Bodový systém

30. 4. 2010 16:36
Bodový systém byl zaveden v roce 2006, přidává do rejstříku trestů za porušení silničního zákona body. Po nashromáždění 12 přichází řidič o řidičský průkaz.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Bodový systém z roku 2006 prokazatelně přispěl k nižšímu počtu dopravních nehod. Statistika, v níž Česká republika dlouhodobě patřila na přední místa v Evropě, přináší v poslední době stále nižší čísla.

Politici se za poslední roky pokusili změnit bodový systém mnohokrát, ale ani jednou se to v parlamentu nepovedlo. Snaha revidovat systém dvanácti bodů nekončí, nejnověji od šéfa dopravní policie, který by chtěl např. přenést proces bodování z úřadů na vykonávající policisty.

Jednotlivé bodové tresty

7 bodů:
- řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nad 0,3 promile
- řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost
- odmítnutí vyšetření, jestli řidič požil alkohol či jinou návykovou látku
- řízení vozidla i po zadržení řidičského průkazu
- předjiždění vozidla, kdy je to zakázáno
- vjíždění na železniční přejezd, když je to zakázáno
- otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu
- způsobení dopravní nehody, během níž došlo k usmrcení nebo těžkému zranění jiné osoby
- neprodlené nezastavení vozidla po dopravní nehodě
- opuštění místa nehody po poskytnutí pomoci a nahlášení nehody
- neposkytnutí první pomoci a přivolání záchranné složky při nehodě ohrožující zdraví nebo život, i když není účastníkem nehody

5 bodů:
- řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu
- překročení povolené rychlosti o 40 km/h či více a mimo obec o 50 km/h či více
- nezastavení vozidla na příkaz oprávněnou osobou
- ohrožení chodce při vyjíždění z komunikace a na komunikaci, couvání a otáčení
- ohrožení jiného řidiče při přejíždění z pruhu do pruhu

4 body:
- řízení vozidla bez řidičského oprávnění
- neumožnění chodci nerušené a bezpečné přejití přechodu pro chodce
- nedání přednosti jízdě v příslušných místech
- nepoužití dětské autosedačky nebo bezpečnostních pásů při přepravě dětí
- překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo vynechání bezpečnostní přestávky

3 body:
- řízení vozidla bez platného průkazu profesní způsobilosti
- překročení povolené rychlosti o 20 km/h či více a mimo obec o 30 km/h či více
- nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen
- porušení povinnosti být během jízdy připoután nebo užít ochrannou přilbu
- překročení povolených hodnot při vážení vozidla

2 body
- držení telefonního, hovorového či záznamového zařízení během řízení
- překročení povolené rychlosti do 20 km/h či méně a mimo obec do 30 km/h a méně
- neoznačení překážky na komunikaci, kterou způsobil řidič

Volby 2010 a postoj k bodovému hodnocení

ODS: Téma ve svém programu konkrétně neřešila. Slibovala přísnější metr na "piráty silnic" změnou zákona o pozemních komunikacích, v kterém je bodový systém uzákoněn.

ČSSD: K bodovému systému se vyjadřovala jen v obecné rovině. Z náznaku se dalo ale vyčíst, že se na jeho revizi chystala. "Zvýšíme prevenci a postih nebezpečných porušení dopravních předpisů a omezíme šikanu účastníků dopravního provozu za banální přestupky," proklamovala ve svém programu.

VV: Současnou legislativu považovali za nekvalitní. Hodlali zrušit bodové hodnocení některých drobných přestupků, jenž podle VV zbytečně zatěžují celý systém a vybízí ke korupci. Které to jsou, ale v programu neuvedli.

SZ: Připouštěli drobné korekce bodového systému, jaké konkrétně, ale neuváděli. Rušit jej ale nechtěli a považovali jej za z "principu správný". Z kontextu lze usuzovat, že zjemňovat ho nehodlají. "Budeme prosazovat přísnější sankce vůči agresivním a bezohledným řidičům," deklarovali zelení. Zdůrazňovali také, že jsou proti zvyšování povolené rychlosti nad 130 km/hod.

KDU-ČSL: Lidovci by rádi zpřísnili podmínky pro navrácení řidičského oprávnění kvůli překroční stanoveného počtu bodů. Nově chěli i psychologický pohovor.

TOP 09: Téma ve svém programu přímo neřešila. Podle TOP 09 patří Česká republika co do počtu nehod k nejhorším v Evropě. Chystala tedy podporu výchovy, prevenci i represe vůči neukázněným.

KSČM: Téma ve svém programu neřešila.

 

Právě se děje

Další zprávy