Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

Aktualizováno 28. 3. 2020 12:05
Nemocnice se po rozsáhlých úpravách proměnila v moderní zdravotnické zařízení, které je díky inovacím a kvalitní lékařské péči schopno rozšiřovat svou spádovou oblast a ošetřit stále více pacientů.
Městská nemocnice Ostrava Fifejdy
Městská nemocnice Ostrava Fifejdy | Foto: Aktuálně.cz

V tomto objektu byla úspěšně propojena Městská nemocnice a Městská záchranná služba, což vedlo ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb. V nemocnici se zlepšil způsob stravování, modernizovaly se pokoje pro pacienty a odměnou jí bylo nejen ocenění, které v roce 2012 obdržela, ale také pozitivní ohlasy léčených osob a zaměstnanců. O nemocnici se po rekonstrukci začali zajímat špičkoví odborníci, kteří pozvedli úroveň zdravotnického zařízení na jedno z nejlepších v České republice.

Nemocnice, která je největší nefakultní nemocnicí v Česku, v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, rozdělenou do několika etap. Dokončena by měla být do roku 2030.

Historie

Stavba nemocnice byla zahájena v roce 1846 a o dva roky později bylo zdravotnické zařízení zpřístupněno veřejnosti. V roce 1885 byla odsouhlasena stavba infekční nemocnice v Ostravě Fifejdy, tedy ve čtvrti, která nebyla doposud zastavěna, a pro veřejnost byla zpřístupněna o rok později. Fifejdy, původně Viehweide, znamená v překladu pastviny.

Základní informace

Adresa: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A
Telefon: +420 596 191 111;
              +420 556 541 111
E-mail: [email protected]

Nemocnice svou velikostí stále nedostačovala potřebám obyvatelstva a nová stavba byla zahájena až v roce 1891. Celý areál nemocnice v Ostravě Fifejdy byl otevřen 14. dubna 1898. Nemocnice nesla název až do první světové války Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě a kapacita lůžek byla 190.

Zdravotnické zařízení se dále rozrůstalo v meziválečném období, kdy byl postaven pavilon pro krční, oční, ušní a nosní onemocnění s kapacitou 128 lůžek.

V roce 1938 byl počet lůžek 752, nemocnice zaměstnávala na 5 primářů, 12 sekundářů, 67 řádových sester, 8 ošetřovatelů, 32 domácích pomocnic a 9 úředníků.

V roce 1992 se stala Městská nemocnice Ostrava příspěvkovou organizací města.

Současnost

Oddělení nemocnice

Klinická oddělení
Pohotovost
Nemocniční lékárna
Anesteziologie a resuscitace (ARO)
Centrální příjem s Emergency
Centrum hyperbarické medicíny
Dermatovenerologie (kožní)
Dětské lékařství
Dětský rehabilitační stacionář (DRS)
Dům sociálních služeb (DSS)
Geriatrie a Interna
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie a úrazová chirurgie
Interna
Kardiologie
Klinická biochemie (OKB)
Klinická hematologie (OKH)
Klinická onkologie
Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
Nefrologické a hemodialyzační centrum
Neurochirurgie
Neurologie
Oddělení centrální sterilizace
Oftalmologie (oční)
Ortopedie
Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)
Patologie
Pneumologie a ftizeologie (plicní)
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody (rentgen)
Rehabilitační a fyzikální medicína
Urologie
Všeobecné praktické lékařství

Nemocnice obdržela v roce 2012 třetí místo v oblasti Spokojenosti zaměstnanců v kategorii Nejlepší nemocnice kraje. Od Organizace HealthCare Institute obdržela ocenění v roce 2012 za třetí místo v kategorii Nejlepší krajské a městské nemocnice ČR.

Na počátku roku 2011 se zdravotnické zařízení zapojilo do spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava. Hlavním záměrem bylo zpříjemnit pobyt v nemocnici nejen dětem, ale také dospělým. Dobrovolnická činnost, která je v nemocnici vykonávána, nemá zastupovat lékaře či odborný personál, ale má pacientům poskytnout náplň dne tak, aby se z něj mohli radovat. Jejím úkolem je nemocné zabavit, vyplnit volný čas a ukázat jim veselejší stránku pobytu v nemocnici.

Do dobrovolnického programu je zapojeno několik vybraných oddělení, mezi které patří dětské oddělení, dermatovenerologie, Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice a Domov sociálních služeb Radvanice.

Kauzy

V roce 2011 v nemocnici vypukl požár a museli být na místo přivoláni hasiči. Z budovy rehabilitačního pavilonu čtyři hasičské jednotky evakuovaly kolem 40 osob.  Naštěstí nikdo nebyl zraněn a pacienti byli umístěni na jiné oddělení v nemocnici.

 

Právě se děje

Další zprávy