Českobratrská církev evangelická

17. 11. 2014 15:09
Představuje největší protestantskou církev v České republice.
Kostel Českobratrské církve evangelické.
Kostel Českobratrské církve evangelické. | Foto: Nadace Partnerství

Poslání

Navazuje na církev evangelickou augsburského (luterského) vyznání, stejně jako na helvétské (reformované) vyznání.

Zajímavosti

  • Datum založení: 17. a 18. prosince 1918
  • Registrace v České republice: 1. 9. 1991
  • Počet členů v České republice:  51 936
  • Čelenem byla také Milada Horáková a Jan Palach.

Historie

Toleranční patent z roku 1781 povolil v českých zemích dvě protestantské církve, augsburskou a helvétskou. České sbory se sloučily až v prosinci roku 1918.

Za druhé světové války byla tajně vyučována teologie. Za období komunismu byli kazatelé a členové vězněni, a bylo jim zakazováno vykonávat duchovenskou službu.

Charakteristika

Církev byla chápána jako pokračovatelka husitského hnutí, tradice české reformace, Jednoty bratské a církve podobojí.  Charakteristickým rysem je, že víra uznává evangelium Ježíše Krista, které je podpořeno Písmem Starého a Nového zákona.

Organizační struktura

V církevní struktuře jsou dominantní sbory: sbor farní, seniorátní a povšechný.  Základní jednotkou je farní sbor, který spravuje presbyterstvo (staršovstvo). To volí členové sboru sborovým shromážděním, které volí také faráře.  Farář a kurátor jsou představiteli a zástupci sboru. Tyto sbory se shlukují v obvodech do seniorátních sborů (seniorátů), které společně vykonávají církevní činnost a správu. Konvent, který je seniorátním shromážděním, rozhoduje o činnosti sborů. Členy jsou poslanci jednotlivých sborů, kteří jsou voleni na čtyřleté funkční období. Seniorátní výbor je v čele se seniorem a seniorátním kurátorem volen na šestileté období. Skládá se z presbyterů a farářů. Za sídlo je určen ten sbor, ve kterém je senior farářem. Na nejvyšší správní úroveň dosahuje povšechný sbor, který zastřešuje celou církev.

Synodní rada spravuje celou církev a představuje ji šest volených osob, kteří se skládají ze tří farářů a tří laiků. Synod představuje nejvyšší řídící a zákonodárné shromáždění. Je složen z volených poslanců. Synodní senior a synodní kurátor jednají jménem celé církve.

Vedení církve a adresa

  • Česká republika: Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 110 00
  • Současný patriarcha: synodní senior Joel Ruml
  • Web: www.e-cirkev.cz

Současné působení

Věřící se účastní pravidelných bohoslužeb, které jsou přístupné křesťanům i nevěřícím. Jsou předčítány modlitby, zpěvy duchovních písní, je oslavována Kristova památka prostřednictvím výsluhy chleba a vína. Součástí křesťanské bohoslužby je svátost večeře Páně se zvěstováním Božího slova.

Vzdělávání, sociální a kulturní činnost

Církev spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, střední vzdělání zajišťují partnerské střední školy v Praze, Brně, Náchodě a Olomouci. Byla obnovena Diakonie Českobratrské církve evangelické, jež je situována do 29 středisek ve všech regionech České republiky a snaží se pomoci v oblasti zdravotní, sociální a pastorační. Pečuje o lidi, kteří jsou zdravotně postižení nebo o lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace. Je zapojena do provozování osmi speciálních škol pro žáky s kombinovaným či mentálním postižením. Z publikační činnosti církve jsou stěžejními časopisy Český bratr a Nota do nebe.

Po sametové revoluci církev obnovila svou činnost Diakonie. Zapojuje se do oblastí vzdělávání mládeže a pomoci bližním.

 

Právě se děje

před 18 minutami

Druhý start ve finále SP střelci Nepejchalovi nevyšel

Druhý start ve finále Světového poháru českému sportovnímu střelci Filipu Nepejchalovi tolik nevyšel. Vítěz třípolohové střelby z malorážky dnes v Číně obsadil čtrnácté místo ve vzduchové pušce.

Dvacetiletý český talent tentokrát v disciplíně, v níž už dvakrát vyhrál soutěž Světového poháru včetně letošního triumfu v Mnichově, porazil jediného soupeře. S kvalifikačním nástřelem 620,8 bodu jej téměř pět bodů dělilo od postupu do osmičlenného finále.

Soutěž ovládl indický střelec Divjanš Singh Panvar, který teprve před měsícem oslavil sedmnácté narozeniny, o jedinou desetinu bodu před Istvánem Pénim z Maďarska.

před 60 minutami

Podíleli se na ochraně ohrožených gepardů, íránský soud je poslal na dlouhé roky do vězení za špionáž

Íránský soud vyměřil tresty odnětí svobody v délce šesti až deseti let šesti ochráncům přírody. Byli obviněni ze špionáže. Podíleli se totiž na projektu záchrany v Asii kriticky ohrožených gepardů a používali k jejich pozorování skryté kamery. Informovala o tom dnes agentura AP.

Newyorské centrum zabývající se lidskými právy v Íránu oznámilo, že ochránci byli odsouzeni za kontakty s USA, tedy nepřítelem státu. V téže kauze budou souzeni ještě dva lidé. Ve skupině byl také Kavous Seyed Emami s občanstvím Íránu a Kanady, který zemřel loni v únoru za nejasných okolností ve vězeňské vazbě, kde čekal na soud. Vdově po něm pak Írán po nějaký čas bránil vycestovat ze země.

Zdroj: ČTK
Další zprávy