reklama
 
 

Vyhlazení Lidic

1. 6. 2012 20:36
Událost nazývaná také prostě jako Lidice byla aktem krvavé pomsty protektorátního režimu vůči českému obyvatelstvu za zabití Heydricha českými parašutisty.

Událost nazývaná také prostě jako Lidice byla aktem krvavé pomsty protektorátního režimu vůči českému obyvatelstvu. Vyvraždění Lidic mělo být symbolem pevné ruky nacistických pohlavárů a odstrašujícím příkladem.

Lidice byly vesnicí v blízkosti Kladna. Do hledáčku vyšetřovatelů zabití zastupujícího říškého protektora, důstojníka SS, Reynharda Heydricha (27. května 1942 provedli Jan Kubiš a Jozef Gabčík) se dostaly poté, co majitel továrny na baterie ve Slaném oznámil četnictvu nález podezřelého dopisu. Šlo o milostný list, jehož pisatel byl z Lidic a některé formulace mohly být interpretovány tak, že se účastnil partyzánské činnosti. Za daných okolností se nabízela i spoluúčast na atentátu. Ve skutečnosti však šlo o snahu zapůsobit na ženu, které byl dopis určen.

I když gestapo záhy zjistilo, že obyvatelé Lidic nemají se zabitím Heydricha nic společného, rozhodlo se přidržet příběhu, který pro ně slibně začal a s lživým tvrzením, že se v Lidicích našly protistátní tiskoviny, skladiště zbraní a munice a illegální vysílačky, jej předložilo veřejnosti.

V noci z 9. na 10. června byla obec obklíčena jednotkami SS a prostor uzavřen. 173 mužů, chlapců a starců bylo zastřeleno na místě, dalších 26 mužů, ale i žen, bylo zastřeleno 16. června na střelnici v pražských Kobylisích. 196 žen bylo převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück. 53 jich na pochodech smrti zemřelo. 81 dětí nechali nacisté usmrtit výfukovými plyny v koncentračním táboře v Kulmhofu (Chelmno). Některé děti byly umístěny do sirotčinců a německých rodin na převýchovu - arizaci.

V následujících dnech byla obec vypálena a zcela srovnána se zemí. Na vyhlazení Lidic osobně dohlížel státní tajemník Úřadu říšského protektora Karl Hermann Frank, který také celou akci vymyslel a naplánoval. V roce 1946 byl za válečné zločiny popraven.

Deník Národní práce 12. června 1942 uvedl, že "byly zjištěny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, který přichází v úvahu. Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno."

Podobný osud stihl o čtrnáct dní později (24. června 1942) i vesnici Ležáky ve východních Čechách.

1. 6. 2012 20:36

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama