Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

16. 12. 2014 7:47
Ostravská fakultní nemocnice byla během druhé světové války německým vojenským lazaretem.
Foto: Aktron/Wikimedia Commons

Nemocnice v Ostravě-Porubě sídlí v ulici 17. listopadu a jejím ředitelem je David Feltl. Nemocnice nabízí celkem 1 100 lůžek a na severní Moravě je největším státním zdravotnickým zařízením. Ročně nemocnice hospitalizuje více než 46 tisíc pacientů. Dále se zde ročně provede skoro 600 tisíc ambulantních ošetření. Nemocnice nabízí diagnostiku, léčbu i doléčovací péči.

Historie nemocnice

Základem dnešní ostravské fakultní nemocnice byla Epidemická nemocnice pro Vítkovice-Zábřeh nad Odrou otevřená v roce 1912. Mezi lety 1929 a 1939 docházelo k rozšiřování nemocnice díky výstavbě nových nemocničních pavilonů. Otevřeno bylo například gynekologicko-porodnické oddělení s prvním rentgenovým přístrojem v celé nemocnici. Později se otevření dočkal interní pavilon s EKG pracovištěm.

Základní informace

Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: 738 141 111
E-mail: [email protected]
Ředitel: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA


Během druhé světové války byla nemocnice německým vojenským lazaretem. Koncem války zničil velkou část nemocnice nálet. Později probíhala její obnova.
Počátkem 90. let získalo toto ostravské zdravotnické zařízení statut fakultní nemocnice. Šlo o výsledek dlouholetého úsilí zdravotnických pracovníků a ostravské univerzity. Cílem této snahy bylo vytvoření vrcholného odborně vzdělávacího zařízení v regionu severní Moravy a Slezska. Roku 2001 byl otevřen pavilon porodnicko-gynekologické kliniky.

Současnost

Nyní nemocnice zajišťuje základní specializovanou i vysoce specializovanou péči prostřednictvím 40 klinik, center, oddělení, ústavů, laboratoří a také nemocniční lékárny.

Oddělení nemocnice

Interní obory
Interní klinika
Kardiovaskulární oddělení
Klinika dětského lékařství
Klinika hematoonkologie
Klinika infekčního lékařství
Klinika léčebné rehabilitace
Klinika onkologická
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
Kožní oddělení
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov
Neurologická klinika
Oddělení dětské neurologie
Oddělení neonatologie
Oddělení pracovního a preventivního lékařství
Oddělení psychiatrické

Chirurgické obory
Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky
Chirurgická klinika
Kardiochirurgické centrum
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Neurochirurgická klinika
Oční klinika
Oddělení centrálního příjmu
Oddělení operačních sálů
Oddělení ortopedické
Otorinolaryngologická klinika
Popáleninové centrum
Porodnicko-gynekologická klinika
Transplantační centrum
Traumatologické centrum

Obory SVaLS
Klinika nukleární medicíny
Krevní centrum
Oddělení lékařské genetiky
Ústav laboratorní diagnostiky
Ústav patologie
Ústav radiodiagnostický
Ústav soudního lékařství

V roce 2013 investovala nemocnice do přístrojového vybavení podporujícího prevenci nozokomiálních infekcí, v ústavu klinické hematologie bylo otevřeno moderní lůžkové oddělení. Otorinolaryngologická klinika nemocnice se stala druhým pracovištěm v republice, které začalo s implantací kochleárních implantátů u dětí. Klinika hematoonkologie stála u zrodu první biobanky v kraji. Traumatologické centrum bylo rozšířeno o Institut medicíny katastrof. Ta se zabývá řešením následků katastrof a hromadných úrazů. Tento institut bude sloužit k teoretické i praktické výuce mediků Lékařské fakulty ostravské univerzity.

Úspěchy

V roce 2007 získala ostravská fakultní nemocnice národní akreditaci Spojené akreditační komise České republiky, a to jako první nemocnice fakultního typu v republice.
O tři toky později pak získala i mezinárodní akreditaci Joint Commission International, která zaručuje pravidelný dohled a také systematické ověřování všech procesů a činností, které jsou zásadní pro kvalitní a bezpečnou péči.
Roku 2009 se také nemocnice umístila na první příčce v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice.

Kauzy nemocnice

V roce 2009 se objevily informace o tom, že v nemocnici v Ostravě-Porubě řádil zloděj, který okrádal pacienty i zaměstnance. Policisté mu přezdívali Nemocniční fantom a obvinili ho z pěti případů trestného činu krádeže a neoprávněného držení platební karty. Zloděj kradl na několika odděleních včetně onkologického. Dostal se i do šaten zaměstnanců. Odnášel si mobilní telefony, peníze i platební karty.

Nemocnice musela čelit už dvěma trestním oznámením v souvislosti s nákupy předraženého přístrojového vybavení. Poprvé se na policii obrátilo v listopadu roku 2014 ministerstvo financí s tím, že nákup nového unikátního ozařovače CyberKnife byl dvakrát dražší než obvykle. Informace o druhém z trestních oznámení se pak objevila v prosinci roku 2014. Tentokrát ho podal poslanec Úsvitu Jiří Štětina a týkalo se dvou počítačových tomografů. Podle Štětiny byly přístroje předražené a také nakoupené přes firmu, která byla založena jen krátce předtím.

 

Právě se děje

Další zprávy