Pracovní povolení pro cizince

30. 3. 2012 20:50
Pracovní povolení potřebují k legální práci všichni cizinci, kromě občanů zemí EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Vydává je Úřad práce.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jan Langer

Aby mohli cizí státní příslušníci v Česku legálně pracovat, musí splnit podmínky definované v Zákoníku práce. Těmi úplně nejzákladnějšími jsou získání víza k pobytu za účelem zaměstnání, či povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za tímto účelem, a pracovního povolení.

Občané Evropské unie a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci žádné povolení nepotřebují a mají stejné právní postavení jako čeští občané. To platí i pro další země Evropského hospodářského prostoru; Lichtenštejnsko, Norsko a Island.

Všichni ostatní cizinci pracovní povolení mít musí, kromě těch, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Ti mají stejné právní postavení jako čeští občané.

Z právní rovnoprávnosti cizinců s trvalým pobytem plyne další velká výhoda, spočívající ve zcela svobodné volbě při výběru zaměstnání. Místa pro cizince jsou totiž posuzována ve smyslu, zda by dotyčnou práci nemohl vykonávat český občan, a tudíž zaměstnavatel může cizince umísťovat pouze na ta místa, která nelze vzhledem k žádané kvalifikaci či nedostatku českých uchazečů obsadit.

Cizinci s travlým pobytem takto omezování nejsou a nemohou vykonávat pouze povolání, kde zákon vyžaduje státní občanství.

O pracovní povolení žádá místně příslušný úřad práce buď budoucí zaměstnanec, zaměstnavatel jeho jménem, anebo právní zástupce - zmocněnec. Místně příslušný úřad je z hlediska právní terminologie ten, který leží v oblasti, kde bude práce vykonávána - je to příslušný krajský Úřad práce.

Povolení k zaměstnání a povolení k pobytu cizinec potřebuje i v případě, že byl za prací do Česka vyslán cizím zaměstnavatelem v rámci mezinárodní smlouvy. Výkon práce takových osob se ale obvykle řídí zákonem země, v níž má jejich zaměstnavatel sídlo.

Zelená karta

Je to povolení k pobytu a pracovní povolení v jednom a je vázána na konkrétní pracovní místo. Její platnost je 2 - 3 roky a vydává se pro pracovní pozice, které vyžadují v ČR nedostatkovou kvalifikaci. Získat ji mohou pouze občané těchto zemí: Austrálie, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina, Makedonie, USA, Srbsko a Ukrajina.

Modrá karta

Je obdobou Zelené karty. Je určena pro lidi s vysokoškoským vzděláním. Její platnost závisí na délce příslušného kontraktu, maximálně ale 2 roky. Zároveň musí být pracovní smlouvou garantovaný příjem v minimální výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR.

 

Právě se děje

Další zprávy