnice situována výhradně v části města Děčín II. a tvoří jednotný celek v podobě celého areálu. Po roce 2000 díky finanční spoluúčasti státu mohla nemocnice zahájit modernizaci zdravotnických objektů v celém areálu. Modernizaci prodělala budova staré interny, ve které se v současné době nachází laboratorní provozy, ústavní lékárna, neurologická ambulance, odborné interní ambulance a logopedie. Dále byl revitalizován objekt tzv. proluky, stavby, která v sedmdesátých letech vznikla mezi původní starou nemocniční budovou a budovou postavenou ve 30. letech. V současné době je v tomto objektu situováno oddělení ARO, první část gynekologie a chirurgická příjmová ambulance. Rekonstrukcí prošel také pavilon chirurgických oborů, ve kterém je umístěno oční oddělení, ORL a zbývající část gynekologie.

Prostory nemocnice byly racionálně a efektivně využity a nemocnice poskytuje lůžkovou zdravotní péči v bloku interních oborů, kde je v současnosti umístěno dětské oddělení, a v bloku chirurgických oborů. Nemocnice investuje finanční prostředky do obnovy a rozvoje zdravotnických technologií určených pro oblast diagnostiky onemocnění.

Kauzy
V roce 2010 se lékaři a sestry z děčínské nemocnice ostře vyhradili proti vedení demokrata Petra Bendy. Zdravotnický personál sepsal petici a odeslal ji na hejtmanství v Ústeckém kraji, v níž si ostře stěžoval na Krajskou zdravotní, a. s., která je současným majitelem nemocnice. Děčínská nemocnice se od této organizace chtěla odtrhnout a osamostatnit se. Zaměstnanci měli strach, aby nemocnice nezanikla. Dle jejich slov se Krajská zdravotní, a. s. snažila o zrušení zdravotnického zařízení v Děčíně. V tomto období došlo k uzavření laboratoří a patologie, organizace špatně hospodařila s penězi, nakupovala předražené přístrojové vybavení, stejně tak jako drahé materiály. Řízení nemocnice zaměstnanci chápali jako neefektivní a direktivní. Nemocnice se od Krajské zdravotní, a. s. nakonec neodtrhla, avšak v celé organizaci se zlepšilo vedení a hospodaření.

 

Právě se děje

před 53 minutami

Dámský gambit na Netflixu vidělo 62 milionů lidí, v Česku je druhý

Minisérii z šachového prostředí Dámský gambit, ve které hlavní roli ztvárnila Anya Taylor-Joyová, na platformě Netflix vidělo 62 milionů lidí. Firma čísla sledovanosti obvykle nezveřejňuje, činí tak jen v případě mimořádných úspěchů. Netflix zveřejnil 23. října všech sedm dílů Dámského gambitu, které od té doby patří do desítky nejsledovanějších pořadů v USA, Velké Británii, Argentině nebo Izraeli. Momentálně je minisérie druhou nejžádanější položkou Netflixu v Česku, hned za čtvrtou řadou seriálu Koruna.

Podle Netflixu dále Dámský gambit obecně posílil zájem o šachy. Hledání tohoto slova na Googlu stouplo dvojnásobně, uživatelé serveru eBay.com dvakrát častěji hledají předměty související s šachami a webu Chess.com se pětinásobně zvýšil počet zaregistrovaných uživatelů.

Další zprávy