Zelená úsporám

8. 3. 2011 15:50
Zelená úsporám je ekologický program, který poskytuje dotace pro energetické úspory. Jeho cílem je napomoci úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí. Poskytuje dotace pro energetické úspory a jeho cílem je napomoci úsporám energie a rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Program poskytuje nevratné dotace na vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na energetické úspory při rekonstrukci nebo stavbě rodinných nebo bytových domů.

Účelem programu Zelená úsporám je především podpora zateplování rodinných a bytových domů, výměna neekologického vytápění za nízkoemisní (zdroje na biomasu, účinná tepelná čerpadla, solární panely), instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba domů v pasivním energetickém standardu.

Dotace mohou být čerpány od 22. dubna 2009 do 31. prosince 2012. O dotaci je možné žádat před realizací opatření i po ní, podporu však nemohou získat projekty dokončené před vyhlášením programu.

Podpora je určena všem vlastníkům rodinných a bytových domů, podporovány nejsou rekreační a průmyslové objekty.

Nedostatek peněz a stop novým žádostem

Přijímání žádostí o podporu bylo vzhledem k velkému množství žádostí k 29. říjnu 2010 tehdejším ministrem Drobilem pozastaveno. Vzhledem k nedostatku financí na doposud podané žádosti se už program pro nové zájemce neotevře.

Již v době pozastavení přijímaní žádostí bylo jasné, že finance získané z prodeje emisních povolenek podle Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů - asi 19,5 miliardy - nebudou stačit. Reálně chybějící částka se údajně pohybuje mezi pěti a devíti miliardami.

V důsledku programu Zelená úsporám už rezignovala náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, která ho měla na starosti.

Drobilův nástupce, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil následující plán, který by měl pomoci získat téměř osm miliard korun, které by měly stačit na uspokojení všech zájemců - primárně nepošle obcím slíbené čtyři miliardy na na zateplení škol, nemocnic a dalších veřejných budov.

Obce si budou muset vypomoci dalšími zdroji a programy.

Část peněz přijde z poplatků za autovraky, z administrativy Zelené úsporám nebo prodejem dalších emisních povolenek, z nichž je program financován. Na několik stovek zájemců se nedostane, vzhledem k chybějící půl miliardě korun.

16,5 tisíce žádostí, které obsahují méně či více závažné chyby a nedostatky, získá 60 dní na jejich odstranění.

Nové prostředky obnovily projekt Zelená úsporám

Během dubna a května 2011 Ministerstvo životního prostředí vzhledem k prodeji dalších emisních povolenek získalo pro tento projekt nové finanční prostředky. Díky tomu mohlo dojít ke schvalování nových žádostí. Momentálně se akce Zelená úsporám nachází v ziskových hodnotách a úspěšně směřuje k tomu, aby v termínu ukončení celého dotačního projektu splnila své počáteční cíle. Pro rok 2012 také vláda schválila navýšení výdajového limitu Státního fondu pro životní prostředí o 1,2 miliardy korun.

 

Právě se děje

Další zprávy