Českobratrská církev evangelická

17. 11. 2014 15:09
Představuje největší protestantskou církev v České republice.
Kostel Českobratrské církve evangelické.
Kostel Českobratrské církve evangelické. | Foto: Nadace Partnerství

Poslání

Navazuje na církev evangelickou augsburského (luterského) vyznání, stejně jako na helvétské (reformované) vyznání.

Zajímavosti

  • Datum založení: 17. a 18. prosince 1918
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice:  51 936
  • Čelenem byla také Milada Horáková a Jan Palach.

Historie

Toleranční patent z roku 1781 povolil v českých zemích dvě protestantské církve, augsburskou a helvétskou. České sbory se sloučily až v prosinci roku 1918.

Za druhé světové války byla tajně vyučována teologie. Za období komunismu byli kazatelé a členové vězněni, a bylo jim zakazováno vykonávat duchovenskou službu.

Charakteristika

Církev byla chápána jako pokračovatelka husitského hnutí, tradice české reformace, Jednoty bratské a církve podobojí.  Charakteristickým rysem je, že víra uznává evangelium Ježíše Krista, které je podpořeno Písmem Starého a Nového zákona.

Organizační struktura

V církevní struktuře jsou dominantní sbory: sbor farní, seniorátní a povšechný.  Základní jednotkou je farní sbor, který spravuje presbyterstvo (staršovstvo). To volí členové sboru sborovým shromážděním, které volí také faráře.  Farář a kurátor jsou představiteli a zástupci sboru. Tyto sbory se shlukují v obvodech do seniorátních sborů (seniorátů), které společně vykonávají církevní činnost a správu. Konvent, který je seniorátním shromážděním, rozhoduje o činnosti sborů. Členy jsou poslanci jednotlivých sborů, kteří jsou voleni na čtyřleté funkční období. Seniorátní výbor je v čele se seniorem a seniorátním kurátorem volen na šestileté období. Skládá se z presbyterů a farářů. Za sídlo je určen ten sbor, ve kterém je senior farářem. Na nejvyšší správní úroveň dosahuje povšechný sbor, který zastřešuje celou církev.

Synodní rada spravuje celou církev a představuje ji šest volených osob, kteří se skládají ze tří farářů a tří laiků. Synod představuje nejvyšší řídící a zákonodárné shromáždění. Je složen z volených poslanců. Synodní senior a synodní kurátor jednají jménem celé církve.

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 110 00
  • Současný patriarcha: synodní senior Joel Ruml
  • Web: www.e-cirkev.cz

Současné působení

Věřící se účastní pravidelných bohoslužeb, které jsou přístupné křesťanům i nevěřícím. Jsou předčítány modlitby, zpěvy duchovních písní, je oslavována Kristova památka prostřednictvím výsluhy chleba a vína. Součástí křesťanské bohoslužby je svátost večeře Páně se zvěstováním Božího slova.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Církev spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, střední vzdělání zajišťují partnerské střední školy v Praze, Brně, Náchodě a Olomouci. Byla obnovena Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež je situována do 29 středisek ve všech regionech České republiky a snaží se pomoci v oblasti zdravotní, sociální a pastorační. Pečuje o lidi, kteří jsou zdravotně postižení nebo o lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace. Je zapojena do provozování osmi speciálních škol pro žáky s kombinovaným či mentálním postižením. Z publikační činnosti církve jsou stěžejními časopisy Český bratr a Nota do nebe.

Po sametové revoluci církev obnovila svou činnost Diakonie. Zapojuje se do oblastí vzdělávání mládeže a pomoci bližním.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 8 hodinami

Po střelbě v Liberci zemřela žena, muže lékaři převezli do nemocnice

Po střelbě v Liberci podlehla žena na místě zraněním, muže lékaři resuscitovali a přepravili do nemocnice. Uvedl to mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev. Případ si převzali krajští kriminalisté. Televize CNN Prima News uvedla, že zemřel i zraněný muž.

"Mohu potvrdit, že na místě byly dvě osoby. Žena byla několik desítek minut resuscitovaná, ale resuscitace byla bohužel neúspěšná, utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedl Georgiev. "Druhým pacientem byl muž, který byl také několik desítek minut resuscitován, tato resuscitace byla úspěšná a pacient byl transportován do liberecké nemocnice na traumacentrum," řekl mluvčí záchranky. Podle Primy muž zemřel po převozu do nemocnice.

Událost se stala v Rudolfovské ulici v neděli odpoledne. Policie informovala o zásahu s tím, že nebezpečí osobám v okolí nehrozí. Kriminalisté příčiny a okolnosti střelby na místě vyšetřují.

Zdroj: ČTK
Další zprávy